دوره آموزشی ISO 3834

هدف :

آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت ، مروری بر الزامات استاندارد بین المللی ISO 3834 و شناخت فرآیند ممیزی ، و ارائه راهکارهایی در جهت استقرار ، نگهداری و بهبود مداوم این سیستم .

مدت دوره : 3 روز

محتوای دوره :

 • آشنایی با وجوه مشترک استاندارد ISO 3834 با استاندارد ISO 9001
 • مروری بر مستندات الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی
 • آشنایی با رویکرد فرآیندی و مدیریت فرآیندها در سازمان
 • تعاریف و اصطلاحات بر اساس استاندارد ISO 3834
 • آشنایی با قسمت های 6 گانه استاندارد ISO 3834
 • آشنایی با نحوه مستند سازی و تدوین مستندات
 • تشریح الزامات استاندارد ISO 3834
 • آشنایی با طراحی چک لیست ممیزی
 • آشنایی با روانشناسی ممیزی
 • آشنایی با اصول ممیزی
 • کارگاههای آموزشی

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

شناسایی عناصر اصلی در استقرار استاندارد ISO 3834 ، تهیه و بازنگری مستندات مربوط به الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی ، اجرای اثربخش ممیزی داخلی .

منابع آموزشی:

متون قسمت های 6 گانه استاندارد ISO 3834

قابل استفاده برای :

مدیران ارشد ، مدیران میانی ، مسئولین کنترل کیفیت و هماهنگ کننده جوشکاری در سازمان ها

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.