ISO 3834

الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی

Quality requirements for fusion welding of metallic materials

فرايندهايي مانند جوشكاري ذوبي به طور وسيعي در ساخت بسياري از محصولات استفاده مي شوند و در برخي سازمانها نقش كليدي توليد را ايفا مي كنند. محصولات مي توانند ساده و پيچيده باشند مانند: مخازن تحت فشار، لوازم خانگي،تجهيزات كشاورزي، جرثقيل ها، پل ها، وسايل نقليه و.. فرآيندهاي جوشكاري ذوبي فلزات،تأثير زيادي روي هزينه ساخت و كيفيت محصول دارند.

به همين علت، سازمان بايد از نحوه انجام و كنترل اين فرايندها به بهترين شيوه و از جنبه هاي مختلف اطمينان حاصل نمايد. به دليل اينكه فرايندهاي جوشكاري، فرايندهاي ويژه اي محسوب مي شوند و كيفيت آنها به سرعت قابل تشخيص نيستند، مشخصات الزامات كيفيتي براي اين فرايندها بسيار مهم است. 

براي اينكه محصولات فاقد مشكلات جدي در توليد و در حين بهره برداري باشند،لازم است كنترلهايي از مرحله طراحي، انتخاب متريال، تا ساخت و بازرسي تدارك ديده شود.

گواهینامه ISO 3834 چیست؟

ایزو ۳۸۳۴- گواهینامه استاندارد کیفیت جوش فلز

گواهینامه ISO 3834 یک گواهینامه بین‌المللی است که برای شرکت‌های تولیدکننده جوش صادر می‌شود. این استاندارد توسط سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) تدوین شده و الزامات کیفیت را برای فرآیندهای جوشکاری ذوبی مواد فلزی تعیین می‌کند.

اساس این موضوع که 3834 جدای از 9001 نگارش شده بر این پایه است که جوشکاری، یک فرآیند ویژه است. اصولا برای فرآیندهای ویژه، استانداردهای مجزا نگارش میشود.

بصورت کلی استانداردهای سری ایزو 3834 که توسط سازمان بین المللی استاندارد در کمیته TC44 جوشکاری و فرایندهای وابسته نگارش شده است، روشیست برای نشان دادن قابلیت یک سازنده در تولید محصولات، با کیفیت مشخص که از فرایند جوشکاری استفاده میکند.

این استانداردها به گونه ای تهیه شده اند که :

الف) مستقل از نوع سازه ساخته شده اند

ب) الزامات کیفیتی برای جوشکاری در کارگاه و سایت را تعریف میکنند

پ) راهنمایی برای توضیح قابلیت یک سازنده، در ساخت سازه هایی منطبق با الزامات معین را ارائه میدهند.

ت) پایه ای برای ارزیابی توانمندی های جوشکاری یک سازنده را ارائه مینمایند (یعنی میتوانند پایه ای باشند برای زمانی که کارفرما  میخواهد تامین کننده اش را ارزیابی کند)

شایان ذکر است که نوع استانداردهای سری ایزو 3834 مسیری برای شکل دهی صحیح و نظام مند فرآیند جوشکاری هستند.

مزایای استقرار

ارتقاء سطح ایمنی به واسطه افزایش کیفیت فرایند جوشکاری محصولات

تسهیل برند سازی سازندگان و بستر سازی صادرات محصولات و خدمات مهندسی و تخصصی

ایزو 3834 از 6 قسمت اصلی تشکیل شده است:

iso 3834-1

الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی

قسمت اول : معیاری برای انتخاب سطح مناسب الزامات کیفیت

این قسمت، ارائه یک طرح کلی و معیار میباشد که باید در انتخاب سطح مناسب الزامات کیفیتی برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی از میان سه سطح مشخص شده، مورد توجه قرار گیرد.

iso 3834-2 (قسمت دوم، بالاترین سطح کیفیتی این استاندارد است)

الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی

قسمت دوم : الزامات کیفیتی جامع – تعیین الزامات کیفیتی جامع برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی هم در کارگاه ساخت و هم در نصب محل سایت ها

iso 3834-3

الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی

قسمت سوم : الزامات کیفیتی استاندارد

بیان الزامات کیفیتی استاندارد برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی هم در کارگاه سایت و هم نصب در محل سایت ها

این الزامات، سخت گیری کمتری نسبت به iso 3834-2 دارد.

iso 3834-4

الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی

قسمت چهارم: الزامات کیفیتی ابتدایی

تعیین الزامات کیفیتی ابتدایی برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی هم در کارگاه ساخت و هم نصب در محل سایت ها

iso 3834-5

الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی

قسمت پنجم : اسنادی که لازم است پیروی از آنها، با ادعای انطباق با الزامات کیفیتی استانداردهای ملی ایزو 2-3834، 3-3834 یا 4-3834 بررسی گردد.

در ساختار این استاندارد، یک سری استانداردهایی هست که به شما کمک میکند در صورتی که نیاز داشته باشید به انتخاب استانداردهای کمکی. دقت کنید که استفاده از این استاندارد کاملا اختیاریست و به هیچ عنوان الزامی در به کارگیری استاندارد بخش 5 وجود ندارد.

iso 3834-6

الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی

قسمت ششم

راهنمای استقرار استانداردهای ملی ایزو 3834

هدف از این قسمت، ارائه راهنمایی هایی برای استقرار الزامات داده شده درسایر قسمت های استانداردهای سری ایزو 3834 و کمک به سازندگان و استفاده کنندگانی است که سطح مناسب الزامات کیفیت متناسب با نیازهای خویش را انتخاب کرده اند.  

iso 14731-2019

هماهنگی جوشکاری – وظایف و مسئولیتها

هدف از تدوین این استاندارد، بیان مسئولیتها و وظایف مرتبط با کیفیت شامل فعالیتهای هماهنگی مرتبط با جوشکاری میباشد.

این استاندارد به iso 3834 کاملا مرتبط بوده و مواردی همچون حجم کلی کار مربوط به یک هماهنگ کننده جوشکاری را بررسی میکند.

iso 3834-1:2021

انتخاب سطح مناسب الزامات کیفیتی

 • گستره و اهمیت محصولات بحرانی از نظر ایمنی
 • پیچیدگی ساخت
 • محدوده محصولاتی که ساخته میشوند
 • محدوده مواد مختلف مورد استفاده
 • گستره ای که ممکن است در آن مشکلات متالورژیکی به وقوع بپیوندد
 • گستره ای که در آن ناپیوستگی های ساخت مانند عدم هم ترازی، پیچیدگی یا ناپیوستگی جوش، عملکرد محصول را تحت تاثیر قرار میدهد.

این استاندارد به ریسکهای مربوط  به ایمنی و سختی کار و احتمال معیوب شدن کار میپردازد، هر چقدر این ریسکها بالاتر باشد، سطوح بالاتری مورد نیاز است.

از آنجاییکه دراستاندارد 1-3834 این مقولات، به صورت عددی مشخص نشده اند، راهنمای زیراز کتاب انستیتو بین المللی جوشکاری ارائه شده است تا متوجه باشیم که این سطح ها را چگونه عدد بندی کنیم.

سازنده ای که انطباق با سطح مشخصی از کیفیت را نشان دهد، انطباق با سطح پایینتر از آن را بدون نیاز به اثبات جداگانه احراز نموده است {مثال سازنده ای که انطباق با الزامات کیفیت جامع  (استاندارد ایزو 2-3834) را اثبات کند، انطباق با الزامات کیفیت استاندارد (استاندارد ایزو 3-3834) و الزامات کیفیت ابتدایی (استاندارد ایزو 4-3834) را نیز نشان داده است.}                                                             

در مجموع، استاندارد ISO 3834 مجموعه‌ای از استانداردهای بین‌المللی است که الزامات کیفیت برای جوشکاری مواد فلزی را تعیین می‌کند. این استانداردها برای طیف گسترده‌ای از صنایع، از جمله ساخت‌وساز، نفت و گاز، تولید و حمل‌ونقل کاربرد دارند و مزایای زیر را برای سازمان‌ها به همراه دارد:

 • بهبود کیفیت جوشکاری
 • کاهش خطرات ناشی از جوشکاری
 • افزایش رضایت مشتری
 • افزایش اطمینان از کیفیت محصولات جوشکاری شده
 • کاهش هزینه‌های ناشی از نقص جوش
 • بهبود ایمنی و عملکرد محصولات جوشکاری
 • بهبود رقابت‌پذیری شرکت در بازارهای جهانی

این گواهینامه می‌تواند به سازمان‌ها در رقابت با سایر شرکت‌ها کمک کند و اعتبار آنها را در بازار افزایش دهد.

استاندارد ISO 3834 در صنایع مختلفی که از جوشکاری استفاده می‌کنند کاربرد دارد، از جمله:

 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع خودروسازی
 • صنایع ساخت‌وساز
 • صنایع کشتی‌سازی
 • صنایع هوافضا

گواهینامه ISO 3834 یک نشانگر معتبر از کیفیت جوشکاری محصولات یک شرکت است.  دریافت این گواهینامه می‌تواند به شرکت‌های تولیدکننده جوش کمک کند تا اعتماد مشتریان را جلب کرده و به موفقیت تجاری دست یابند. همچنین این گواهینامه یک ابزار ارزشمند برای شرکت هایی است که جوشکاری را به عنوان بخشی از فرآیند تولید خود انجام می دهند. این گواهینامه به اطمینان از کیفیت جوشکاری و کاهش خطر عیوب جوش کمک می کند.

مراحل استقرار الزامات استاندارد ISO 3834 چیست؟

استقرار الزامات استاندارد ISO 3834 یک فرآیند چند مرحله ای است که شامل موارد زیر است:

 1. تعیین سطح الزامات: اولین قدم در استقرار استاندارد ISO 3834، تعیین سطح الزامات مورد نیاز است.
 2. تشخیص وضعیت فعلی: پس از تعیین سطح الزامات، شرکت باید وضعیت فعلی خود را در زمینه جوشکاری ارزیابی کند. این ارزیابی شامل بررسی اسناد، مصاحبه با کارکنان و بازدید از محل کارخانه است.
 3. تهیه برنامه استقرار: بر اساس نتایج ارزیابی، شرکت باید یک برنامه استقرار تهیه کند. این برنامه باید شامل اهداف، وظایف، زمان بندی و منابع مورد نیاز برای استقرار استاندارد ISO 3834 باشد.
 4. اجرای برنامه استقرار: پس از تهیه برنامه، شرکت باید آن را اجرا کند. اجرای برنامه استقرار شامل آموزش کارکنان، تهیه مستندات، ایجاد فرآیندهای جدید و اصلاح فرآیندهای موجود است.
 5. ممیزی داخلی: پس از اجرای برنامه استقرار، شرکت باید مجدداً وضعیت خود را ارزیابی کند. این ارزیابی برای اطمینان از انطباق شرکت با الزامات استاندارد ISO 3834 انجام می شود.
 

در ادامه، مراحل استقرار الزامات استاندارد ISO 3834 به صورت جزئی تر توضیح داده میشود:

تعیین سطح الزامات

برای تعیین سطح الزامات مورد نیاز، شرکت باید عوامل زیر را در نظر بگیرد:

 • پیچیدگی محصول: محصولات پیچیده تر نیاز به الزامات کیفیت بالاتری دارند.
 • اهمیت محصول: محصولات مهم تر نیاز به الزامات کیفیت بالاتری دارند.
 • حجم تولید محصول: محصولات با حجم تولید بالاتر نیاز به الزامات کیفیت بالاتری دارند.
 • تنوع مواد بکار رفته در محصول: محصولاتی که از مواد متنوعی ساخته شده اند، نیاز به الزامات کیفیت بالاتری دارند.
 • گستردگی مشکلات متالوژیکی: محصولاتی که دارای مشکلات متالوژیکی بیشتری هستند، نیاز به الزامات کیفیت بالاتری دارند.
 • تاثیر عیوب جوش بر عملکرد: محصولاتی که عیوب جوش در آنها می تواند اثرات جدی بر عملکرد داشته باشد، نیاز به الزامات کیفیت بالاتری دارند.

تشخیص وضعیت فعلی

برای تشخیص وضعیت فعلی شرکت در زمینه جوشکاری، باید موارد زیر بررسی شود:

 • اسناد: اسناد مربوط به جوشکاری، مانند دستورالعمل های جوشکاری، برنامه های کنترل کیفیت و گزارش های بازرسی باید بررسی شوند.
 • کارکنان: دانش و مهارت کارکنان جوشکاری باید ارزیابی شود.
 • فرآیندها: فرآیندهای جوشکاری، از جمله انتخاب مواد، روش های جوشکاری، آماده سازی سطح، و بازرسی باید بررسی شوند.
 • تجهیزات: تجهیزات جوشکاری باید از نظر ایمنی و عملکرد ارزیابی شوند.

تهیه برنامه استقرار

برنامه استقرار باید شامل موارد زیر باشد:

 • اهداف: اهداف استقرار استاندارد ISO 3834 باید مشخص شود.
 • وظایف: وظایف و مسئولیت های افراد درگیر در استقرار استاندارد ISO 3834 باید مشخص شود.
 • زمان بندی: زمان بندی اجرای برنامه استقرار باید مشخص شود.
 • منابع: منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه استقرار باید مشخص شود.

اجرای برنامه استقرار

اجرای برنامه استقرار شامل موارد زیر است:

 • آموزش کارکنان: کارکنان باید در زمینه الزامات استاندارد ISO 3834 آموزش ببینند.
 • تهیه مستندات: مستندات لازم برای اجرای استاندارد ISO 3834 باید تهیه شود.
 • ایجاد فرآیندهای جدید: فرآیندهای جدیدی که برای اجرای استاندارد ISO 3834 لازم است، باید ایجاد شود.
 • اصلاح فرآیندهای موجود: فرآیندهای موجود باید در صورت نیاز اصلاح شوند.

ممیزی داخلی

پس از اجرای برنامه استقرار، شرکت باید مجدداً وضعیت خود را ارزیابی کند. این ارزیابی برای اطمینان از انطباق شرکت با الزامات استاندارد ISO 3834 انجام می شود. ارزیابی مجدد توسط مشاورین استقراردهنده الزامات ایزوی مورد نظر در سازمان انجام میشود.

استقرار استاندارد ISO 3834 یک فرآیند ارزشمند، در عین جال پیچیده و زمان بر است و مزایای زیادی برای شرکت ها دارد. این استاندارد به اطمینان از کیفیت جوشکاری و کاهش خطر عیوب جوش کمک می کند.