IWA2

استاندارد ویژه مراکز و موسسات آموزشی

IWA2

این استاندارد به مراکزی که در حوزه آموزش فعالیت می کنند کمک میکند تا سیستم مدیریت کیفیت را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص موسسات و مراکز آموزشی تنظیم و طراحی کنند. به عبارت دیگر یک استاندارد تکمیلی برای اجرای هر چه بهتر استاندارد ISO 9001  می باشد.

موسسات و مراکز آموزشی مانند دانشگاه ها ، موسسات آموزشی خصوصی و دولتی ، مدارس و هر مرکز و سازمانی که متولی آموزش می باشد برای آنکه بتواند به تعالی دست یابد و از یک سیستم مدیریت کیفیت مطمئن و تخصصی که منجر به رضایت مشتریان گردد استفاده نماید می تواند از استاندارد راهنمای  IWA2 به عنوان ابزاری تکمیلی در کنار ISO 9001 بهره گیرد.

با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت آموزش استاندارد IWA2 میتوان کلیه فرایندهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر خدمات آموزشی تاثیر گذارند را کنترل کرد تا اطمینان حاصل شود خدمات ارائه شده و نیازهای متقاضیان آموزش و مراجع قانونی برآورده شده است.

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت استاندارد IWA2 در یک مرکز آموزشی منجر به ایجاد یک رویکرد نظام مند در سازمان به منظور شناسایی و تجزیه و تحلیل نیازها و انتظارات مشتریان شده که بر اساس این شناخت ، برنامه های آموزشی و تحصیلی موسسه طراحی و ارائه می شوند.

  IWA2 مخفف International Workshop Agreement 2  است و یک استاندارد بین‌المللی برای ارزیابی و بهبود کیفیت مراکز آموزشی است. این استاندارد در سال 2007 توسط ISO/TC 176، کمیته فنی ایزو برای مدیریت و تضمین کیفیت، تهیه و منتشر شد.

هدف از IWA2:

 • کمک به مراکز آموزشی برای ایجاد و پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت کیفیت بر اساس نیازها و ویژگی‌های خاص خود
 • افزایش کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده
 • جلب رضایت مشتریان (دانش‌آموزان، دانشجویان، والدین و …)
 • ایجاد یک رویکرد نظام‌مند در سازمان به منظور شناسایی و تجزیه و تحلیل نیازها و انتظارات مشتریان
 • برنامه‌ریزی و ارائه خدمات آموزشی بر اساس این شناخت

مزایای IWA2:

 • ایجاد یک چهارچوب هماهنگ و یکپارچه جهت نیازسنجی‌های آموزشی
 • برنامه‌ریزی و زمان‌بندی دوره‌های آموزشی
 • کنترل هزینه‌های آموزشی با توجه به هدفمند کردن نیازسنجی‌ها و برنامه‌ریزی‌های آموزشی
 • مدیریت، کنترل و گزارشات پیشرفت اهداف و برنامه‌های آموزشی
 • ارزیابی مدرسان، فراگیران و تامین‌کنندگان ارائه دهنده خدمات آموزشی

دامنه کاربرد IWA2:

 • کلیه سازمان‌های ارائه دهنده خدمات آموزشی
 • کلیه سطوح شامل: شرکت‌ها و موسسات آموزشی، مراکز آموزش عالی، دانشگاه‌ها و سایر مراکز ارائه دهنده خدمات آموزشی

الزامات IWA2:

 • رهبری: تعهد مدیریت به کیفیت، خط مشی کیفیت، برنامه‌ریزی استراتژیک
 • مدیریت منابع: منابع انسانی، زیرساخت، تجهیزات، منابع مالی
 • تحقق خدمات: طراحی و توسعه خدمات، فرآیندهای آموزشی، ارائه خدمات، کنترل خدمات
 • اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود: سنجش و پایش، عدم انطباق، اقدامات پیشگیرانه، اقدامات اصلاحی

گواهینامه IWA2:

 • مراکز آموزشی می‌توانند پس از پیاده‌سازی IWA2، برای دریافت گواهینامه IWA2 از مراجع صدور گواهینامه معتبر اقدام کنند.
 • اخذ گواهینامه IWA2 نشان‌دهنده تعهد مرکز آموزشی به کیفیت خدمات آموزشی و رضایت مشتریان است.

تاریخچه IWA2:

 • آخرین ورژن استاندارد IWA2 ورژن 2007 می باشد (ISO IWA2:2007)
 • این استاندارد در راستای ISO 9001:2000 نیز در بخش آموزش تدوین شده است
 • تاریخچه این استاندارد را می‌توان به سال 1999 نسبت داد

 

منافع و نتایج مورد انتظار پس از اجرای پروژه استقرار استاندارد

 پس از تحقق اهداف پروژه ، انتظار مي رود نتايج زير در مجموعه سازمان حاصل گردد:

تعیین و تدوین خط‌مشی استاندارد آموزشی

تهیه و تدوین استانداردهای مهارت و آموزش مشاغل

تبیین معیارهای ارزیابی نتایج برنامه‌ریزی آموزش

برنامه‌ریزی آموزشی

تهیه دستورالعمل جذب و ارزیابی مدرسان و ارایه‌دهندگان خدمات آموزشی

تدوین ارزشیابی دوره‌های آموزشی به لحاظ عملکرد مدرس، فرایند آموزش و امکانات آموزشی

تجزیه‌وتحلیل اطلاعات آموزشی با استفاده از انواع نمودارها و گزارشات آماری

برنامه‌ریزی ، تهیه چک‌لیست‌ها، اجرای و ثبت مشاهدات ممیزی سیستم آموزشی

مسئولیت انجام، مهلت اجرا و اثربخش بودن اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

 


 

 IWA2 به عنوان یک موافقتنامه کارگروهی به منظور توسعه و ارائه روش‌ها و راهنماها برای ارزیابی و اعتبارسنجی توانمندی‌های فردی و سازمانی در حوزه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این استاندارد به بررسی عواملی مانند مهارت‌ها، دانش، تجربه و سازمان‌دهی می‌پردازد که به توانمندی فردی و سازمانی کمک می‌کنند.

 

آیا استفاده از استاندارد IWA2 در یک سازمان بهبود و ارتقاء عملکرد کارکنان را تضمین می‌کند؟

استفاده از استاندارد IWA2 می‌تواند کارکنان را در مسیر بهبود و ارتقاء عملکرد قرار دهد و باید به این نکته توجه شود که مسیر بهبود و ارتقا مسیری مادام العمر برای هر سازمان محسوب میشود. این استاندارد به سازمان‌ها کمک می‌کند تا روش‌ها و فرایندهایی را برای ارزیابی و اعتبارسنجی توانمندی‌های فردی و سازمانی پیاده‌سازی کنند. با استفاده از این استاندارد، سازمان می‌تواند نیازها و انتظارات خود را در مورد عملکرد کارکنان تعریف کرده و ابزارها و معیارهایی برای سنجش و ارزیابی عملکرد فراهم کند. این فرآیند به کشف نقاط قوت و ضعف کارکنان کمک می‌کند و امکان بهبود و ارتقاء عملکرد آن‌ها را فراهم می‌کند. با استفاده از استاندارد IWA2، سازمان می‌تواند به صورت مداوم عملکرد کارکنان را ارزیابی کرده و اقداماتی را برای بهبود کارکرد و توانمندی‌هایشان اتخاذ کند. البته، این استاندارد تنها یک ابزار است که باید توسط رهبران به درستی استفاده شود.

از طرفی استاندارد IWA2 می‌تواند به برنامه‌های تربیت و آموزش کارکنان کمک کند تا بهترین عملکرد را از آن‌ها بیرون بکشانند. این استاندارد به سازمان‌ها روش‌ها و راهنماهایی را ارائه می‌دهد که در ارزیابی و توسعه توانمندی‌های فردی و سازمانی کارکنان موثر هستند. با استفاده از این استاندارد، سازمان می‌تواند نیازهای تربیت و آموزش کارکنان خود را شناسایی کرده و برنامه‌های مناسبی را برای بهبود مهارت‌ها، دانش و توانمندی‌هایشان طراحی کند. این به سازمان کمک می‌کند تا به صورت استراتژیک با برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های تربیت و آموزش، عملکرد کارکنان را بهبود بخشد. با توجه به استاندارد IWA2، سازمان می‌تواند برنامه‌های تربیت و آموزش را بر اساس نیازهای واقعی کارکنان و هدف‌های سازمانی خود طراحی و ارزیابی کند تا بهترین عملکرد را از آن‌ها بیرون بکشد.

 

چگونه می‌توان یک برنامه تربیت و آموزش بر اساس استاندارد IWA2 طراحی و اجرا کرد؟

برای طراحی و اجرای یک برنامه تربیت و آموزش بر اساس استاندارد IWA2، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

 شناسایی نیازها: ابتدا باید نیازهای تربیت و آموزش را شناسایی کنید. بررسی کنید که کارکنان نیاز به چه مهارت‌ها، دانش و توانمندی‌هایی دارند تا بهترین عملکرد را از آن‌ها بیرون بکشید. تعیین هدف‌ها: بر اساس نیازهای شناسایی شده، هدف‌های آموزشی را تعیین کنید. هدف‌ها باید مرتبط با عملکرد و توانمندی‌های کارکنان باشند و با هدف‌های سازمانی همخوانی داشته باشند.

 طراحی برنامه: بر اساس هدف‌های آموزشی، برنامه‌ای برای تربیت و آموزش کارکنان طراحی کنید. در این مرحله، محتوا، روش‌ها، زمان‌بندی، منابع و ارزیابی برنامه را تعیین کنید

اجرا و ارزیابی: برنامه را اجرا کنید و عملکرد کارکنان را ارزیابی کنید. از ابزارها و معیارهای استاندارد IWA2 برای اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد استفاده کنید و نتایج را تحلیل کنید

بهبود مداوم: بر اساس نتایج ارزیابی، بهبود‌های لازم را در برنامه اعمال کنید. به صورت مداوم عملکرد کارکنان را ارزیابی کرده و برنامه را بهبود بخشید

با رعایت استاندارد IWA2 در طراحی و اجرای برنامه تربیت و آموزش، شما می‌توانید بهترین عملکرد را از کارکنان خود بیرون بکشید و توانمندی‌های سازمان را بهبود بخشید.

 

چه روش‌هایی برای شناسایی نیازهای تربیت و آموزش کارکنان وجود دارد؟

برای شناسایی نیازهای تربیت و آموزش کارکنان، می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد. به عنوان مثال

 بررسی عملکرد: با بررسی عملکرد کارکنان، می‌توان نقاط قوت و ضعف آن‌ها را شناسایی کرد و برنامه‌های آموزشی را بر اساس این نقاط طراحی کرد.

مصاحبه و گفتگو: با مصاحبه و گفتگو با کارکنان، می‌توان نیازهای آموزشی آن‌ها را شناسایی کرد. این روش می‌تواند به شما کمک کند تا نیازهای فردی و گروهی کارکنان را بشناسید.

نظرسنجی: با برگزاری نظرسنجی‌های مختلف، می‌توان نیازهای آموزشی کارکنان را شناسایی کرد. این روش می‌تواند به شما کمک کند تا نظرات و پیشنهادات کارکنان را جمع‌آوری کنید و برنامه‌های آموزشی را بر اساس آن‌ها طراحی کنید.

 برگزاری جلسات گروهی: با برگزاری جلسات گروهی، می‌توانید نیازهای آموزشی گروه‌های کاری را شناسایی کنید. این روش می‌تواند به شما کمک کند تا نیازهای گروهی را بشناسید و برنامه‌های آموزشی را بر اساس آن‌ها طراحی کنید. با استفاده از این روش‌ها، می‌توانید نیازهای تربیت و آموزش کارکنان را شناسایی کرده و برنامه‌های آموزشی مناسبی برای بهبود مهارت‌ها، دانش و توانمندی‌هایشان طراحی کنید.

 

چگونه می‌توان جلسات گروهی را طراحی کرد تا نیازهای آموزشی گروه‌های کاری را شناسایی کرد؟

برای طراحی جلسات گروهی به منظور شناسایی نیازهای آموزشی گروه‌های کاری، می‌توانید از مراحل زیر استفاده کنید:

 انتخاب گروه: انتخاب گروه‌های کاری که نیاز به آموزش دارند را انجام دهید. با توجه به نوع کار و نیازهای آموزشی، می‌توانید گروه‌های مختلفی را انتخاب کنید.

تعیین هدف: با توجه به نیازهای آموزشی گروه‌های کاری، هدف‌های جلسات گروهی را تعیین کنید. هدف‌ها باید مرتبط با عملکرد و توانمندی‌های گروه باشند و با هدف‌های سازمانی همخوانی داشته باشند.

 تهیه برنامه: برنامه‌ای برای جلسات گروهی طراحی کنید. در این برنامه، مطالبی را برای آموزش و ارتقای مهارت‌ها و دانش گروه تعیین کنید. به عنوان مثال، می‌توانید از کارگاه‌های تخصصی، نمایشگاه‌ها، جلسات نوآوری و… برای آموزش گروه‌های کاری استفاده کنید

تدوین محتوا: محتوای جلسات گروهی را در قالب فایل‌های پاورپوینت، ویدئو، صدا و… تهیه کنید. محتوا باید مرتبط با نیازهای آموزشی گروه باشد و از روش‌های گوناگون برای ارائه محتوا استفاده کنید.

برگزاری جلسات: جلسات گروهی را برگزار کنید. در این جلسات، محتوای آموزشی را با استفاده از روش‌های گوناگون (مانند بحث، سوال و پاسخ و…) ارائه دهید.

ارزیابی: عملکرد گروه را پس از جلسات گروهی ارزیابی کنید. نتایج را تحلیل کرده و به نتایج ارزیابی توجه کنید. با توجه به نتایج، برنامه‌های آموزشی خود را بهبود بخشید. با رعایت مراحل فوق، می‌توانید جلسات گروهی را برای شناسایی نیازهای آموزشی گروه‌های کاری طراحی کنید و برنامه‌های آموزشی مناسبی برای بهبود مهارت‌ها، دانش و توانمندی‌های گروه‌های کاری خود طراحی کنید.

 

چگونه می‌توان از جلسات گروهی برای ارتقا و بهبود دانش و مهارت‌های گروه‌های کاری استفاده کرد؟

برای ارتقا و بهبود دانش و مهارت‌های گروه‌های کاری، می‌توان از جلسات گروهی به عنوان یک ابزار آموزشی استفاده کرد. برای این منظور، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:

تدریس تخصصی: در جلسات گروهی، می‌توانید از اساتید و متخصصین در زمینه‌های مختلف دعوت کنید تا به تدریس در مورد تخصص‌هایشان پرداخته و دانش و مهارت‌های گروه‌های کاری را ارتقا دهند.

 برگزاری کارگاه‌های آموزشی: می‌توانید از کارگاه‌های آموزشی برای ارتقا و بهبود دانش و مهارت‌های گروه‌های کاری استفاده کنید. این کارگاه‌ها می‌توانند شامل تمرینات عملی، نمایشگاه‌ها، طرح‌ریزی پروژه‌ها و… باشند.

برگزاری جلسات نوآوری: در جلسات گروهی، می‌توانید از افراد خلاق و نوآور خود سوال کنید و نظراتشان را در مورد راهکارها و راه‌حل‌های جدید بپرسید. این رویکرد می‌تواند به ارتقای دانش و مهارت‌های گروه کمک کند.

بحث و گفتگو: در جلسات گروهی، می‌توانید از بحث و گفتگو برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و دانش در مورد موضوعات مختلفی استفاده کنید. این رویکرد می‌تواند به بهتر شدن ارتباطات و افزایش دانش و مهارت‌های گروه کمک کند.

 مشاهده و بررسی عملکرد: در جلسات گروهی، می‌توانید به بررسی عملکرد گروه‌های کاری بپردازید و نکاتی را که می‌تواند به بهبود عملکرد کمک کند، به اشتراک بگذارید. با استفاده از این روش‌ها، می‌توانید از جلسات گروهی برای ارتقا و بهبود دانش و مهارت‌های گروه‌های کاری استفاده کنید و به عملکرد بهتر گروه‌های کاری خود کمک کنید.