دوره آموزشی داده کاوی یا بهینه کاری Bench Marking

هدف :

آشنایی با نحوه الگوبرداری سیستماتیک به منظور بهبود عملکرد سازمان

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

  • تحلیل و بررسی رویکرد جامع استقرار  سیستم Bench Marking در سازمان ها و تأمین ملزومات مورد نیاز
  • بررسی الگوها و رویکردهای مرتبط با استقرار سیستم Bench Marking در سازمان ها
  • بررسی فوائد اسقرار سیستم Bench Marking در سازمان ها
  • طرح ریزی جایگاه Bench Marking در سازمان ها
  • بررسی واژه Bench Marking در سازمان
  • کارگاه آموزشی

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.