IATF 16949:2016

استاندارد مدیریت کیفیت درصنایـع خــودرو

International Automotive task force

سازمان IATF استاندارد ISO TS 16949 را در سال 2002 با همکاری سازمان ایزو ارائه کرد و در سال 2009 ویرایش دوم استاندارد ارائه شد و هم اکنون آخرین ویرایش این استاندارد با عنوان IATF 16949:2016 در سال 2016 ارائه شد.

IATF مخفف International Automotive Task Force به معنای کارگروه بین المللی خودرو است که برای اولین بار توسط اعضای شرکت AIAG در امریکای شمالی تاسیس گردید.

این استاندارد بر مبنای استاندارد ایزو 9001:2015 نوشته شده و مثل استاندارد 9001 شامل 10 بند بوده و تمام بندهای استاندارد 9001 در استاندارد IATF 16949:2016 نیز وجود دارد.تفاوت در این است که بندهای تکمیلی در این استاندارد ارائه شده و همین بندهای تکمیلی است که استاندارد IATF 16949:2016 را پیچیده و سنگین میکند.

استاندارد IATF 16949:2016 یک استاندارد خاص برای تولید کنندگان قطعات خودرویی و شرکت های خودرو سازی است که برای آنها رعایت الزامات استاندارد IATF 16949:2016 بسیار مهم و الزامیست.

سازمان ها جهت اثبات توانایی های خود در ارائه یکنواخت محصولات و خدمات منطبق با الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی در زمینه تولید قطعات خودرویی می بایست الزامات استاندارد IATF 16949:2016 را در سازمان خود به صورت کاربردی پیاده سازی نمایند.

 

گواهینامه IATF 16949  چیست؟  

International Automotive Task Force (IATF)

گواهینامه IATF 16949 یک استاندارد بین المللی برای سیستم مدیریت کیفیت (QMS) در صنعت خودرو است. این استاندارد توسط گروه بین المللی خودرو (IATF)بر اساس استاندارد ISO9001:2015 با هدف هماهنگ سازی سیستم های ارزیابی و صدور گواهینامه در سراسر جهان در زنجیره تامین برای بخش خودرو، توسعه داده شده است.

گواهینامه IATF 16949 به سازمان ها کمک می کند تا محصولات و خدمات با کیفیت بالاتری تولید کنند، رضایت مشتری را افزایش دهند و در بازار رقابتی صنعت خودرو، رقابت پذیرتر شوند.

 این استاندارد برای هر سازمانی که در صنعت خودروسازی فعالیت می کند، از جمله تولیدکنندگان قطعات خودرو، تامین کنندگان خدمات خودرو و سایر سازمان هایی که محصولات یا خدمات را برای صنعت خودرو تامین می کنند، کاربرد دارد.

کاربرد و مزایای اخذ گواهینامه IATF 16949 در صنعت خودرو چیست؟

کاربرد IATF 16949 در صنعت خودرو به شرح زیر است:

 • افزایش کیفیت محصولات و خدمات: IATF 16949 به سازمان ها کمک می کند تا کیفیت محصولات و خدمات خود را با تمرکز بر پیشگیری از نقص و بهبود مستمر بهبود بخشنداین امر منجر به کاهش ضایعات، هزینه ها و خطرات می شود.
 • کاهش ضایعات و هزینه ها: IATF 16949 به سازمان ها کمک می کند تا با شناسایی و حذف ضایعات و بهبود بهره وری، هزینه ها را کاهش دهند.
 • بهبود عملکرد مالی: IATF 16949 به سازمان ها کمک می کند تا با بهبود کیفیت و کاهش هزینه ها، عملکرد مالی خود را بهبود بخشند.
 • افزایش رضایت مشتری: IATF 16949 به سازمان ها کمک می کند تا با برآورده کردن نیازها و انتظارات مشتریان، رضایت مشتری را افزایش دهند.
 • افزایش رقابت پذیری در بازار: IATF 16949 به سازمان ها کمک می کند تا با بهبود کیفیت، کاهش هزینه ها و افزایش رضایت مشتری، رقابت پذیری خود را در بازار افزایش دهند.

 

مزایای خاص اخذ گواهینامه IATF 16949 در صنعت خودرو :

 • افزایش اعتبار سازمانداشتن گواهینامه IATF 16949 نشان دهنده این است که سازمان دارای سیستم مدیریت کیفیتی است که الزامات صنعت خودرو را برآورده می کنداین امر به افزایش اعتبار سازمان در میان مشتریان، تامین کنندگان و سایر شرکای تجاری کمک می کند.
 • دسترسی به بازارهای جدیدبسیاری از خودروسازان و تامین کنندگان بزرگ، داشتن گواهینامه IATF 16949 را الزامی برای همکاری با خود میدانند. بنابراین، داشتن گواهینامه IATF 16949 به سازمان ها کمک می کند تا به بازارهای جدید دسترسی پیدا کنند.
 • کاهش ریسک: داشتن این گواهینامه به سازمان ها کمک می کند تا ریسک های مرتبط با تولید محصولات و خدمات را کاهش دهند. این امر به کاهش هزینه های ناشی از نقص، ضایعات و حوادث کمک می کند.

 

مراحل اخذ گواهینامه IATF 16949 چیست؟

مراحل اخذ گواهینامه IATF 16949 به شرح زیر است:

1.     بررسی اولیهدر این مرحله، یک مشاور استقرار سیستم های مدیریتی ایزو، سازمان را برای ارزیابی اولیه آماده می کند. این ارزیابی شامل بررسی مدارک، مصاحبه با کارکنان و بازرسی از محل کار است.

2.     برنامه ریزیدر این مرحله، مشاور،برنامه ریزیهای لازم برای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات IATF 16949 را تهیه می کند. این برنامه شامل اهداف، برنامه زمانی و منابع مورد نیاز است.

3.     پیاده سازیدر این مرحله، الزامات این استاندارد، توسط مشاور متخصص در سازمان متقاضی، پیاده سازی میشود. این کار شامل ایجاد مستندات، آموزش کارکنان و ایجاد فرآیندهای جدید است.

4.     ارزیابی داخلی پس از استقرار الزامات استاندارد فوق، ارزیابی داخلی از سیستم مدیریت کیفیت در سازمان، توسط مشاور انجام می گیرد. این ارزیابی برای اطمینان از اینکه سیستم مطابق با الزامات استاندارد IATF 16949 است، انجام می شود.

5.     ممیزی خارجی در این مرحله، یک سازمان گواهی دهنده، سازمان را برای ارزیابی اولیه گواهینامه ارزیابی می کنداین ارزیابی شامل ارزیابی مدارک، مصاحبه با کارکنان و بازرسی از محل کار است.

6.     گواهینامهدر صورتی که سازمان در ارزیابی اولیه موفق شود، سازمان گواهی دهنده، گواهینامه IATF 16949  را به سازمان اعطا می کند.

 

 مراحل استقرار الزامات و اخذ گواهینامه IATF 16949 به شرح زیر است:

برنامه ریزی: سازمان باید یک برنامه اجرایی برای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت تهیه کند. این برنامه باید شامل اهداف، برنامه زمانی و منابع مورد نیاز باشد.

 آشنایی با الزامات استاندارد: سازمان باید با الزامات استاندارد IATF 16949 آشنا شود. این کار می تواند با مطالعه استاندارد، شرکت در دوره های آموزشی یا کمک گرفتن از یک مشاور متخصص انجام شود.

ارزیابی وضعیت فعلی: سازمان باید وضعیت فعلی خود را در زمینه سیستم مدیریت کیفیت ارزیابی کند. این ارزیابی به سازمان کمک می کند تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کند.

 شکیل تیم رهبری: تیم رهبری مسئول مدیریت اجرای سیستم مدیریت کیفیت در سازمان است. این تیم باید از مدیران ارشد و سایر کارکنان کلیدی سازمان تشکیل شود.

تهیه برنامه اجرایی: در این مرحله، سازمان باید یک برنامه اجرایی برای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت تهیه کند. این برنامه باید شامل اهداف، برنامه زمانی و منابع مورد نیاز باشد.

ایجاد مستندات: سازمان باید مستندات لازم برای سیستم مدیریت کیفیت خود را ایجاد کند. این مستندات باید الزامات استاندارد IATF 16949 را برآورده کند.

 آموزش کارکنان و پیاده سازی سیستم: سازمان باید کارکنان خود را در مورد الزامات استاندارد IATF 16949 آموزش دهد. این آموزش باید به کارکنان کمک کند تا بتوانند در سیستم مدیریت کیفیت مشارکت کنند و از آن پیروی کنند. پس از آن، سازمان باید سیستم مدیریت کیفیت خود را پیاده سازی کند. این کار شامل ایجاد فرآیندها، آموزش کارکنان و مستندسازی سیستم است.

 ارزیابی داخلی: سازمان باید یک ارزیابی داخلی از سیستم مدیریت کیفیت خود انجام دهد. این ارزیابی برای اطمینان از اینکه سیستم مطابق با الزامات استاندارد IATF 16949 است، انجام می شود.

ممیزی اولیه: یک سازمان گواهی دهنده، سازمان متقاضی را برای ارزیابی اولیه گواهینامه ممیزی می کند. این ارزیابی شامل ارزیابی مدارک، مصاحبه با کارکنان و بازرسی از محل کار است.

صدور گواهینامه: در صورتی که سازمان در ارزیابی اولیه موفق شود، سازمان گواهی دهنده، گواهینامه IATF 16949 را به سازمان اعطا می کند.

نگهداری و بهبود سیستم: پس از اخذ گواهینامه، سازمان باید سیستم مدیریت کیفیت خود را حفظ کرده و بهبود بخشد. این کار شامل انجام ارزیابی های داخلی منظم و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه است.               

هزینه پیاده سازی الزامات استاندارد  IATF 16949 به چه عواملی بستگی دارد و شامل چه مواردیست:

هزینه پیاده سازی الزامات استاندارد  IATF 16949 شامل

 • هزینه مشاوره
 • هزینه آموزش کارکنان
 • هزینه مستندسازی
 • هزینه ممیزی اولیه

میشود. در کل هزینه استقرار و اخذ گواهینامه، به حجم و پیچیدگی سازمان و اعتبار شرکت صادر کننده گواهینامه بستگی دارد.

 

زیرسازهای مورد نیاز برای استقرار الزامات و اخذ گواهینامه IATF 16949 چیست؟

زیرسازهای مورد نیاز برای استقرار الزامات و اخذ گواهینامه IATF 16949 به شرح زیر است:

مدیریت ارشد

مدیریت ارشد نقش کلیدی در استقرار سیستم مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامه IATF 16949 دارد. مدیریت ارشد باید از اهمیت اخذ گواهینامه IATF 16949 آگاه باشد و از اجرای سیستم مدیریت کیفیت حمایت کند. این حمایت می تواند از طریق موارد زیر انجام شود:

 • ارائه منابع مالی و انسانی لازم برای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
 • ایجاد فرهنگ مشارکتی در سازمان
 • تخصیص مسئولیت های مشخص به کارکنان

تیم رهبری

تیم رهبری مسئول مدیریت اجرای سیستم مدیریت کیفیت است. این تیم باید از مدیران ارشد و سایر کارکنان کلیدی سازمان تشکیل شود. تیم رهبری باید مسئولیت های زیر را بر عهده داشته باشد:

 • تهیه برنامه اجرایی برای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
 • نظارت بر اجرای سیستم مدیریت کیفیت
 • حل مشکلات و موانع در اجرای سیستم مدیریت کیفیت

برنامه ریزی

سازمان باید یک برنامه اجرایی برای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت تهیه کند. این برنامه باید شامل اهداف، برنامه زمانی و منابع مورد نیاز باشد. برنامه اجرایی باید به گونه ای تهیه شود که امکان پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت را در زمان و بودجه مشخص فراهم کند.

مستندات

سازمان باید مستندات لازم برای سیستم مدیریت کیفیت خود را ایجاد کند. این مستندات باید الزامات استاندارد IATF 16949 را برآورده کند. مستندات سیستم مدیریت کیفیت باید شامل موارد زیر باشد:

 • سیاست های کیفیت
 • اهداف کیفیت
 • فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت
 • دستورالعمل های اجرایی
 • فرم ها و مدارک

آموزش کارکنان

سازمان باید کارکنان خود را در مورد الزامات استاندارد IATF 16949 آموزش دهد. این آموزش باید به کارکنان کمک کند تا بتوانند در سیستم مدیریت کیفیت مشارکت کنند و از آن پیروی کنند. آموزش کارکنان باید شامل موارد زیر باشد:

 • آموزش در مورد الزامات استاندارد IATF 16949
 • آموزش در مورد فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت
 • آموزش در مورد نحوه استفاده از مستندات سیستم مدیریت کیفیت

ارزیابی داخلی

سازمان باید یک ارزیابی داخلی از سیستم مدیریت کیفیت خود انجام دهد. این ارزیابی برای اطمینان از اینکه سیستم مطابق با الزامات استاندارد IATF 16949 است، انجام می شود.

با توجه به این زیرسازها، سازمان ها می توانند با برنامه ریزی و اقدام مناسب، الزامات استاندارد IATF 16949 را پیاده سازی کنند و گواهینامه IATF 16949 را دریافت کنند.

 

منافع و نتایج مورد انتظار پس از اجرای پروژه استقرار استاندارد

پس از تحقق اهداف پروژه ، انتظار مي رود نتايج زير در مجموعه سازمان حاصل گردد:

محافظت از نام تجاری و حفظ اعتماد مشتریان

کاهش خطر شکست با تفکر مبتنی بر ریسک

بهبود آگاهی کارکنان از خطرات و رویه ها

واجد شرایط تامین صنعت خودروسازی

بهبود شواهد برای تصمیم گیری

بهبود قدرت رقابتی سازمان ها

رشد سریع در زنجیره تامین

ادغام بهتر فرآیندها