ISO 10002:2018

 هدف :

آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت شکایات مشتری ، مروری بر الزامات استاندارد بین المللی ISO 10002:2018 و شناخت فرآیند ممیزی ، و ارائه راهکارهایی در جهت استقرار ، نگهداری و بهبود مداوم این سیستم .


 محتوای دوره :

  • آشنایی با اصول و چارچوب رسیدگی به شکایات در سازمان
  • تعاریف و اصطلاحات بر اساس ویرایش جدید ISO 10002
  • آشنایی با رویکرد فرآیندی و مدیریت فرآیندها در سازمان
  • مروری بر مستندات سیستم مدیریت شکایات مشتری
  • آشنایی با نحوه مستند سازی و تدوین مستندات
  • تشریح الزامات استاندارد ISO 10002:2018
  • آشنایی با طراحی چک لیست ممیزی
  • آشنایی با روانشناسی ممیزی
  • آشنایی با اصول ممیزی
  • کارگاههای آموزشی

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

شناخت فرایند ثبت و رسیدگی به شکایات مشتری ، توانایی شناسایی و ارزیابی ریسک ها و فرصت های مربوط به مدیریت شکایات ، تهیه و بازنگری مستندات مربوط به سیستم مدیریت شکایات، اجرای اثربخش ممیزی داخلی .

منابع آموزشی:

متن استاندارد های ISO 10002:2018، ISO 19011:2018

قابل استفاده برای :

مدیران ارشد ، مدیران میانی ، سرپرستان واحدها

Course Information

مدت دوره : 2 روز

Course Instructor

atinegar atinegar Author
This course does not have any sections.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *