دوره آموزشی ISO/IEC 17020:2012

هدف :

آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC 17020:2012 به عنوان استاندارد صلاحیت نهاد های بازرسی کننده، مروری بر الزامات استاندارد بین المللی ISO/IEC 17020:2012 و شناخت فرآیند ممیزی ، و ارائه راهکارهایی در جهت استقرار ، نگهداری و بهبود مداوم این سیستم .

مدت دوره : 3 روز

محتوای دوره :

  • آشنایی با رویکرد فرآیندی و مدیریت فرآیندها در سازمان های بازرسی کننده
  • مروری بر مستندات سیستم مدیریت کیفیت در نهادهای بازرسی کننده
  • تعاریف و اصطلاحات بر اساس استاندارد ISO/IEC 17020:2012
  • تشریح الزامات استاندارد ISO/IEC 17020:2012
  • آشنایی با نحوه مستند سازی و تدوین مستندات
  • آشنایی با انواع مختلف نهادهای بازرسی کننده
  • آشنایی با طراحی چک لیست ممیزی
  • آشنایی با روانشناسی ممیزی
  • آشنایی با اصول ممیزی
  • کارگاههای آموزشی

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

شناخت کامل الزامات مربوط به نهاد های بازرسی کننده بر اساس استاندارد، توانایی شناسایی فرایندها ، تهیه و بازنگری مستندات مربوط به سیستم مدیریت کیفیت در نهادهای بازرسی کننده، اجرای اثربخش ممیزی داخلی .

منابع آموزشی:

متن استاندارد های ISO/IEC 17020:2012

قابل استفاده برای :

مدیران ارشد ، مدیران فنی و کیفی ، کارشناسان نهادهای بازرسی

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.