دوره آموزشی ISO 22000:2018

هدف :

آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ، مروری بر الزامات استاندارد بین المللی ISO 22000:2018 و شناخت فرآیند ممیزی ، و ارائه راهکارهایی در جهت استقرار ، نگهداری و بهبود مداوم این سیستم ..

مدت دوره : 3 روز

محتوای دوره :

  • آشنایی با الزامات مرتبط با برنامه های پیش نیازی (PRP) و اصول HACCP
  • مروری بر مستندات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
  • تعاریف و اصطلاحات بر اساس ویرایش جدید ISO 22000
  • آشنایی با رویکرد فرآیندی و مدیریت فرآیندها در سازمان
  • آشنایی با نحوه مستند سازی و تدوین مستندات
  • تشریح الزامات استاندارد ISO 22000:2018
  • آشنایی با طراحی چک لیست ممیزی
  • آشنایی با روانشناسی ممیزی
  • آشنایی با اصول ممیزی
  • کارگاههای آموزشی

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

شناسایی ، ارزیابی و کنترل مخاطرات ، شناسایی و ارزیابی ریسک های فرایندی، تهیه و بازنگری مستندات مربوط به سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی، اجرای اثربخش ممیزی داخلی .

منابع آموزشی:

متن استاندارد  ISO 22000:2018 ISO 19011:2018

قابل استفاده برای :

مدیران کنترل کیفی، مسئولین فنی و کارشناسان آزمایشگاه های مواد غذایی ، دانشجویان مهندسی صنایع غذایی

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.