IATF 16949:2016

استاندارد مدیریت کیفیت درصنایـع خــودرو

International Automotive task force

سازمان IATF استاندارد ISO TS 16949 را در سال 2002 با همکاری سازمان ایزو ارائه کرد و در سال 2009 ویرایش دوم استاندارد ارائه شد و هم اکنون آخرین ویرایش این استاندارد با عنوان IATF 16949:2016 در سال 2016 ارائه شد.IATF مخفف international automotive task force به معنای کارگروه بین المللی خودرو می باشد که برای اولین بار توسط اعضای شرکت AIAG در امریکای شمالی تاسیس گردید.این استاندارد بر مبنای استاندارد ایزو 9001:2015 است، بگونه ای که مانند استاندارد 9001 شامل 10 بند بوده و تمام بندهای استاندارد 9001 در استاندارد IATF 16949:2016 نیز وجود دارد.تفاوت در این است که بندهای تکمیلی در این استاندارد ارائه شده و همین بندهای تکمیلی است که استاندارد IATF 16949:2016 را پیچیده و سنگین می کند.استاندارد IATF 16949:2016 یک استاندارد خاص برای تولید کنندگان قطعات خودرویی و شرکت های خودرو سازی است که برای آنها رعایت الزامات استاندارد IATF 16949:2016 بسیار مهم و الزامی می باشد.سازمان ها جهت اثبات توانایی های خود در ارائه یکنواخت محصولات و خدمات منطبق با الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی در زمینه تولید قطعات خودرویی می بایست الزامات استاندارد IATF 16949:2016 در سازمان خود به صورت کاربردی پیاده سازی نمایند.

منافع و نتایج مورد انتظار پس از اجرای پروژه استقرار استاندارد

پس از تحقق اهداف پروژه ، انتظار مي رود نتايج زير در مجموعه سازمان حاصل گردد:

محافظت از نام تجاری و حفظ اعتماد مشتریان

کاهش خطر شکست با تفکر مبتنی بر ریسک

بهبود آگاهی کارکنان از خطرات و رویه ها

واجد شرایط تامین صنعت خودروسازی

بهبود شواهد برای تصمیم گیری

بهبود قدرت رقابتی سازمان ها

رشد سریع در زنجیره تامین

ادغام بهتر فرآیندها