ISO 10015:2019

سیستم مدیریت-دستورالعمل هایی برای مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان

Quality management — Guidelines for competence management and people development

امروزه با گذر از عصر صنعتی و اطلاعات و ورود به عصر دانش, با توجه به سرعت تغییر تکنولوژی و سیستم های کاری سازمانها, استفاده از فرآیند آموزش قوی ترین ابزاری است که می تواند راهگشای سازمان ها جهت حضور و بقاء در عرصه بازارهای رقابتی باشد اما افزایش کمی نفر ساعت آموزش و برگزاری دوره های مختلف آموزشی به تنهایی نمی تواند نشانگر کیفیت و بکار بستن آموزش های فراگرفته شده در سازمان باشد, بلکه این اثر بخشی آموزش است که می تواند شاهدی دال بر ضمانت اجرایی دوره های آموزشی باشد.

این ویرایش از استاندارد ISO10015 ویرایشی است که در سال 1999 به عنوان استاندارد مدیریت آموزش شناخته می شد که مهمترین تغییر در ویرایش جدید در مقایسه با نسخه قبلی را باید نقطه تمرکز استاندارد جدید دانست. در نسخه قبلی تمام توجه استاندارد به آموزش بود در حالیکه در نسخه جدید مفهوم شایستگی محور اصلی استاندارد است.

 به عبارت دیگر در ویرایش جدید این استاندارد، دست سازمانها در انتخاب ابزار مناسب برای تامین شایستگی کارکنان خود باز گذاشته شده است تا به جای تمرکز صرف بر روی آموزش، بتوانند از دیگر رویکردهای موجود همچون مربی گری، کارورزی، … نیز استفاده نمایند.

استاندارد ISO10015 از جمله استاندارد های سری 10000 و راهنمایی جهت طرح ریزی و سازماندهی فرآیند آموزش و شایستگی در سازمان ها باشد وعملکرد سازمانی به نحوه استفاده از شایستگی های افراد در محل کار بستگی دارد, استقرار فرآیند آموزش بر اساس استاندارد ISO10015 میتواند موثرترین راه در خصوص پایش و اندازه گیری اثر بخشی فرآیند آموزش باشد.

مدیریت شایستگی در ارتقاء توانایی های سازمان در ایجاد و ارائه ارزش از اهمیت بسزایی برخوردار است. سیستم مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان دارای چهار فرایند اصلی است. این چهار مرحله ای شامل:طرح ریزی، اجرا، بررسی و بهبود عنوان می گردد. اجرای اثر بخش سیستم مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان در سازمان, نیازمند تعهد مدیریت می باشد .

گواهینامه ISO 10015 چیست؟

گواهینامه ISO 10015 یک استاندارد بین‌المللی است که راهنمایی‌هایی را در مورد ایجاد، پیاده‌سازی، نگهداری و بهبود سیستم‌های مدیریت شایستگی در سازمان‌ها ارائه می‌دهد.

آخرین ورژن این استاندارد در سال 2019 توسط سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) منتشر شده است.

استاندارد ISO 10015 صرف نظر از نوع و اندازه سازمان، چارچوبی را ارائه می‌دهد که با خانواده استانداردهای ISO 9000 هماهنگ است و بر رویکرد سیستماتیک برای توسعه شایستگی تأکید دارد. این استاندارد رهنمودهایی را برای ارزیابی مداوم، بازنگری و انطباق استانداردهای شایستگی برای همسویی با نیازهای سازمانی در حال تغییر و روندهای صنعت ارائه می‌کند.

گواهینامه ISO 10015 مزایای متعددی برای سازمان‌ها دارد، از جمله:

 • بهبود عملکرد کارکنان
 • افزایش بهره‌وری
 • کاهش هزینه‌ها
 • بهبود رضایت مشتری
 • تقویت رقابت‌پذیری

 

کاربرد گواهینامه ISO 10015 در صنایع مختلف چیست؟

کاربرد گواهینامه ISO 10015 در صنایع مختلف به شرح زیر است:

 • صنعت تولید: در صنعت تولید، گواهینامه ISO 10015 می‌تواند به بهبود کیفیت محصولات و خدمات، کاهش هزینه‌ها، و افزایش بهره‌وری کمک کند. به عنوان مثال، یک شرکت تولیدکننده می‌تواند از این گواهینامه برای بهبود مهارت‌های کارکنان خود در زمینه‌هایی مانند کنترل کیفیت، ایمنی، و محیط زیست استفاده کند.
 • صنعت خدمات: در صنعت خدمات، گواهینامه ISO 10015 می‌تواند به بهبود رضایت مشتری، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها کمک کند. به عنوان مثال، یک شرکت خدمات مالی می‌تواند از این گواهینامه برای بهبود مهارت‌های کارکنان خود در زمینه‌های مانند ارائه خدمات به مشتری، مدیریت ریسک، و مشاوره مالی استفاده کند.
 • صنعت فناوری اطلاعات: در صنعت فناوری اطلاعات، گواهینامه ISO 10015 می‌تواند به بهبود کیفیت محصولات و خدمات، افزایش بهره‌وری، و کاهش هزینه‌ها کمک کند. به عنوان مثال، یک شرکت فناوری اطلاعات می‌تواند از این گواهینامه برای بهبود مهارت‌های کارکنان خود در زمینه‌هایی مانند توسعه نرم‌افزار، امنیت سایبری، و مدیریت پروژه استفاده کند.
 • صنعت بهداشت و درمان: در صنعت بهداشت و درمان، گواهینامه ISO 10015 می‌تواند به بهبود کیفیت مراقبت‌های بهداشتی، افزایش ایمنی بیمار، و کاهش هزینه‌ها کمک کند. به عنوان مثال، یک بیمارستان می‌تواند از این گواهینامه برای بهبود مهارت‌های کارکنان خود در زمینه‌های مانند پزشکی، پرستاری، و بهداشت عمومی استفاده کند.

در مجموع، گواهینامه ISO 10015 می‌تواند به سازمان‌ها در صنایع مختلف کمک کند تا عملکرد کارکنان خود را بهبود بخشند و اهداف تجاری خود را محقق کنند.

 

مراحل استقرار الزامات استاندارد ISO 10015 و اخذ این گواهینامه بین المللی چیست؟

مراحل استقرار الزامات گواهینامه ISO 10015 به شرح زیر است:

 1. مرحله برنامه ریزی

در این مرحله، سازمان باید اهداف و استراتژی خود را برای استقرار سیستم مدیریت شایستگی تعیین کند. همچنین باید الزامات استاندارد ISO 10015 را بررسی و ارزیابی کند.

 1. مرحله پیاده سازی

در این مرحله، سازمان باید ساختار و فرآیندهای سیستم مدیریت شایستگی را ایجاد و پیاده سازی کند. همچنین باید منابع و بودجه لازم برای اجرای این سیستم را تأمین کند.

 1. مرحله مستندسازی

در این مرحله، سازمان باید مستندات سیستم مدیریت شایستگی را تهیه و تدوین کند. این مستندات باید شامل موارد زیر باشد:

* سیاست ها و اهداف شایستگی

* فرآیندهای شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی

* فرآیندهای طراحی و ارائه آموزش

* فرآیندهای ارزیابی اثربخشی آموزش

 1. مرحله اجرا

در این مرحله، سازمان باید سیستم مدیریت شایستگی را در عمل اجرا کند. این امر مستلزم همکاری و مشارکت همه کارکنان سازمان است.

 1. مرحله نظارت و بهبود مستمر

در این مرحله، سازمان باید سیستم مدیریت شایستگی را به طور مداوم نظارت و بهبود بخشد. این امر به کمک بازخوردهای کارکنان، مشتریان، و ذینفعان انجام می شود.

 

در ادامه، هر یک از مراحل فوق را به طور مفصل توضیح می‌دهیم.

مرحله برنامه ریزی

در مرحله برنامه ریزی، سازمان باید موارد زیر را انجام دهد:

 • اهداف و استراتژی خود را برای استقرار سیستم مدیریت شایستگی تعیین کنید. چه چیزی می‌خواهید با اجرای این سیستم به دست آورید؟
 • الزامات استاندارد ISO 10015 را بررسی و ارزیابی کنید. چه الزاماتی وجود دارد که باید رعایت کنید؟
 • یک تیم رهبری برای استقرار سیستم مدیریت شایستگی تشکیل دهید.
 • یک طرح استقرار سیستم مدیریت شایستگی تهیه کنید. این طرح باید شامل موارد زیر باشد:
  • جدول زمانی
  • منابع مورد نیاز
  • مسئولیت ها و وظایف

مرحله پیاده سازی

در مرحله پیاده سازی، سازمان باید موارد زیر را انجام دهد:

 • ساختاری برای سیستم مدیریت شایستگی ایجاد کنید. این ساختار باید شامل موارد زیر باشد:
  • وظایف و مسئولیت ها
  • روابط گزارش دهی
  • فرآیندها
 • فرآیندهای سیستم مدیریت شایستگی را ایجاد و پیاده سازی کنید. این فرآیندها باید شامل موارد زیر باشد:
  • شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی
  • طراحی و ارائه آموزش
  • ارزیابی اثربخشی آموزش
 • منابع و بودجه لازم برای اجرای سیستم مدیریت شایستگی را تأمین کنید. این منابع می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
  • بودجه
  • زمان
  • کارکنان
  • تجهیزات

مرحله مستندسازی

در مرحله مستندسازی، سازمان باید مستندات سیستم مدیریت شایستگی را تهیه و تدوین کند. این مستندات باید شامل موارد زیر باشد:

 • سیاست ها و اهداف شایستگی
  • فرآیندهای شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی
  • فرآیندهای طراحی و ارائه آموزش
  • فرآیندهای ارزیابی اثربخشی آموزش

مستندات سیستم مدیریت شایستگی باید به گونه‌ای تهیه شوند که:

 • واضح و مختصر باشند
 • به روز باشند
 • قابل دسترسی باشند

مرحله اجرا

در مرحله اجرا، سازمان باید سیستم مدیریت شایستگی را در عمل اجرا کند. این امر مستلزم همکاری و مشارکت همه کارکنان سازمان است. سازمان باید موارد زیر را انجام دهد:

 • کارکنان خود را در مورد سیستم مدیریت شایستگی آموزش دهد.
 • منابع و پشتیبانی لازم را برای کارکنان خود فراهم کند.
 • فرآیندهای سیستم مدیریت شایستگی را به طور منظم بازبینی کند.

مرحله نظارت و بهبود مستمر

در مرحله نظارت و بهبود مستمر، سازمان باید سیستم مدیریت شایستگی را به طور مداوم نظارت و بهبود بخشد. این امر به کمک بازخوردهای کارکنان، مشتریان، و ذینفعان انجام می شود. سازمان باید موارد زیر را انجام دهد:

 • بازخوردهای کارکنان، مشتریان، و ذینفعان را جمع آوری و تحلیل کند.
 • تغییرات لازم را در سیستم مدیریت شایستگی ایجاد کند.
 • اثربخشی تغییرات ایجاد شده را ارزیابی کند.

استقرار سیستم مدیریت شایستگی یک فرآیند زمان‌بر و پیچیده است. سازمان‌ها باید برای موفقیت در این فرآیند، مراحل فوق را به دقت دنبال کنند.

 

هزینه استقرار الزامات گواهینامه ISO 10015 چیست؟

در کل هزینه استقرار سیستم مدیریت شایستگی شامل موارد زیر میشود:

 • هزینه‌های مشاوره: سازمان‌ها می‌توانند برای استقرار سیستم مدیریت شایستگی از خدمات مشاوره استفاده کنند. هزینه‌های مشاوره می‌تواند بسته به تجربه و تخصص مشاور متفاوت باشد.
 • هزینه‌های آموزش: سازمان‌ها باید کارکنان خود را در مورد سیستم مدیریت شایستگی آموزش دهند. هزینه‌های آموزش می‌تواند بسته به مدت زمان آموزش و محتوای آن متفاوت باشد.
 • هزینه‌های مستندسازی: سازمان‌ها باید مستندات سیستم مدیریت شایستگی را تهیه و تدوین کنند. هزینه‌های مستندسازی می‌تواند بسته به حجم مستندات و پیچیدگی آن متفاوت باشد.
 • هزینه‌های ارزیابی: سازمان‌ها باید سیستم مدیریت شایستگی را به طور منظم ارزیابی کنند. هزینه‌های ارزیابی می‌تواند بسته به روش‌های ارزیابی مورد استفاده متفاوت باشد.

شرکتهای مشاوره مهندسی در راستای استقرار سیستم های مدیریتی و استانداردهای ایزو خدمات فوق را انجام میدهند. مشاوره، آموزش، مستند سازی و ممیزی داخلی از خدمات شرکت بین المللی مهندسی هیوا میباشد.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید 03195016413

 

زیرسازهای مورد نیاز برای استقرار الزامات و دریافت گواهینامه ISO 10015 چیست؟

زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار الزامات و دریافت گواهینامه ISO 10015 عبارتند از:

 • مدیریت ارشد: مدیریت ارشد باید از اهمیت استقرار سیستم مدیریت شایستگی و مزایای آن آگاه باشد و از آن حمایت کند.
 • فرهنگ سازمانی: فرهنگ سازمانی باید به گونه‌ای باشد که از یادگیری و توسعه کارکنان حمایت کند.
 • مدیریت منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی باید مسئول طراحی و اجرای سیستم مدیریت شایستگی باشد.
 • مشارکت کارکنان: مشارکت کارکنان در تمام مراحل استقرار سیستم مدیریت شایستگی ضروری است.

در ادامه، هر یک از این زیرساخت‌ها را به طور مفصل توضیح می‌دهیم.

مدیریت ارشد

مدیریت ارشد باید از اهمیت استقرار سیستم مدیریت شایستگی و مزایای آن آگاه باشد و از آن حمایت کند. حمایت مدیریت ارشد برای موفقیت استقرار سیستم مدیریت شایستگی ضروری است.

مدیریت ارشد باید موارد زیر را انجام دهد:

 • سیستم مدیریت شایستگی را به عنوان یک اولویت استراتژیک سازمان تعیین کند.
 • مدیران و کارکنان را در مورد اهمیت سیستم مدیریت شایستگی آموزش دهد.
 • از منابع لازم برای استقرار سیستم مدیریت شایستگی تأمین کند.

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی باید به گونه‌ای باشد که از یادگیری و توسعه کارکنان حمایت کند. سازمان‌هایی که فرهنگ یادگیری و توسعه را ترویج می‌کنند، کارکنان خود را برای موفقیت در سیستم مدیریت شایستگی آماده‌تر می‌کنند.

سازمان‌ها می‌توانند با انجام اقدامات زیر فرهنگ یادگیری و توسعه را در سازمان خود ترویج کنند:

 • آموزش و توسعه را به عنوان یک سرمایه‌گذاری در کارکنان در نظر بگیرند.
 • فرصت‌های یادگیری و توسعه را برای کارکنان در تمام سطوح سازمان فراهم کنند.
 • از کارکنانی که در یادگیری و توسعه خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، قدردانی کنند.

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی باید مسئول طراحی و اجرای سیستم مدیریت شایستگی باشد. مدیریت منابع انسانی باید با سایر بخش‌های سازمان همکاری کند تا سیستم مدیریت شایستگی را با نیازهای سازمان سازگار کند.

مدیریت منابع انسانی باید موارد زیر را انجام دهد:

 • سیاست‌ها و اهداف شایستگی سازمان را توسعه دهد.
 • فرآیندهای شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی را ایجاد و اجرا کند.
 • فرآیندهای طراحی و ارائه آموزش را ایجاد و اجرا کند.
 • فرآیندهای ارزیابی اثربخشی آموزش را ایجاد و اجرا کند.

مشارکت کارکنان

مشارکت کارکنان در تمام مراحل استقرار سیستم مدیریت شایستگی ضروری است. کارکنان باید در شناسایی نیازهای آموزشی خود، طراحی آموزش‌ها، و ارزیابی اثربخشی آموزش‌ها مشارکت داشته باشند.

سازمان‌ها می‌توانند با انجام اقدامات زیر مشارکت کارکنان را در استقرار سیستم مدیریت شایستگی افزایش دهند:

 • فرهنگ مشارکت را در سازمان ترویج کنند.
 • کارکنان را در فرآیندهای تصمیم‌گیری مشارکت دهند.
 • از نظرات و بازخوردهای کارکنان استفاده کنند.

استقرار سیستم مدیریت شایستگی یک فرآیند زمان‌بر و پیچیده است. سازمان‌ها باید برای موفقیت در این فرآیند، زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند.

 

 

منافع و نتایج مورد انتظار پس از اجرای پروژه استقرار استاندارد

پس از تحقق اهداف پروژه ، انتظار مي رود نتايج زير در مجموعه سازمان حاصل گردد:

 کاهش هزینه های مربوط به باز کاری ، ضایعات یا مشکلات مربوط به ارائه خدمات و ….

کاهش ریسک خطاهای انسانی در اجرا فرایندهای داخلی

افزایش رضایت طرف های ذینفع بخصوص مشتریان

ایجاد یک سیستم جهت انتخاب کارکنان شایسته

همگام شدن با علوم روز در زمینه های مختلف

مشارکت کارکنان در امور مربوط به شرکت

افزایش انگیزه و روحیه کاری پرسنل

حفظ و توسعه شایستگی کارکنان

مهیا شدن بستر لازم برای تغییر

افزایش سطح آگاهی افراد

ارتقای انگیزه کارکنان