تحقيقات بازاريابي

 هدف :

آشنایی با تحقیقات بازار به عنوان یک ابزار استراتژیک در سازمان که فعالیت های خود را معطوف به نیاز و خواسته فعلي و آتي مشتریان و … می نماید


 محتوای دوره :

  • تحقیقات بازاریابی، سازمان را با فرصت ها و تهدید های بازار آشنا می کند و در تعیین استراتژی های بازاریابی و فروش نقش بسزایی ایفا می نماید. تحقیقات بازاریابی می تواند در طراحی و عرضه محصولات و خدمات جدید مورد استفاده قرار گیرد. تحقیقات بازاریابی میزان عرضه و تقاضا را مورد ارزیابی قرار می دهد و از این طریق برنامه ریزی صحیح تولید و خرید مواد اولیه و فراهم آوری منابع صورت می پذیرد و همچنین بر اساس تحقیقات بازاریابی استراتژی های تبلیغاتی تدوین می شوند و در نهایت موجب کاهش هزینه ها و جلوگیری از به هدر رفتن منابع سازمان می شود.

Course Information

مدت دوره : 2 روز

Course Instructor

atinegar atinegar Author
This course does not have any sections.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *