دوره آموزشی ISO 10015:2019

هدف :

آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان ، مروری بر الزامات استاندارد بین المللی ISO 10015:2019 و شناخت فرآیند ممیزی ، و ارائه راهکارهایی در جهت استقرار ، نگهداری و بهبود مداوم این سیستم .

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

 • آشنایی با نحوه تعیین و ارزیابی شایستگی های سازمانی ، تیمی و فردی
 • آشنایی با برنامه های توسعه شایستگی از جمله فرایند آموزش سازمانی
 • مروری بر مستندات سیستم مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان
 • تعاریف و اصطلاحات بر اساس ویرایش جدید ISO 10015
 • آشنایی با رویکرد فرآیندی و مدیریت فرآیندها در سازمان
 • آشنایی با نحوه مستند سازی و تدوین مستندات
 • تشریح الزامات استاندارد ISO 10015:2019
 • آشنایی با طراحی چک لیست ممیزی
 • آشنایی با روانشناسی ممیزی
 • آشنایی با اصول ممیزی
 • کارگاههای آموزشی

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

شناخت شایستگی های مورد نیاز سازمان به همراه معیارهای ارزیابی عملکرد ، توانایی شناسایی و ارزیابی ریسک فرایند آموزش ، تهیه و بازنگری مستندات مربوط به سیستم مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان، اجرای اثربخش ممیزی داخلی .

منابع آموزشی:

متن استاندارد های ISO 10015:2019 ، ISO 19011:2018

قابل استفاده برای :

مدیران ارشد ، مدیران میانی ، سرپرستان واحدها ، کارشناسان واحد منابع انسانی و آموزش

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.