دوره آموزشی آشنایی با اصول کلی مستند سازی استاندارد مدیریت انرژی EN16000:2009

هدف :

درک نیازمندی های سیستم مدیریت انرژی EN 16000 ، مستند سازی و  اجرای اثربخش ممیزی داخلی در سازمان ها

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

  • آشنایی با چگونگی طرح ریزی مستندات ، روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری
  • آشنایی با چگونگی تلفیق استاندارد EN 16000:2009 با سایر استانداردها
  • آشنایی با نیازمندیها والزامات استانداردEN 16000:2009
  • آشنایی با مفاهیم کلی استاندارد EN 16000:2009
  • آشنایی با مفاهیم ممیزی سیستم مدیریت انرژی
  • آشنایی با نحوه تدوین خط مشی ، اهداف کیفیت

 

منابع آموزشی:

متن استاندارد مدیریت انرژی EN 16000

پیش نیاز:

آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت

قابل استفاده برای :

 مدیران ارشد ، مدیران و نمایندگان مدیریت ، اعضاء کمیته های راهبری ، ممیزین کارشناسان سیستم مدیریت انرژی

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.