اخذ ایزو 45001 | ISO 45001:2018

سیستم مدیـریت ایمنی و بهداشت شغلی

Occupational Health & Safety Management System

علیرغم رشد تکنولوژی که موجب افزایش سرعت امور و تسهیل در تولید و خدمات شده است ، افزایش شرایط نامطلوب کاری و حوادث ناشی از کار که نهایتا” موجب کهولت زود به هنگام و نارضایتی کارکنــان از محـل کار خود می شود خسارت های مـالی پنهانـی را به سازمان تحمیل می کند که در برخی مواقع برابر با هزینه تولید و یا بیشتر از آن خواهد شد.

این استاندارد، سازمان را قادر می سازد تا ریسکهای ایمنی و شغلی مرتبط با منابع انسانی و اموال خود را تحت کنترل درآورد وکارایی سازمان را بهبود بخشد و یک چارچوب مدون و جامع را جهت رسیدگی به وضعیت ایمنی و بهداشت کاری پرسنل ارائه می دهد که با اجرای آن، سازمانها می توانند علاوه بر برآورده ساختن الزامات قانونی مرتبــط (مانند قانون کار) از بروز هزینه های ناشی از حوادث و بیماریهای شغلی و همچنین انجام شکایتهای مختلف نزد مراجع قانونی، جلوگیری کنند. 

ساختار استاندارد ISO 45001 سازگار با استانداردهـای 9001 ISO و 14001 ISO می باشد تا سازمانها بتوانند به راحتی سیستمهای مدیریت کیفیت ، محیط زیست و بهداشت شغلی و ایمنی را با یکدیگر ادغام و سیستم مدیریتی یکپارچه ای را ایجاد نمایند. یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سازمان را در شناسایی، حذف و یا به حداقــل رساندن ریسک های مرتبط با بهداشت و ایمنی کارکنان خویش و سایر طرفهای ذینفع که در معرض ریسکهای OH&S قرار دارند یاری نماید.

اخذ ایزو 45001

استاندارد ایزو 45001 یا استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای، استانداردی بین ‌المللی برای سیستم ‌های مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی است. این استاندارد توسط سازمان بین ‌المللی استانداردها (ISO) تهیه و انتشار یافته است و هدف آن ارائه الگویی جهت الزام سازمان ‌ها برای بهبود ایمنی و بهداشت شغلی، کنترل ریسک‌ و حوادث و حفظ سلامت و ایمنی کارکنان است. این استاندارد در سراسر جهان در جهت اینکه سازمان ‌ها بتوانند انگیزه و تعهد خود را به حمایت از سلامت و ایمنی کارکنان نشان بدهند، استفاده می ‌شود.

اهمیت دریافت ایزو 45001

گواهینامه ایزو 45001 به معیارهای خاصی برای عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی بستگی دارد و همچنین برای طراحی سیستم ایمنی و بهداشت شغلی در هر واحد تولیدی یا خدماتی توصیه می شود. همانطور که قبلاً گفته شد گواهینامه ایزو 45001 در ایران یکی از استانداردهای عمومی است و می تواند با سایر سیستم های مدیریتی مانند ایزو 9001 برای سیستم مدیریت کیفیت و ایزو 14001 برای سیستم مدیریت زیست محیطی ادغام شود. ایزو 45001 بر روی مسائل بهداشتی و ایمنی کارکنان مانند رفاه و سلامت کارگران متمرکز است. هدف اصلی فرآیند صدور گواهینامه ایزو 45001 در ایران بررسی خطرات بهداشتی و ایمنی است که ممکن است بر کارکنان تأثیر بگذارد و به مسائلی مانند آسیب اموال، بهداشت محصول یا هرگونه تأثیرات زیست محیطی مرتبط نمی باشد.

مزایای اخذ گواهی ایزو 45001

مزایای اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ عبارتند از:

1. بهبود سیستم مدیریت کیفیت

ایزو ۴۵۰۰۱ یکی از استانداردهای خاص مدیریت کیفیت است که برای بهبود فرآیندها و سیستم های سازمان استفاده می‌شود. اخذ این گواهینامه منجر به بهبود عملکرد و کارایی سازمان می ‌شود.

2. انطباق با نیازهای مشتری

با اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱، سازمان می ‌تواند به طور مستقیم به نیازهای مشتریان خود پاسخ داده و عملکرد خود را در ارائه خدمات و محصولاتش بهبود بخشد. این مزیت می ‌تواند منجر به جذب و حفظ مشتریان جدید شود.

3.ایجاد روند مدیریت کیفیت سیستماتیک

با اخذ این گواهینامه، سازمان می ‌تواند فرآیندها و زیرمجموعه های خود را به صورت سیستماتیک مدیریت کند. این موضوع باعث می ‌شود که سازمان بتواند فعالیت ها و عملیات خود را به صورت مستدام برنامه ریزی کرده و بهبود دهد.

4. افزایش اعتبار و شهرت سازمان

اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ باعث افزایش اعتبار و شهرت سازمان می‌ شود. این گواهینامه نشانگر تعهد سازمان در جهت ارائه محصولات یا خدمات با کیفیت بالا و تمرکز بر مشتری است.

5. افزایش سطح رقابت پذیری

ایزو ۴۵۰۰۱ به سازمان کمک می‌ کند تا با بهبود مدیریت کیفیت خود، از رقبا پیشی بگیرد و در بازار رقابتی بهترین و محکم ترین موقعیت را برای خود ایجاد کند.

6. کاهش هزینه ها

با بهبود فرآیندهای سازمان و حذف عملیات ناموفق و تکراری، هزینه ها به طور قابل توجهی کاهش می ‌یابد. این موضوع باعث سودآوری بیشتر و بهبود عملکرد مالی سازمان می‌ شود.

7. افزایش ثبات و قابلیت سازمان

گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ با ارائه اطمینان به مشتریان و اشخاص ذینفع شهرت سازمان را افزایش می ‌دهد و اثبات می ‌کند که سازمان می‌ تواند محصولات و خدمات با کیفیت را به صورت مداوم ارائه دهد.

اصول استاندارد ایزو 45001

اصول استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ مرتبط با سیستم ‌های مدیریت کیفیت است و به شرکت‌ ها و سازمان‌ ها کمک می ‌کند تا روش ها و راهکارهای خود را تغییر دهند و محصولات و خدمات با کیفیت‌ تری ارائه نمایند. این استاندارد اصول و الزاماتی را در مورد مدیریت کیفیت مشخص می‌ کند که یک سازمان برای پیاده ‌سازی آن، باید از موارد زیر پیروی نماید:

 • برنامه ریزی استراتژی ‌ها و اهداف سازمان بر مبنای سیاست ‌های کیفیت
 • برنامه ‌ریزی برای تضمین کیفیت
 • استفاده از روش‌ ها و فرآیندهای کیفیت
 • تضمین کنترل و بهبود مستمر کیفیت
 • ارتقاء تسهیلات و بستر منابع

با اجرای اصول استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱، سازمان‌ ها قادر خواهند بود که فرآیندهای خود را بهینه کرده، مشکلات را شناسایی کنند و ریشه‌ های آن ‌ها را برطرف نمایند؛ ضمن اینکه بازخوردهای مشتریان و سایر ذینفعان را دریافت کرده و به آن‌ ها واکنش نشان دهند. همچنین می توانند در هدایت استراتژی ‌ها و تصمیم‌گیری ‌های مدیران سازمان نقش اساسی ایفا کنند.

الزامات اخذ ایزو 45001

همانطور که در ابتدای مطلب ذکر نمودیم، گواهی ایزو 45001 یک استاندارد بین المللی مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی است که توسط سازمان بین المللی استانداردها (ISO) تعیین می شود. الزامات زیر برای اخذ گواهی ایزو 45001 وجود دارد:

 1. تهیه یک راهنمای استاندارد: مطالعه و تهیه یک راهنمای مربوط به استاندارد ایزو 45001 برای فهم تمامی الزامات و مراحل مورد نیاز.
 2. انجام یک تحلیل و ارزیابیی اولیه: انجام یک تحلیل و ارزیابیی اولیه بر مبنای الزامات استاندارد و شناسایی نقاط ضعف و نیازهای بهبود در سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی خود.
 3. تدوین و اجرای یک سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی: تدوین و اجرای یک سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی که الزامات ایزو 45001 را پوشش دهد و آماده سازی مستندات مورد نیاز برای اثبات وجود سیستم مدیریت.
 4. آموزش مدیران و کارکنان: آموزش مدیران و کارکنان در زمینه الزامات ایزو 45001 و سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی.
 5. تایید شرکت های مرجع: استخدام یک مراجع خارجی مستقل برای ارزیابی سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی و تعیین میزان تطابق با الزامات استاندارد.
 6. رفع نقاط ضعف: براساس گزارش شرکت مرجع، رفع نقاط ضعف و بهبود سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی باید انجام شود.

پس از رفع نقاط ضعف و ارزیابی مجدد سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی توسط مراجع خارجی، می توان گواهی ایزو 45001 را اخذ کرد.

نحوه اخذ گواهی ایزو 45001

برای دریافت گواهی ایزو 45001، بایستی مراحل زیر را طی کنید:

1. ارزیابی نیازها

بررسی و ارزیابی نیازها و الزامات استاندارد ایزو 45001 برای سازمان خود را انجام دهید. این ارزیابی موجب شناخت نقاط قوت و ضعف فعلی سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شما می ‌شود.

2. طراحی سیستم مدیریت

برای رسیدن به استانداردها و الزامات ایزو 45001، باید سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی برای سازمان خود طراحی کنید. این سیستم می ‌بایست شامل اهداف و سیاست‌ ها، فرآیندها و رویکردهای مختلف برای بهبود بهداشت و ایمنی کار باشد.

3. پیاده ‌سازی سیستم

سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی را در سازمان خود پیاده ‌سازی کنید. این مرحله شامل تعیین مسئولیت ‌ها و وظایف، آموزش و آگاهی کارکنان، ارزیابی خطرات و بررسی موفقیت و عملکرد سیستم پیاده سازی شده است.

4. ارزیابی

سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی خود را مورد ارزیابی قرار دهید. این مرحله شامل بررسی فعالیت‌ ها، ارزیابی عملکرد و بررسی مداوم سیستم است.

5. اجرای اقدامات اصلاحی

بر اساس نتایج ارزیابی، اقدامات اصلاحی را اجرا کنید. این مرحله شامل تصحیح نقاط ضعف، بهبود فرآیندها و اجرای اصلاحات و بهبودهای لازم است.

6. حضور کارشناسان و بررسی مستندات

یک کارشناس مستقل را برای بررسی سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی استخدام کنید. او می ‌تواند تاکیدات و منافع شما را برای اجرای استانداردی که در ایزو 45001 مشخص شده، بررسی و ارزیابی کند. کارشناسان هیوا با حضور در سازمان شما، می توانند گزارشی از میزان موفقیت سازمان شما در پیاده سازی استاندارد ایزو 45001 تهیه کنند.

7. ارزیابی نهایی

پس از بررسی کامل سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی، بررسی نهایی توسط شرکت مرجع (شرکتی که صلاحیت آن توسط سازمان ایزو تایید شده است؛ مثل مجتمع بین المللی هیوا) صورت می ‌گیرد. در صورت رضایت و تایید شرکت مرجع و اجرای صحیح سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی، گواهی ایزو 45001 به شما اعطا می گردد.

لطفا توجه داشته باشید که این فرایند ممکن است بسته به نوع و اندازه سازمان شما تغییر کند و بهتر است با مشاوران متخصص در این زمینه مشورت کنید.

مدارک مورد نیاز برای اخذ ایزو 45001

مهمترین مدارکی که برای اخذ گواهی ایزو 45001 لازم است عبارتند از:

 • زمینه سازمان (باید تعداد کارگران، شرایط جغرافیایی، اندازه، فرهنگ و سایر الزامات را بدانیم)
 • دامنه باید برای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سازمان تعریف شود.
 • ماهیت کسب و کار یا فعالیت هایی که با خطرات و خطرات بهداشت و ایمنی شغلی مرتبط است.
 • سیاست بهداشت و ایمنی شغلی
 • راهنمای سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی
 • مستندات مربوط به سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی مانند نمونه های مستندات، نقشه های سازمانی و فرآیندهای کلیدی
 • گزارش های مرتبط با اندازه گیری ها و ارزیابی های مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی
 • استنادها و شواهد تأییدی برای تطابق با الزامات استاندارد ایزو 45001
 • گزارش حاصل از مراجعه کارشناسانی از خارج از سازمان و گزارش بهبودها

اهدافی که توسط مشاوران گواهینامه ایزو 45001 در سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای ایران تعریف می شود باید با در نظر گرفتن خطرات سازمانی، سلامت شغلی و خطرات و فرصت های سیستم ایمنی در راستای خط مشی های OH&S باشد. بنابراین هنگامی که این استاندارد در سازمان شما پیاده سازی شد، برای با سایر الزامات موجود نیز تطابق داشته باشد؛ به عنوان مثال، خدمات مشاوره ایزو 45001 در اصفهان به رعایت کلیه تعهدات قانونی و سایر نیز الزامات کمک می کند.

سخن پایانی

هیوا یکی از برترین ارائه دهندگان گواهینامه ایزو 45001 در ایران است. ما بهترین خدمات مشاوره راجع به اخذ ایزو 45001 را در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد و سایر شهرهای بزرگ ایران به همراه خدمات اجرایی، آموزش کامل پرسنل هر سازمان، ممیزی و ثبت گواهینامه ارائه می دهیم.

 

منافع و نتایج مورد انتظار پس از اجرای پروژه استقرار استاندارد

پس از تحقق اهداف پروژه ، انتظار مي رود نتايج زير در مجموعه سازمان حاصل گردد:

كاهش احتمال بروز عوامل آسيب‌رسان از طريق بهبود فن‌آوري، بالا بردن كارآيي نيروي انساني، ايمن‌سازي ماشين‌آلات، محيط كار يا ايستگاههاي كاري و استفاده بهینه از امکانات سخت افزاری

به حداقل رساندن مخاطرات محیط کار برای کارکنان و كاهش زيانهاي ناشي از حوادث از طريق كاهش خسارت ناشي از توقف و كاهش هزينه‌هاي مربوط به درمان

اعتماد بيشتر كاركنان به مديريت به دلیل ايجاد يك محيط كاري ايمن و سالم و در نتيجه بالا رفتن انگيزه آنان براي انجام مطلوبتر كارها و وظايفشان

استفاده از توان فكري بالقوه نيروي انساني و بالا رفتن سطح آگاهي و دانش كاركنان در زمينه ايمني و بهداشت كار

ايجاد يك چارچوب براي بهبود مستمر و خود ارزيابي توسط سازمان براي انطباق با نظام مديريت ايمني و بهداشت

همسويي اهداف و برنامه‌هاي نظام ایمنی و بهداشت شغلی با اهداف و استراتژی های تجاری سازمان  

ارتقاء اعتبار و منزلت سازمان در انظار عمومي و از نظر مشتريان و مصرف‌كنندگان و سایر ذی نفعان  

توجه ویژه به محیط کسب و کار و بافت سازمانی بر اساس نیازمندیهای ایمنی و بهداشت شغلی

ساختار معين و مشخص براي مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي و تعیین محدوده مسئولیتها

ارزيابي ريسك ناشي از خطرات و كاهش آن به منظور پيشگيري و كنترل حوادث ناشي از كار

شناخت قوانين و مقررات مربوطه و در نتيجه كاهش هزينه‌هاي ناشي از خسارتهاي احتمالي

ايجاد يك مجموعه مدون از خط مشي، روشهاي اجرايي، برنامه‌ها و اهداف اینی و بهداشتی

مشاركت موثر نيروي انساني شاغل در صنعت در زمينه‌هاي مرتبط با ایمنی و بهداشت

كاهش ميزان پرداخت غرامتهاي ناشي از كارافتادگي موقت يادائم يا مرگ كاركنان

شناخت كافي خطرات بالقوه موجود در محيط كار

شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار