دوره آموزشی ISO 10004:2018

هدف :

آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان ، مروری بر الزامات استاندارد بین المللی ISO 10004:2018 و شناخت فرآیند ممیزی ، و ارائه راهکارهایی در جهت استقرار ، نگهداری و بهبود مداوم این سیستم .

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

 • آشنایی با انواع معیارها و روش های پایش ، اندازه گیری و تحلیل رضایت مشتریان
 • آشنایی با اصول و چارچوب پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان
 • مروری بر مستندات سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان
 • تعاریف و اصطلاحات بر اساس ویرایش جدید           ISO 10004
 • آشنایی با رویکرد فرآیندی و مدیریت فرآیندها در سازمان
 • آشنایی با نحوه مستند سازی و تدوین مستندات
 • تشریح الزامات استاندارد ISO 10004:2018
 • آشنایی با طراحی چک لیست ممیزی
 • آشنایی با روانشناسی ممیزی
 • آشنایی با اصول ممیزی
 • کارگاههای آموزشی

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

شناخت فرایند پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ، توانایی شناسایی و ارزیابی ریسک ها و فرصت های مربوط به رضایت مشتری، تهیه و بازنگری مستندات مربوط به سیستم مدیریت رضایت مشتریان، اجرای اثربخش ممیزی داخلی .

منابع آموزشی:

متن استاندارد های ISO 10004:2018، ISO 19011:2018

قابل استفاده برای :

مدیران ارشد ، مدیران میانی ، سرپرستان واحدها

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.