دوره آموزشی ISO 50001:2010

هدف :

آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت انرژی ، مروری بر الزامات استاندارد بین المللی ISO 50001:2010 و شناخت فرآیند ممیزی ، و ارائه راهکارهایی در جهت استقرار ، نگهداری و بهبود مداوم این سیستم .

مدت دوره : 3 روز

محتوای دوره :

 • آشنایی با دغدغه های جهانی گازهای گلخانه ای و مصرف انرژی
 • آشنایی با رویکرد فرآیندی و مدیریت فرآیندها در سازمان
 • آشنایی با موضوعات و چالش های مهم مدیریت انرژی
 • تعاریف و اصطلاحات بر اساس استاندارد ISO 50001
 • آشنایی با نحوه مستند سازی و تدوین مستندات
 • تشریح الزامات استاندارد ISO 50001:2010
 • آشنایی با قوانین و هزینه های مدیریت انرژی
 • مروری بر مستندات سیستم مدیریت انرژی
 • آشنایی با طراحی چک لیست ممیزی
 • آشنایی با روانشناسی ممیزی
 • آشنایی با اصول ممیزی
 • کارگاههای آموزشی

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

شناخت فرایندهای سازمان به همراه معیارهای ارزیابی عملکرد ، توانایی شناسایی و ارزیابی ریسک فرایندها ، تهیه و بازنگری مستندات مربوط به سیستم مدیریت انرژی، اجرای اثربخش ممیزی داخلی .

منابع آموزشی:

متن استاندارد های ISO 50001:2010 ، ISO 19011:2018

قابل استفاده برای :

مدیران ارشد ، مدیران میانی ، سرپرستان واحدها

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.