اخذ ایزو 14001 | ISO 14001:2015

سیستم مدیـریت زیست محیطی

Environmental Management System

توجه روز افزون به حفظ محیط زیست و افزایش آگاهی ، انتظارات و الزامات طرف های ذینفع نسبت به توسعه پایدار ، مستلزم نگرش سیستمی در اتصال با قوانین، ضوابط ملی و منطقه ای می باشد.

استاندارد ISO 14001 با پرداختن به موضوعات مختلــف در زمینه محیط زیست، زمینه مناسبی را در سازمان ها برای درک مفاهیم محیط زیستی و به کارگیری روش های متفاوت در طرح ریزی، اجرا و کنترل فرآیندهای سازمان در توجه به رویکرد محیط زیست، فراهم می آورد.

این سیستم بخشی از الزامات مدیریتـی که همان ساختار سازمانی، منابع لازم جهت انجام، برنامه ریزی و طرح ریزی فعالیت ها، تشریح مسئولیت ها، معین نمودن روشها و نحوه اجرای کار در راستای حفظ محیط زیست است را شامل می شود.

استاندارد ISO 14001 نیز نظیر استانداردISO 9001مبتنی بر چرخه بهبود PDCA(برنامه- ریزی، اجرا، کنترل و اقدام جهت بهبود) می باشد و برای سازمان هایی که خود را متعهد به حفظ محیط زیست می دانند کاربرد دارد .

اخذ گواهی ایزو 14001

گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ استانداردی مهم در حوزه اهمیت توجه به سلامت محیط زیست اطراف ما است. تمامی سازمان ها و نهادها بایستی با رعایت قوانین و استانداردهای EMS از فعالیت هایی که باعث آسیب رساندن به محیط زیست و محیط اطراف ما می شود، ممانعت کنند. پاییندی به قوانین و بندهای موجود در این استاندارد باعث بهبود کارآمدی و افزایش کیفیت عملکرد سازمان های مختلف در حوزه زیست محیطی می‌گردد. این امر مهم با رعایت استانداردها و معیارهای موجود در چارچوب ایزو ۱۴۰۰۱ برآورده می شود.

اخذ و دستیابی به گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ کمک فراوانی به شما برای مدیریت هزینه ها و دیگر موارد مربوط به محیط در کنار اجرای الزامات کسب و‌کارتان می نماید؛ به عبارت دیگر، اخذ این گواهینامه راهکارهایی را برای تمامی کسب و ‌کارها جهت حفظ محیط زیست و عدم تاثیرگذاری منفی بر روی منابع طبیعی (آب و خاک و …)، منطبق با استانداردهای ایزو ۱۴۰۰۱ فراهم می آورد.

مزایای اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

یکی از مهم ترین سوالاتی که برای بسیاری از کارفرمایان و صاحبان مشاغل پیش می آید، این است که اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ چه مزایایی دارد و آیا کسب آن سبب افزایش بهره وری مجموعه من می شود؟ با ما در این بخش از مطلب همراه باشید تا پاسخ سوال خود را دریافت کنید.

از جمله مزایای پر اهمیت و کاربردی اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ می توان به تقویت، رشد و بازاریابی برند موردنظر و رقم فروش بیشتر اشاره کرد. از سوی دیگر توجه به قوانین محیط زیست، سبب ایجاد یک مزیت رقابتی در صادرات محصولاتی است که به بازارهای خارجی عرضه می گردد. شما به عنوان برندی که استانداردهای ایزو ۱۴۰۰۱ را رعایت می کند و با دریافت این گواهینامه در سطح بین المللی، محبوبیت و مقبولیت زیادی در بین مصرف کنندگان مختلف پیدا می کنید. بنابراین داشتن گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ به مشتریان شما این اطمینان را می دهد که شما اقدامات موثری را برای به حداقل رساندن تاثیرات منفی سازمان خود بر محیط زیست اطرافتان انجام داده اید. از دیگر مزیت های مهم فرآیند اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ و دریافت گواهینامه آن برای سازمان های پیمانکاری، حضور موفق شرکت در مناقصات کاری است.

از دیگر مزایای اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ می توان به:

۱. انطباق با الزامات زیست محیطی هر کشور

۲. نشان دادن مسئولیت پذیری و تعهد سازمان و نهاد مربوط

  1. صرفه جویی در هزینه ضایعات و بازیافت مصرف
نحوه اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

همانطور که توضیح دادیم، استانداردهای سری ISO 14000 اساساً مجموعه ای از استانداردها با هدف کاهش استفاده از منابع طبیعی و به حداقل رساندن آسیب به خاک، آب و هوا هستند. مبتنی بر نظارت و بهبود مستمر عملکرد زیست محیطی بوده و رعایت شرایط مندرج در قوانین و قوانین مربوطه را با توجه به عوامل محیطی فراهم می کند. گواهینامه ISO 14001 یک گواهینامه ISO است که به سازمان ها کمک می کند تا مسئولیت های زیست محیطی خود را بهتر انجام دهند و در هزینه های مربوط به محیط زیست صرفه جویی کنند.

گواهی نامه ایزو ۱۴۰۰۱ همانند دیگر گواهینامه های ایزو شامل چند مرحله زیر است:

۱. پشتیبانی مدیریت

۲. شناسایی الزامات قانونی در ارتباط با سیستم مدیریت زیست محیطی

۳. تعریف دامنه سیستم مدیریت زیست محیطی

۴. فرآیند سیستم مدیریت زیست محیطی

۵. پیاده سازی و اجرای رویه ها و فرآیندهای EMS در سازمان

۶. مشخص کردن نهاد صادر کننده گواهینامه ایزو

۷. بررسی، اندازه گیری و ‌نگهداشتن سوابق فرآیندهای زیست محیطی

در این بخش توضیحاتی را راجع به هر مرحله ارائه می دهیم.

۱. پشتیبانی مدیریت

گرفتن ایزو ۱۴۰۰۱ بدون در نظر گرفتن کمک های مالی و اقتصادی سیستم مدیریت امکان پذیر نخواهد بود و این امر مستلزم آگاهی و پشتیبانی مدیران ارشد نهادها است. همچنین در جنبه های دیگر نیز نیاز به این پشتیبانی می باشد؛ مثل رعایت قوانین و استراتژی های لازم برای اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

۲. شناسایی الزامات قانونی مربوط به سیستم مدیریت زیست محیطی

شناسایی الزامات قانونی به معنای فهم و آگاهی کامل و دقیق از قوانین و استانداردهای زیست محیطی مطابق با گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ است.

۳. تعریف دامنه سیستم مدیریت زیست محیطی

تعریف دامنه سیستم مدیریت زیست محیطی باعث مشخص شدن دامنه فعالیت سازمان ها در ارتباط با سیستم EMS گردیده که این امر خود باعث صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه ها و حفاظت از آلودگی‌های زیست محیطی می شود.

۴. تعیین فرآیندهای سیستم مدیریت زیست محیطی

تعیین فرآیندهای سیستم مدیریت زیست محیطی باعث روشن شدن نتایج منطبق با این سیستم و جلوگیری از اثرات منفی زیست محیطی و پاسخ دهی در شرایط اضطراری می گردد.

۵. پیاده سازی رویه ها و فرآیندهای EMS

پیاده سازی فرآیندهای EMS با فرآیندهای قبلی سازمان ها و ‌نهادها در ارتباط مستقیم می باشد. تعیین و پیاده سازی این فرآیند از تاثیر منفی و مخرب بر محیط زیست و منابع طبیعی، جلوگیری به عمل می آورد.

۶. مشخص کردن نهاد صادر کننده گواهینامه ایزو

مهم ترین مرحله اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱، مشخص نمودن نهاد صادر کننده گواهینامه است که معمولا این نهاد با رعایت فرآیندهای EMS سازمان ها را منطبق و در ارتباط با استانداردهای ایزو ۱۴۰۰۱ بررسی و صادر می نماید.

۷. بررسی، اندازه گیری و‌ نگه داشتن سوابق فرآیند زیست محیطی

این مرحله مربوط به زمانی است که شما سوابق مورد نیاز در طول ممیزی را جهت تطبیق با الزامات مشخص شده جمع آوری می نمایید.

این مرحله که توسط ممیز و یا مشاور ایزو انجام می شود، به شما کمک می کند تا تمامی مراحل اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ و ایجاد مستندات برای ممیزی شخص ثالث به درستی و طبق روال انجام پذیرد.

سخن پایانی

اکنون در سراسر جهان پذیرفته شده است که منابع طبیعی بی پایان نیست و اثرات زیست محیطی محصولات و فعالیت ها محلی و منطقه ای نیست بلکه جهانی است. ISO 14001 که با در نظر گرفتن این واقعیت تهیه شده است، یک سیستم مدیریتی است که برای حفاظت از ویژگی های محیطی و ساختار طبیعی ایجاد شده است. استاندارد ISO 14001 در حالی که زمینه را برای مدیریت موثرتر ریسک ها و فرصت های زیست محیطی فراهم می کند، هدف آن به حداقل رساندن آسیب های زیست محیطی ناشی از فعالیت های شرکت های صنعتی و کاهش مصرف انرژی و مواد خام است.

سوالات متداول
  1. گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ چیست؟

سری ISO 14000 یک استاندارد مدیریت زیست محیطی است که توسط کمیته توسعه استاندارد ISO TC207 توسعه یافته است. این مجموعه برای پوشش تمام مسائل زیست محیطی مربوط به سازمان ها طراحی شده است و منبعی برای سازمان ها برای اولویت بندی، مدیریت و کنترل اثرات زیست محیطی است.

  1. اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ چه مزایایی دارد؟

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 اساساً یک مدل مدیریتی است که بر اساس تحلیل ریسک و با هدف کاهش استفاده از منابع طبیعی و به حداقل رساندن آسیب به خاک، آب و هوا ایجاد شده است.

 

منافع و نتایج مورد انتظار پس از اجرای پروژه استقرار استاندارد

 پس از تحقق اهداف پروژه ، انتظار می رود نتايج زير در مجموعه سازمان حاصل گردد:

شناسایی خط مشی ها و روش های اجرایی مربوط به مسائل زیست محیطی در مورد پرسنل ، پیمانکاران و خریدها

ارزیابی عملکرد در برابر استاندارد ها و قوانین و استانداردهای درون سازمانی

شناسایی جنبه ها ، اثرات و خسارت های زیست محیطی

بررسی بازخورد مشکلات قبلی زیست محیطی

روشهای اجرایی و رویه های زیست محیطی

ارزیابی و مستندسازی موارد محیط زیستی

اثبات تعهد سازمان به مسئولیت اجتماعی

شناسایی و رعایت نیازمندی های قانونی

کاهش هزینه ها به علت مدیریت منابع

جلوگيری از آلودگی محيط زيست

كاهش مصرف منابع

مديريت پسماندها

حفظ منابع طبيعی

توسعه پايدار