دوره آموزشی ISO 13485:2016

هدف :

آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی، مروری بر الزامات استاندارد بین المللی ISO 13485:2016 و شناخت فرآیند ممیزی ، و ارائه راهکارهایی در جهت استقرار ، نگهداری و بهبود مداوم این سیستم .

مدت دوره : 4 روز

محتوای دوره :

  • آموزش نحوه شناسایی و ارزیابی ریسک های مربوط به تجهیزات پزشکی برای توسعه و تحقق محصول
  • آشنایی با روش های ردیابی محصول به طور موثر و باز پس گیری آن
  • تعاریف و اصطلاحات بر اساس ویرایش جدید           ISO 13485:2016
  • مروری بر مستندات سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی
  • آشنایی با نحوه مستند سازی و تدوین مستندات
  • تشریح الزامات استاندارد ISO 13485:2016
  • آشنایی با طراحی چک لیست ممیزی
  • آشنایی با روانشناسی ممیزی
  • آشنایی با اصول ممیزی

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

شناخت فرایندهای سازمان به همراه معیارهای ارزیابی عملکرد ، توانایی شناسایی و ارزیابی ریسک مربوط به تحقق محصول ، تهیه و بازنگری مستندات مربوط به سیستم مدیریت کیفیت، اجرای اثربخش ممیزی داخلی .

منابع آموزشی:

متن استاندارد های ISO 13485:2016، ISO 19011:2018

قابل استفاده برای :

مدیران ، سرپرستان و کارشناسان کنترل کیفیت و آزمایشگاه های سازمان های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی
مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت سازمان های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی، مسئولین فنی شرکت های تجهیزات پزشکی

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.