ISO 50001:2018

سیستم مدیریت مصرف انرژی

Energy Management System

ISO 50001 از سازمان ها در تمام بخش ها پشتیبانی می کند تا از طریق توسعه یک سیستم مدیریت انرژی، از انرژی استفاده بهینه تری داشته باشند. استاندارد ISO 50001 الزامات لازم برای ایجاد، اجرا، حفظ و بهبود سیستم مدیریت انرژی را مشخص می کند. نتیجه مورد نظر این است که یک سازمان را قادر سازد به دنبال یک رویکرد سیستماتیک در دستیابی به بهبود مستمر عملکرد انرژی و سیستم مدیریت انرژی باشد. 

امروزه این استاندارد توسط اکثر سازمانها در سراسر جهان به منظور مدیریت و کاهش مصرف و هزینه های انرژی مورد استفاده قرار می گیرد، ISO 50001 چارچوب کامل و جامعی برای پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی (EnMS) در سازمان ارائه مینماید. این استاندارد فرصتهای مناسبی برای سازمانها از توزیع کننده‌های بزرگ تا تولیدکنندگان و کسب ‌وکارهای کوچک، جهت انعطاف پذیری بیشتر درخصوص هزینه های سازمان و مصارف انرژی فراهم می کند.

گواهینامه ISO 50001 چیست؟

گواهینامه ISO 50001 یک گواهینامه بین المللی است که به سازمان هایی اعطا می شود که سیستم مدیریت انرژی Energy Management System(EMS) خود را مطابق با استاندارد ISO 50001:2018 پیاده سازی و حفظ کرده اند. این استاندارد یک چارچوب را برای مدیریت انرژی در سازمان ها ارائه می دهد که به آنها کمک می کند تا بهره وری انرژی خود را بهبود بخشند و تأثیر مخرب خود را بر محیط زیست کاهش دهند.

گواهینامه ISO 50001 مزایای متعددی برای سازمان ها دارد، از جمله:

 • بهبود بهره وری انرژی
 • کاهش هزینه های انرژی
 • کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
 • بهبود عملکرد زیست محیطی
 • افزایش رضایت مشتری
 • افزایش رقابت پذیری

سازمان های مختلفی می توانند گواهینامه ISO 50001 را اخذ کنند، از جمله:

 • شرکت های تولیدی
 • شرکت های خدماتی
 • سازمان های دولتی
 • سازمان های غیردولتی
 • مؤسسات آموزشی

برای اخذ گواهینامه ISO 50001، سازمان ها باید مراحل زیر را طی کنند:

 1. ارزیابی اولیه برای تعیین وضعیت فعلی سازمان در زمینه مدیریت انرژی
 2. برنامه ریزی برای پیاده سازی EMS
 3. پیاده سازی EMS
 4. ارزیابی داخلی EMS
 5. درخواست گواهینامه از یک سازمان صدور گواهینامه

استاندارد ISO 50001 هر سه سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد تا با الزامات جدید و نوآوری های فناوری سازگار شود. آخرین نسخه این استاندارد در سال 2018 منتشر شد.


کاربرد گواهینامه ISO 50001 در صنایع مختلف چیست؟

گواهینامه ISO 50001 در صنایع مختلف کاربرد دارد و می تواند به سازمان ها در بهبود بهره وری انرژی، کاهش هزینه های انرژی، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و بهبود عملکرد زیست محیطی کمک کند. در اینجا برخی از کاربردهای گواهینامه ISO 50001 در صنایع مختلف آورده شده است:

صنعت تولیدی

در صنعت تولیدی، گواهینامه ISO 50001 می تواند به سازمان ها در بهبود بهره وری انرژی در فرآیندهای تولید کمک کند. این امر می تواند منجر به کاهش هزینه های انرژی، افزایش سودآوری و بهبود عملکرد زیست محیطی شود. برای مثال، یک کارخانه تولید فولاد می تواند با پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی ISO 50001، از طریق اقداماتی مانند بهبود بهره وری تجهیزات، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و کاهش اتلاف انرژی، مصرف انرژی خود را کاهش دهد.

صنعت خدمات

در صنعت خدمات، گواهینامه ISO 50001 می تواند به سازمان ها در بهبود بهره وری انرژی در ساختمان ها، تجهیزات و وسایل نقلیه کمک کند. این امر می تواند منجر به کاهش هزینه های انرژی، افزایش راحتی کارکنان و بهبود عملکرد زیست محیطی شود. برای مثال، یک هتل می تواند با پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی ISO 50001، از طریق اقداماتی مانند بهبود عایق بندی ساختمان، استفاده از سیستم های روشنایی کارآمد و آموزش کارکنان در مورد صرفه جویی در انرژی، مصرف انرژی خود را کاهش دهد.

بخش دولتی

در بخش دولتی، گواهینامه ISO 50001 می تواند به سازمان ها در بهبود بهره وری انرژی در ساختمان های دولتی، تجهیزات و وسایل نقلیه کمک کند. این امر می تواند منجر به کاهش هزینه های انرژی، افزایش رفاه شهروندان و بهبود عملکرد زیست محیطی شود. برای مثال، یک شهرداری می تواند با پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی ISO 50001، از طریق اقداماتی مانند بهبود سیستم روشنایی خیابان ها، استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی و آموزش کارکنان در مورد صرفه جویی در انرژی، مصرف انرژی خود را کاهش دهد.

بخش غیردولتی

در بخش غیردولتی، گواهینامه ISO 50001 می تواند به سازمان ها در بهبود بهره وری انرژی در ساختمان ها، تجهیزات و وسایل نقلیه کمک کند. این امر می تواند منجر به کاهش هزینه های انرژی، افزایش آگاهی از مسائل زیست محیطی و بهبود عملکرد زیست محیطی شود. برای مثال، یک سازمان غیردولتی می تواند با پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی ISO 50001، از طریق اقداماتی مانند بهبود سیستم روشنایی دفتر، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و آموزش کارکنان در مورد صرفه جویی در انرژی، مصرف انرژی خود را کاهش دهد.

در مجموع، گواهینامه ISO 50001 می تواند به سازمان ها در صنایع مختلف کمک کند تا بهره وری انرژی خود را بهبود بخشند و تأثیر خود را بر محیط زیست کاهش دهند. این امر می تواند منجر به مزایای مالی، زیست محیطی و اجتماعی متعددی برای سازمان ها شود.

مراحل استقرار الزامات استاندارد گواهینامه ISO 50001 چیست؟

استقرار الزامات استاندارد گواهینامه ISO 50001 شامل مراحل زیر است:

 1. ارزیابی اولیه

در این مرحله، سازمان باید وضعیت فعلی خود را در زمینه مدیریت انرژی ارزیابی کند. این امر شامل جمع آوری اطلاعات در مورد مصرف انرژی، منابع انرژی، هزینه های انرژی و مقررات و الزامات مربوط به انرژی است. سازمان باید از طریق این ارزیابی، نقاط ضعف و فرصت های بهبود را شناسایی کند.

 1. برنامه ریزی

در این مرحله، سازمان باید یک برنامه جامع برای پیاده سازی EMS ایجاد کند. این برنامه باید شامل اهداف، وظایف، مسئولیت ها، منابع و جدول زمانی باشد. سازمان باید اطمینان حاصل کند که برنامه به طور کامل با الزامات استاندارد ISO 50001 مطابقت دارد.

 1. پیاده سازی

در این مرحله، سازمان باید اقدامات لازم را برای پیاده سازی EMS انجام دهد. این اقدامات شامل ایجاد مستندات، آموزش کارکنان و اجرای فرآیندها و روش های جدید است. سازمان باید اطمینان حاصل کند که EMS به طور موثر اجرا می شود و اهداف و وظایف آن به طور مداوم دنبال می شود.

 1. ارزیابی داخلی

در این مرحله، سازمان باید  EMSخود را ارزیابی کند تا اطمینان حاصل کند که مطابق با الزامات استاندارد ISO 50001 است. این ارزیابی باید توسط یک تیم داخلی یا یک سازمان صدور گواهینامه مستقل انجام شود.

 1. درخواست گواهینامه

اگر ارزیابی داخلی نشان دهد که EMS مطابق با الزامات استاندارد ISO 50001 است، سازمان میتواند برای صدور گواهینامه درخواست دهد. سازمان صدور گواهینامه یک ارزیابی خارجی انجام خواهد داد تا اطمینان حاصل کند که EMS به طور موثر اجرا می شود و اهداف و وظایف آن به طور مداوم دنبال میشود.

پس از دریافت گواهینامه، سازمان باید EMS خود را به طور مداوم بهبود بخشد. این امر می تواند از طریق اقداماتی مانند بررسی اهداف و وظایف EMS، شناسایی فرصت های بهبود بیشتر و اجرای اقدامات اصلاحی انجام شود.


مزایا پیاده سازی الزامات استاندارد گواهینامه ISO 50001

پیاده سازی الزامات استاندارد گواهینامه ISO 50001 می تواند مزایای متعددی برای سازمان ها داشته باشد، از جمله:

 • بهبود بهره وری انرژی
 • کاهش هزینه های انرژی
 • کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
 • بهبود عملکرد زیست محیطی
 • افزایش رضایت مشتری
 • افزایش رقابت پذیری

سازمان هایی که الزامات استاندارد گواهینامه ISO 50001 را پیاده سازی می کنند، می توانند به طور قابل توجهی بهره وری انرژی خود را بهبود بخشند و تأثیر خود را بر محیط زیست کاهش دهند. این امر می تواند منجر به مزایای مالی، زیست محیطی و اجتماعی متعددی برای سازمان ها شود.


هزینه استقرار الزامات استاندارد ISO 50001 چیست؟

هزینه استقرار الزامات استاندارد ISO 50001 به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

 • اندازه و پیچیدگی سازمان : اندازه و پیچیدگی سازمان یکی از مهمترین عوامل موثر بر هزینه استقرار الزامات استاندارد ISO 50001 است. سازمان های بزرگتر و پیچیده تر به زمان و منابع بیشتری برای پیاده سازی این استاندارد نیاز دارند.
 • صنعت سازمان : صنعت سازمان نیز می تواند بر هزینه استقرار الزامات استاندارد ISO 50001 تأثیر بگذارد. برخی از صنایع، مانند صنایع تولیدی و خدماتی، به دلیل استفاده از تجهیزات و فرآیندهای پیچیده تر، نیاز به منابع بیشتری برای پیاده سازی این استاندارد دارند.
 • وضعیت فعلی مدیریت انرژی سازمان : وضعیت فعلی مدیریت انرژی سازمان نیز می تواند بر هزینه استقرار الزامات استاندارد ISO 50001 تأثیر بگذارد. سازمان هایی که قبلاً دارای سیستم مدیریت انرژی هستند، می توانند با صرف هزینه کمتری، الزامات استاندارد ISO 50001 را پیاده سازی کنند.
 • میزان مشارکت کارکنان سازمان : میزان مشارکت کارکنان سازمان نیز می تواند بر هزینه استقرار الزامات استاندارد ISO 50001 تأثیر بگذارد. سازمان هایی که کارکنان آنها در فرآیند استقرار درگیر هستند، می توانند با صرف هزینه کمتری، این استاندارد را پیاده سازی کنند.

در مجموع، هزینه استقرار الزامات استاندارد ISO 50001 را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

هزینه های مستقیم

 هزینه های مستقیم استقرار الزامات استاندارد ISO 50001 شامل هزینه های مربوط به خدمات مشاوره، آموزش، مستندسازی و ارزیابی است. هزینه های مشاوره معمولاً بیشترین بخش هزینه های مستقیم را تشکیل می دهد. هزینه های آموزش کارکنان نیز می تواند در برخی موارد قابل توجه باشد. هزینه های مستندسازی و ارزیابی نیز باید در نظر گرفته شود.


 • هزینه های غیرمستقیم

هزینه های غیرمستقیم استقرار الزامات استاندارد ISO 50001 شامل هزینه های مربوط به زمان کارکنان، منابع و توقف کار است. هزینه های زمان کارکنان می تواند در برخی موارد قابل توجه باشد. سازمان هایی که کارکنان آنها برای پیاده سازی استاندارد ISO 50001 از کار خود دور می شوند، باید این هزینه ها را در نظر بگیرند. هزینه های منابع نیز باید در نظر گرفته شود. سازمان هایی که برای پیاده سازی استاندارد ISO 50001 به تجهیزات و نرم افزارهای جدید نیاز دارند، باید این هزینه ها را در نظر بگیرند. هزینه های توقف کار نیز باید در نظر گرفته شود. سازمان هایی که برای پیاده سازی استاندارد ISO 50001 نیاز به توقف کار دارند، باید این هزینه ها را در نظر بگیرند.

در نهایت، هزینه استقرار الزامات استاندارد ISO 50001 برای هر سازمانی متفاوت است. سازمان ها باید با توجه به عوامل موثر بر هزینه استقرار، یک برنامه مناسب برای پیاده سازی این استاندارد تدوین کنند.

در ایران، هزینه استقرار الزامات استاندارد ISO 50001 معمولاً کمتر از کشورهای توسعه یافته است. این امر به دلیل وجود مشاوران و سازمان های صدور گواهینامه داخلی است که هزینه های کمتری نسبت به شرکت های خارجی دارند.

در اینجا چند نکته برای کاهش هزینه استقرار الزامات استاندارد ISO 50001 آورده شده است:

 • از شرکتهای مشاور باتجربه و متخصص در زمینه استقرار سیستم های مدیریتی ایزو استفاده کنید.
 • کارکنان خود را در فرآیند استقرار درگیر کنید.

با توجه به مزایای متعددی که پیاده سازی الزامات استاندارد ISO 50001 می تواند برای سازمان ها داشته باشد، هزینه استقرار این استاندارد یک سرمایه گذاری مهم در راستای پیشرفت هر سازمان محسوب میشود.


زیرساز های مورد نیاز استقرار الزامات استاندارد ISO 50001 چیست؟

زیرساخت های مورد نیاز استقرار الزامات استاندارد ISO 50001 شامل موارد زیر است:

 • مشارکت مدیریت ارشد: مدیریت ارشد باید از اهمیت استقرار سیستم مدیریت انرژی (EMS) آگاه باشد و از آن حمایت کند.
 • تعهد کارکنان: کارکنان باید از اهمیت استقرار EMS آگاه باشند و در اجرای آن مشارکت داشته باشند.
 • حمایت مالی: سازمان باید منابع مالی لازم برای استقرار EMS را فراهم کند.
 • حمایت فنی: سازمان باید منابع فنی لازم برای استقرار EMS را فراهم کند.

در ادامه، به بررسی جزئی تر هر یک از این زیرساخت ها می پردازیم:

مشارکت مدیریت ارشد

مشارکت مدیریت ارشد یکی از مهمترین زیرساخت های مورد نیاز استقرار الزامات استاندارد ISO 50001 است. مدیریت ارشد باید از اهمیت استقرار EMS آگاه باشد و از آن حمایت کند. این امر می تواند از طریق اقدامات زیر انجام شود:


 • ارائه رهبری و حمایت از استقرار EMS
 • ایجاد فرهنگ صرفه جویی در انرژی در سازمان
 • اختصاص منابع مالی و فنی لازم برای استقرار EMS

تعهد کارکنان

تعهد کارکنان نیز یکی از مهمترین زیرساخت های مورد نیاز استقرار الزامات استاندارد ISO 50001 است. کارکنان باید از اهمیت استقرار EMS آگاه باشند و در اجرای آن مشارکت داشته باشند. این امر میتواند از طریق اقدامات زیر انجام شود:

 • آموزش کارکنان در مورد EMS
 • ارائه انگیزه و پاداش به کارکنان برای مشارکت در استقرار EMS
 • ایجاد فرهنگ مشارکت و همکاری در سازمان

حمایت مالی

حمایت مالی نیز یکی از زیرساخت های مورد نیاز استقرار الزامات استاندارد ISO 50001 است. سازمان باید منابع مالی لازم برای استقرار EMS را فراهم کند. این منابع می تواند شامل هزینه های مربوط به خدمات مشاوره، آموزش، مستندسازی و ارزیابی باشد.


حمایت فنی

حمایت فنی نیز یکی از زیرساخت های مورد نیاز استقرار الزامات استاندارد ISO 50001 است. سازمان باید منابع فنی لازم برای استقرار EMS را فراهم کند. این منابع می تواند شامل تجهیزات، نرم افزار و دانش فنی باشد.

در نهایت، سازمان ها باید اطمینان حاصل کنند که زیرساخت های لازم برای استقرار الزامات استاندارد ISO 50001 را فراهم کرده اند. این امر می تواند به سازمان ها کمک کند تا استقرار EMS را به طور موفقیت آمیز انجام دهند و از مزایای آن بهره مند شوند.

منافع و نتایج مورد انتظار پس از اجرای پروژه استقرار استاندارد

پس از تحقق اهداف پروژه ، انتظار مي رود نتايج زير در مجموعه سازمان حاصل گردد:

 فرایند های تصمیم گیری به صورت کاملا اصولی و آگاهانه، از طراحی سیستم، کار و نگهداری آن

دریافت گواهینامه در سطح بین المللی و تطبیق سیستم خود با یک استاندارد بین المللی

اطمینان از اندازه گیری، مستند سازی، گزارش و معیار مصرف انرژی

ایجاد شفافیت و تسهیل ارتباط با در زمینه مدیریت ارتباط انرژی

بهبود تصویر و اعتبار شرکت در میان مشتریان و ذینفعان شرکت

کمک و پیوستن به صورت داوطلبانه به بهره وری درست انرژی

کمک به سازمان در بهبود بهره وری انرژی و مصرف انرژی

رقابت در سطح بین المللی و یافتن مشتری های بزرگ

بهره وری عملیاتی و شیوه های نگهداری بهبود یافته

کاهش انتشار گاز های گلخانه ای