دوره آموزشی IATF 16949:2016

هدف :

آشنايي با ابزارهاي نرم افزار تحليل آماري Minitab 15.1 در حوزه هاي مختلف از جمله  تكنيك هاي SPC ، DOE و MSA

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

نرم افزارMinitab 15.1 اولين بار توسط متخصصين آماري دانشگاه پنسيلوانياي آمريكاطراحي شد.امكان انجام تجزيه و تحليل انواع داده هاي وضعي و كيفي با استفاده از ابزارهاي معمول آماري و ساير ابزاترهاي پيشرفته آماري را فراهم مي سازد.در اين دوره با استفاده از مطالعات موردي متعدد مهارت استفاده ازاكثرويژه گي هاي كاربردي نرم افزارارتقاء پيدا مي كند. تاریخچه Minitab، جمع آوری داده ها، انتخاب نمودار مناسب جهت نمایش وضعیت داده ها، تحلیل و جستجو در داده ها، بدون اعمال تغییر در موقعیت داده ها، ویرایش نمودار جهت گزارشدهی اثر بخش، ترسیم نمودار پراکندگی و کاربرد آن، ترسیم نمودار جعبه ای و کاربرد آن، ورود داده ها در نرم افزار Minitab، محاسبه داده های آماری اولیه، استفاده از رگرسیون جهت پیش بینی موقعیت داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شکل توزیع داده ها، آزمون نرمال بودن داده ها، تجزیه و تحلیل واریانس جهت انتخاب متغیرهای تاثیرگذار سازمان، ارزیابی سطح کیفیت داده ها با استفاده از نمودارهای کنترل، محاسبه قابلیت فرایند، تکنیک طراحی آزمایشات جهت انتخاب متغیرهای تاثیرگذار و پیش بینی نتایج آزمایش و مقادیر بهینه متغیرها، تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری، ترسیم نمودار پارتو جهت اتخاذ تصمیم بهینه، نمودار علت و معلول جهت کشف دلایل مشکلات سازمان، استفاده از تکنیک آزمون فرض جهت اطمینان از صحت نتایج آماری، نمودارهای کنترل برای داده های وصفی، بحث آزاد برای آشنایی با سایر کاربرد های نرم افزار Minitab.

 

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.