دوره آموزشی ISO 45001:2018

هدف :

آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، مروری بر الزامات استاندارد بین المللی ISO 45001:2018 و شناخت فرآیند ممیزی ، و ارائه راهکارهایی در جهت استقرار ، نگهداری و بهبود مداوم این سیستم .

مدت دوره : 3 روز

محتوای دوره :

  • تعاریف و اصطلاحات بر اساس ویرایش جدید ISO 45001
  • آشنایی با رویکرد فرآیندی و مدیریت فرآیندها در سازمان
  • تشریح الزامات استاندارد ISO 45001:2018
  • آشنایی با اصول شناسایی و ارزیابی خطرات و ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی
  • مروری بر مستندات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
  • آشنایی با نحوه مستند سازی و تدوین مستندات
  • آشنایی با اصول ممیزی
  • آشنایی با روانشناسی ممیزی
  • کارگاههای آموزشی

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

شناخت فرایندهای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به همراه معیارهای ارزیابی عملکرد ، توانایی شناسایی و ارزیابی ریسک ها و خطرات ایمنی و بهداشت محیط کار ، تهیه و بازنگری مستندات مربوط به سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، اجرای اثربخش ممیزی داخلی .

منابع آموزشی:

متن استاندارد های ISO 45001:2015 ، ISO 19011:2018

قابل استفاده برای :

مدیران ارشد ، کارشناسان ایمنی و بهداشت ، مدیران میانی ، سرپرستان واحدها

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.