ISO/IEC 27001:2022

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و داده ها

Information security management

استاندارد BS 7799-2:2002 به طور رسمی تغییر یافت و به استاندارد های ISO /IEC 27001:2013 و ISO/IEC 17799:2005 و نهایتا آخرین ورژن این استاندارد در سال 2022بود و به ISO/IEC 27001:2022 تبدیل شد. ISO 27001 در بر گیرنده مشخصه های سیستم امنیت اطلاعات می باشد و این استاندارد برای همه بخش ها اعم از صنعتی و تجاری از جمله بانک ها موثر خواهد بود. امنیت اطلاعات می تواند برای محافظت از موارد زیر باشد:
قابلیت دسترسی: حصول اطمینان از در دسترس بودن اطلاعات برای کاربران مجاز در صورت نیاز
یکپارچگی : محافظت از صحت و کامل بودن اطلاعات و روش های پردازش آنها
محرمانگی: حصول اطمینان از دسترسی کنترل شده به اطلاعات

گواهینامه ISO/IEC 27001 چیست؟

گواهینامه ISO/IEC 27001 یک گواهینامه بین المللی است که به سازمان هایی اعطا می شود که سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) Information Management Security System خود را مطابق با الزامات استاندارد ISO/IEC 27001 پیاده سازی و اجرا کرده باشند. این استاندارد یک چارچوب جامع و انعطاف پذیر برای مدیریت امنیت اطلاعات ارائه می دهد که به سازمان ها کمک می کند تا دارایی های اطلاعاتی خود را از خطرات مختلفی مانند دسترسی غیر مجاز، تغییر غیر مجاز، افشای اطلاعات و از بین رفتن اطلاعات محافظت کنند.

گواهینامه ISO/IEC 27001 مزایای متعددی برای سازمان ها دارد، از جمله:

 • بهبود امنیت اطلاعات و کاهش ریسک
 • افزایش اعتماد مشتریان و شرکای تجاری
 • بهبود عملکرد سازمان
 • کاهش هزینه های ناشی از حوادث امنیتی

برای کسب گواهینامه ISO/IEC 27001، سازمان ها باید یک فرآیند ارزیابی را طی کنند که توسط یک نهاد صدور گواهینامه معتبر انجام می شود. این فرآیند شامل ارزیابی مستندات، مصاحبه با کارکنان و بررسی شواهد اجرای ISMS است.

استاندارد ISO/IEC 27001 شامل 14 بند است که الزامات کلیدی برای یک ISMS را تعریف می کنند. این بندها عبارتند از:

 • مدیریت ارشد: رهبری و مشارکت مدیریت ارشد در ISMS
 • خط مشی امنیت اطلاعات: تدوین و پیاده سازی خط مشی امنیت اطلاعات
 • برنامه ریزی: شناسایی ریسک ها و فرصت ها و توسعه اقدامات کنترلی
 • اجرا: پیاده سازی اقدامات کنترلی و سایر فرآیندهای ISMS
 • نظارت و اندازه گیری: نظارت، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل عملکرد ISMS
 • ارزیابی انطباق: ارزیابی انطباق ISMS با الزامات استاندارد
 • اصلاح: بهبود مستمر ISMS

 

کاربرد گواهینامه ISO/IEC 27001 در صنعت های مختلف چیست؟

کاربرد گواهینامه ISO/IEC 27001 در صنعت های مختلف بسیار گسترده است. این گواهینامه می تواند برای سازمان های فعال در هر صنعت، از جمله موارد زیر، مفید باشد:

 • صنعت های مالی: سازمان های مالی مانند بانک ها، موسسات مالی، و بیمه گران اطلاعات حساسی مانند اطلاعات مالی مشتریان را در اختیار دارند. گواهینامه ISO/IEC 27001 می تواند به این سازمان ها کمک کند تا امنیت این اطلاعات را بهبود بخشند و از نقض های امنیتی جلوگیری کنند.
 • صنعت های فناوری اطلاعات: سازمان های فناوری اطلاعات مانند ارائه دهندگان خدمات ابری، توسعه دهندگان نرم افزار، و تولیدکنندگان سخت افزار اطلاعات حساسی مانند اطلاعات مشتری، اطلاعات مالی، و اطلاعات فنی را در اختیار دارند. گواهینامه ISO/IEC 27001 می تواند به این سازمان ها کمک کند تا امنیت این اطلاعات را بهبود بخشند و از نقض های امنیتی جلوگیری کنند.
 • صنعت های تولید: سازمان های تولیدی مانند کارخانه های تولیدی، شرکت های نفت و گاز، و شرکت های معدنی اطلاعات حساسی مانند اطلاعات تولید، اطلاعات مالی، و اطلاعات مشتریان را در اختیار دارند. گواهینامه ISO/IEC 27001 می تواند به این سازمان ها کمک کند تا امنیت این اطلاعات را بهبود بخشند و از نقض های امنیتی جلوگیری کنند.
 • صنعت های دولتی: سازمان های دولتی مانند وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، و سازمان های نظامی اطلاعات حساسی مانند اطلاعات امنیتی، اطلاعات دولتی، و اطلاعات شهروندان را در اختیار دارند. گواهینامه ISO/IEC 27001 می تواند به این سازمان ها کمک کند تا امنیت این اطلاعات را بهبود بخشند و از نقض های امنیتی جلوگیری کنند.

علاوه بر این، گواهینامه ISO/IEC 27001 می تواند برای سازمان هایی که به دنبال کسب مزایای زیر هستند، مفید باشد:

 • افزایش اعتماد مشتریان و شرکای تجاری: گواهینامه ISO/IEC 27001 نشان دهنده تعهد سازمان به امنیت اطلاعات است. این امر می تواند به افزایش اعتماد مشتریان و شرکای تجاری به سازمان کمک کند.
 • بهبود عملکرد سازمان: پیاده سازی یک ISMS مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 27001 می تواند به بهبود عملکرد سازمان در زمینه های مختلف مانند کاهش هزینه های ناشی از حوادث امنیتی، بهبود بهره وری، و افزایش رضایت مشتریان کمک کند.

در مجموع، گواهینامه ISO/IEC 27001 یک ابزار ارزشمند برای سازمان هایی است که به دنبال بهبود امنیت اطلاعات خود هستند. این گواهینامه می تواند به سازمان ها در کاهش ریسک، افزایش اعتماد، و بهبود عملکرد کمک کند.

 

مراحل استقرار الزامات ISO/IEC 27001 چیست؟

استقرار الزامات ISO/IEC 27001 یک فرآیند پیچیده و چند مرحله ای است که نیاز به مشارکت و همکاری همه بخشهای سازمان دارد. این فرآیند معمولاً شامل مراحل زیر است:

 1. برنامه ریزی و سازماندهی

در این مرحله، سازمان باید یک تیم رهبری ISMS تشکیل دهد و مسئولیت های اعضای تیم را مشخص کند. همچنین باید یک برنامه زمان بندی و بودجه برای پیاده سازی ISMS تهیه کند.

 1. ارزیابی اولیه

در این مرحله، سازمان باید وضعیت فعلی امنیت اطلاعات خود را ارزیابی کند. این ارزیابی شامل شناسایی دارایی های اطلاعاتی، شناسایی تهدیدات و آسیب پذیری ها، و ارزیابی کنترل های امنیتی موجود است.

 1. توسعه خط مشی و اهداف امنیت اطلاعات

در این مرحله، سازمان باید خط مشی امنیت اطلاعات خود را تدوین کند. این خط مشی باید اهداف امنیت اطلاعات سازمان را مشخص کند و تعهد سازمان به امنیت اطلاعات را بیان کند.

 1. توسعه برنامه مدیریت ریسک امنیت اطلاعات

در این مرحله، سازمان باید برنامه مدیریت ریسک امنیت اطلاعات خود را توسعه دهد. این برنامه باید شامل شناسایی، ارزیابی، کنترل، و کاهش ریسک های امنیت اطلاعات باشد.

 1. توسعه کنترل های امنیتی

در این مرحله، سازمان باید کنترل های امنیتی مورد نیاز برای کاهش ریسک های امنیت اطلاعات را شناسایی و توسعه دهد. این کنترل ها می توانند شامل کنترل های فنی، کنترل های سازمانی، و کنترل های فیزیکی باشند.

 1. پیاده سازی کنترل های امنیتی

در این مرحله، سازمان باید کنترل های امنیتی شناسایی شده در مرحله قبل را پیاده سازی کند. این پیاده سازی باید شامل آموزش کارکنان، ایجاد مستندات، و تست کنترل ها باشد.

 1. عملیات و نگهداری

در این مرحله، سازمان باید ISMS خود را عملیاتی و نگهداری کند. این کار شامل نظارت بر عملکرد ISMS، انجام ارزیابی های داخلی، و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه است.

 1. بهبود مستمر

در این مرحله، سازمان باید به طور مداوم ISMS خود را بهبود بخشد. این کار شامل شناسایی فرصت های بهبود، ارزیابی اثربخشی اقدامات بهبود، و پیاده سازی اقدامات بهبود است.


مراحل اخذ گواهینامه ISO/IEC 27001 چیست؟

مراحل اخذ گواهینامه ISO/IEC 27001 به طور کلی شامل مراحل زیر است:

 1. انتخاب نهاد صدور گواهینامه

اولین مرحله، انتخاب نهاد صدور گواهینامه معتبر است. نهادهای صدور گواهینامه معتبر توسط انجمن بین المللی صدور گواهینامه (IAF) تأیید می شوند.

 1. درخواست صدور گواهینامه

پس از انتخاب نهاد صدور گواهینامه، باید درخواست صدور گواهینامه را به این نهاد ارسال کنید. در درخواست صدور گواهینامه، باید اطلاعات اولیه در مورد سازمان، محصولات یا خدمات ارائه شده توسط سازمان، و سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) سازمان ارائه دهید.

 1. انجام ممیزی سیستم پیاده سازی شده

پس از ارسال درخواست صدور گواهینامه، نهاد صدور گواهینامه یک ارزیابی اولیه از ISMS سازمان شما انجام می دهد. این ارزیابی شامل بررسی مستندات، مصاحبه با کارکنان، و بررسی شواهد اجرای ISMS است.

 1. صدور گواهینامه

اگر نتایج ارزیابی نشان دهد که سیستم ISMS سازمان شما مطابق با الزامات ISO/IEC 27001 است، نهاد صدور گواهینامه، اقدام به صدور گواهینامه فوق میکند.

در اینجا چند نکته برای افزایش شانس موفقیت در فرآیند اخذ گواهینامه ISO/IEC 27001 آورده شده است:

 • در راستای استقرار سیستم های مدیریتی ایزو از مشاورین باتجربه ، متخصص و متعهد کمک بگیرید. یک مشاور متخصص می تواند به شما در شناسایی و ارزیابی ریسک ها، توسعه کنترل های امنیتی، و پیاده سازی و نگهداری ISMS کمک کند.
 • از یک برنامه زمان بندی واقع بینانه استفاده کنید. استقرار الزامات ISO/IEC 27001 یک فرآیند پیچیده و چند مرحله ای است که نیاز به مشارکت و همکاری همه بخش های سازمان دارد. بنابراین، مهم است که از یک برنامه زمان بندی واقع بینانه استفاده کنید تا بتوانید ISMS خود را به طور موثر پیاده سازی کنید.
 • مشارکت کارکنان را جلب کنید. موفقیت در استقرار الزامات ISO/IEC 27001 به مشارکت کارکنان بستگی دارد. بنابراین، مهم است که کارکنان را در فرآیند استقرار ISMS درگیر کنید و آنها را در مورد اهمیت امنیت اطلاعات آگاه نمایید.

 

هزینه استقرار الزامات استاندارد ISO/IEC 27001 چیست؟

هزینه استقرار الزامات استاندارد ISO/IEC 27001 به عوامل مختلفی مانند اندازه سازمان، پیچیدگی فرآیندهای تجاری، و سطح بلوغ امنیت اطلاعات سازمان بستگی دارد.

عوامل موثر در هزینه استقرار الزامات استاندارد ISO/IEC 27001

 • اندازه سازمان: سازمان های بزرگتر معمولاً هزینه بیشتری برای استقرار این استاندارد پرداخت می کنند، زیرا دارای دارایی های اطلاعاتی بیشتری هستند و فرآیندهای تجاری پیچیده تری دارند.
 • پیچیدگی فرآیندهای تجاری: سازمان هایی که فرآیندهای تجاری پیچیده تری دارند، معمولاً هزینه بیشتری برای استقرار این استاندارد پرداخت می کنند، زیرا نیاز به توسعه کنترل های امنیتی بیشتری دارند.
 • سطح بلوغ امنیت اطلاعات سازمان: سازمان هایی که سطح بلوغ امنیت اطلاعات بالاتری دارند، معمولاً هزینه کمتری برای استقرار این استاندارد پرداخت می کنند، زیرا نیاز به توسعه کنترل های امنیتی جدید کمتری دارند.

هزینه های کلیدی مرتبط با استقرار الزامات استاندارد ISO/IEC 27001

هزینه های کلیدی مرتبط با استقرار الزامات استاندارد ISO/IEC 27001 عبارتند از:

 • هزینه های مشاوره: سازمان ها می توانند از مشاوران متخصص برای کمک به استقرار الزامات این استاندارد کمک بگیرند. هزینه مشاوره می تواند بسته به تجربه و تخصص مشاور متفاوت باشد.
 • هزینه های آموزش کارکنان: سازمان ها باید کارکنان خود را در مورد استاندارد ISO/IEC 27001 و الزامات آن آموزش دهند. هزینه آموزش کارکنان می تواند بسته به تعداد کارکنان و مدت زمان آموزش متفاوت باشد.
 • هزینه های مستندسازی: سازمان ها باید مستندات لازم برای مدیریت سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) خود را ایجاد کنند. هزینه مستندسازی می تواند بسته به پیچیدگی ISMS سازمان متفاوت باشد.
 • هزینه های ارزیابی و صدور گواهینامه: سازمان ها باید توسط یک نهاد صدور گواهینامه معتبر ارزیابی شوند تا مشخص شود آیا ISMS آنها مطابق با الزامات استاندارد ISO/IEC 27001 است یا خیر. هزینه ارزیابی و صدور گواهینامه می تواند بسته به نهاد صدور گواهینامه متفاوت باشد.


زیرسازهای مورد نیاز برای استقرار الزامات ISO/IEC 27001 در سازمانها چیست؟

زیرساخت های مورد نیاز برای استقرار الزامات ISO/IEC 27001 در سازمان ها عبارتند از:

 • مدیریت ارشد: حمایت و مشارکت مدیریت ارشد در استقرار الزامات ISO/IEC 27001 ضروری است. مدیریت ارشد باید خط مشی امنیت اطلاعات سازمان را تدوین کند و منابع مورد نیاز برای استقرار ISMS را فراهم کند.
 • فرهنگ امنیت اطلاعات: ایجاد یک فرهنگ امنیت اطلاعات در سازمان ضروری است. این فرهنگ باید بر اهمیت امنیت اطلاعات و مسئولیت همه کارکنان در حفظ امنیت اطلاعات تأکید کند.
 • آموزش کارکنان: آموزش کارکنان در مورد الزامات ISO/IEC 27001 و اهمیت امنیت اطلاعات ضروری است. آموزش کارکنان باید شامل آموزش در مورد مفاهیم امنیت اطلاعات، کنترل های امنیتی، و نحوه اجرای کنترل های امنیتی باشد.
 • مستندسازی: مستندسازی ISMS ضروری است. مستندات ISMS باید شامل خط مشی امنیت اطلاعات، اهداف امنیت اطلاعات، برنامه مدیریت ریسک امنیت اطلاعات، کنترل های امنیتی، و روش های اجرای کنترل های امنیتی باشد.
 • ارزیابی و بهبود مستمر: ارزیابی و بهبود مستمر ISMS ضروری است. ارزیابی ISMS باید به طور منظم انجام شود تا مشخص شود آیا ISMS مطابق با الزامات ISO/IEC 27001 است یا خیر. بهبود مستمر ISMS باید به طور مداوم انجام شود تا ISMS به طور موثری امنیت اطلاعات سازمان را محافظت کند.

علاوه بر این زیرساخت ها، سازمان ها ممکن است نیاز به ایجاد زیرساخت های دیگری نیز داشته باشند، مانند:

 • زیرساخت فناوری اطلاعات: سازمان ها ممکن است نیاز به ایجاد یا بهبود زیرساخت فناوری اطلاعات خود داشته باشند تا بتوانند کنترل های امنیتی را به طور موثر پیاده سازی و اجرا کنند.
 • زیرساخت مدیریت ریسک: سازمان ها ممکن است نیاز به ایجاد یا بهبود زیرساخت مدیریت ریسک خود داشته باشند تا بتوانند ریسک های امنیت اطلاعات را به طور موثر شناسایی و ارزیابی کنند.
 • زیرساخت مدیریت حوادث: سازمان ها ممکن است نیاز به ایجاد یا بهبود زیرساخت مدیریت حوادث خود داشته باشند تا بتوانند در صورت وقوع حوادث امنیتی به طور موثر پاسخ دهند.

سازمان ها باید با توجه به نیازهای خود، زیرساخت های مورد نیاز برای استقرار الزامات ISO/IEC 27001 را ایجاد کنند.

منافع و نتایج مورد انتظار پس از اجرای پروژه استقرار استاندارد

پس از تحقق اهداف پروژه ، انتظار مي رود نتايج زير در مجموعه سازمان حاصل گردد:

اثبات شناسایی و پیاده سازی و کنترل سیستم امنیت اطلاعات در سازمان

دستیابی به یک سیستم امنیت اطلاعات ساده و صرفه جویی در هزینه

کمک به انطباق با الزامات مختلف موثر بر نگهداری و مدیریت اطلاعات

وجود تعهد در سراسر سازمان نسبت به امنیت اطلاعات

ارتقای سطح اطمینان مشتریان و شرکای تجاری

 رعایت قوانین و مقررات مرتبط

ایجاد مزیت نسبی در بازار