ایزو 14004 چیست؟

فهرست مطالب

ایزو 14004 چیست؟

سیستم های مدیریت زیست محیطی دستورالعمل های کلی در مورد اجرا

SO 14004:2016 راهنمایی برای یک سازمان در زمینه استقرار، اجرا، نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت زیست محیطی قوی، معتبر و قابل اعتماد ارائه می کند. راهنمایی ارائه شده برای سازمانی در نظر گرفته شده است که به دنبال مدیریت مسئولیت های زیست محیطی خود به شیوه ای سیستماتیک است که به ستون زیست محیطی پایداری کمک می کند.

این استاندارد بین المللی به سازمان کمک می کند تا به نتایج مورد نظر سیستم مدیریت زیست محیطی خود دست یابد که برای محیط زیست، خود سازمان و اشخاص ذینفع ارزش ایجاد می کند.

مطابق با خط مشی زیست محیطی سازمان، نتایج مورد نظر یک سیستم مدیریت زیست محیطی عبارتند از:

– افزایش عملکرد محیطی؛

– انجام تعهدات انطباق؛

– دستیابی به اهداف زیست محیطی

راهنمایی در این استاندارد بین المللی می تواند به سازمان کمک کند تا عملکرد زیست محیطی خود را ارتقا دهد و عناصر سیستم مدیریت زیست محیطی را قادر می سازد تا در فرآیند تجاری اصلی آن ادغام شوند.

توجه: در حالی که سیستم مدیریت زیست محیطی برای مدیریت مسائل ایمنی و بهداشت شغلی در نظر گرفته نشده است، اما زمانی که سازمانی به دنبال پیاده سازی یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت محیطی و ایمنی شغلی است، می توان این موارد را در نظر گرفت.

ISO 14004:2016 برای هر سازمانی، صرف نظر از اندازه، نوع و ماهیت، قابل اجرا است و در جنبه های زیست محیطی فعالیت ها، محصولات و خدمات آن که سازمان تشخیص می دهد با در نظر گرفتن چشم انداز چرخه حیات، می تواند کنترل یا تحت تأثیر قرار دهد، اعمال می شود.

راهنمایی در این استاندارد بین المللی می تواند به طور کامل یا جزئی برای بهبود سیستماتیک مدیریت زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرد. این به ارائه توضیحات بیشتر در مورد مفاهیم و الزامات است.

در حالی که راهنمایی در این استاندارد بین المللی با مدل سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 سازگار است، هدف آن ارائه تفاسیر الزامات ISO 14001 نیست.

ایزو 14004: راهنمای جامع برای سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی

ایزو 14004 چیست؟

ایزو 14004 یک استاندارد بین‌المللی است که راهنمایی‌های جامع و عملی را برای سازمان‌ها در جهت ایجاد، اجرا، نگهداری و بهبود سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی (EMS) ارائه می‌دهد. این استاندارد به عنوان یک مکمل برای ایزو 14001 عمل می‌کند، که الزامات پایه را برای یک EMS تعیین می‌کند.

هدف ایزو 14004 چیست؟

هدف ایزو 14004 کمک به سازمان‌ها در دستیابی به عملکرد زیست‌محیطی بهینه از طریق یک سیستم مدیریت مؤثر است. این استاندارد به سازمان‌ها کمک می‌کند تا:

 • اثرات زیست‌محیطی خود را شناسایی، ارزیابی و کنترل کنند.
 • اهداف و تعهدات زیست‌محیطی خود را تعیین و به آنها دست یابند.
 • عملکرد زیست‌محیطی خود را به طور مداوم بهبود بخشند.
 • با الزامات قانونی و الزامات دیگر مرتبط با محیط زیست انطباق داشته باشند.
 • ارتباطات مؤثر با ذینفعان در مورد مسائل زیست‌محیطی برقرار کنند.

چه کسانی می‌توانند از ایزو 14004 استفاده کنند؟

ایزو 14004 برای سازمان‌های از هر اندازه و در هر صنعتی که به دنبال بهبود عملکرد زیست‌محیطی خود هستند، کاربرد دارد. این استاندارد به ویژه برای سازمان‌هایی مفید است که:

 • در حال حاضر یک سیستم مدیریت زیست‌محیطی بر اساس ایزو 14001 را اجرا می‌کنند و به دنبال راه‌هایی برای بهبود آن هستند.
 • در حال برنامه‌ریزی برای استقرار یک سیستم مدیریت زیست‌محیطی هستند.
 • با الزامات قانونی یا الزامات دیگر مرتبط با محیط زیست روبرو هستند.
 • می‌خواهند تعهد خود را به پایداری به ذینفعان نشان دهند.

مزایای استفاده از ایزو 14004:

استفاده از ایزو 14004 می‌تواند مزایای متعددی برای سازمان‌ها به همراه داشته باشد، از جمله:

 • کاهش اثرات زیست‌محیطی، مانند آلودگی هوا و آب، مصرف انرژی و تولید ضایعات.
 • کاهش هزینه‌های عملیاتی، به عنوان مثال از طریق استفاده کارآمدتر از منابع و کاهش ضایعات.
 • بهبود شهرت و اعتبار.
 • افزایش رضایت مشتری و ذینفع.
 • ایجاد فرصت‌های جدید تجاری.
 • آمادگی برای الزامات قانونی و الزامات آینده.

چگونه ایزو 14004 را پیاده‌سازی کنیم؟

سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از مراحل زیر ایزو 14004 را پیاده‌سازی کنند:

 1. تعهد مدیریت: مدیریت ارشد باید تعهد خود را به ایزو 14004 نشان دهد و منابع لازم را برای آن فراهم کند.
 2. سیاست‌گذاری: سازمان باید یک سیاست زیست‌محیطی را تدوین کند که اهداف و تعهدات آن را مشخص کند.
 3. برنامه‌ریزی: سازمان باید یک برنامه‌ریزی را برای شناسایی، ارزیابی و کنترل جنبه‌های زیست‌محیطی مرتبط با فعالیت‌های خود توسعه دهد.
 4. اجرا: سازمان باید برنامه‌ریزی خود را در سراسر سازمان اجرا کند.
 5. بررسی: سازمان باید به طور منظم عملکرد سیستم مدیریت زیست‌محیطی خود را بررسی کند و در صورت نیاز اقدامات اصلاحی انجام دهد.
 6. اقدام اصلاحی: سازمان باید برای هرگونه عدم انطباق با الزامات ایزو 14004 اقدامات اصلاحی انجام دهد.
 7. آگاهی و آموزش: سازمان باید کارکنان خود را در مورد الزامات و رویه‌های ایزو 14004 آگاه و آموزش دهد.
 8. کنترل مستندات: سازمان باید مستنداتی را در مورد سیستم مدیریت زیست‌محیطی خود نگهداری کند.

رابطه ایزو 14004 با ایزو 14001:

ایزو 14001 و ایزو 14004 دو استاندارد بین المللی مرتبط با سیستم های مدیریت زیست محیطی (EMS) هستند. با این حال، بین این دو استاندارد تفاوت های کلیدی وجود دارد:

ایزو 14001:

 • یک استاندارد الزام آور است: این به این معنی است که سازمان هایی که می خواهند گواهینامه ایزو 14001 را دریافت کنند، باید الزامات مشخص شده در استاندارد را رعایت کنند.
 • بر الزامات پایه برای یک EMS تمرکز دارد: این الزامات شامل مواردی مانند ایجاد یک سیاست زیست محیطی، شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی، تعیین اهداف و تعهدات زیست محیطی، و اجرای برنامه ها برای دستیابی به این اهداف است.
 • برای سازمان هایی که به دنبال استقرار یک EMS هستند یا می خواهند گواهینامه ایزو 14001 را دریافت کنند، مناسب است.

ایزو 14004:

 • یک استاندارد راهنمای است: این به این معنی است که الزام آور نیست و سازمان ها می توانند از آن به صورت داوطلبانه برای بهبود EMS خود استفاده کنند.
 • راهنمایی های عملی را برای پیاده سازی و بهبود EMS ارائه می دهد: این راهنمایی ها شامل مواردی مانند نحوه شناسایی و کنترل خطرات زیست محیطی، نحوه بهبود عملکرد زیست محیطی، و نحوه برقراری ارتباط با ذینفعان است.
 • برای سازمان هایی که در حال حاضر یک EMS بر اساس ایزو 14001 را اجرا می کنند و به دنبال راه هایی برای بهبود آن هستند، مناسب است.

به طور خلاصه، ایزو 14001 الزامات پایه را برای یک EMS تعیین می کند، در حالی که ایزو 14004 راهنمایی های عملی را برای پیاده سازی و بهبود EMS ارائه می دهد. استفاده از هر دو استاندارد با هم می تواند به سازمان ها کمک کند تا یک EMS مؤثر ایجاد کنند که به آنها در دستیابی به اهداف زیست محیطی خود کمک می کند.

مزایای استفاده از ایزو 14001 و ایزو 14004 با هم:

 • بهبود عملکرد زیست محیطی: استفاده از ایزو 14001 و ایزو 14004 با هم می تواند به سازمان ها کمک کند تا اثرات زیست محیطی خود را به طور قابل توجهی کاهش دهند.
 • کاهش هزینه ها: با بهبود عملکرد زیست محیطی، سازمان ها می توانند هزینه های مرتبط با مصرف انرژی، ضایعات و آلودگی را کاهش دهند.
 • بهبود شهرت: تعهد به ایزو 14001 و ایزو 14004 می تواند به ارتقای وجهه عمومی سازمان و جذب مشتریان و شرکای جدید کمک کند.
 • کاهش خطر: با شناسایی و کنترل خطرات زیست محیطی، سازمان ها می توانند خطر حوادث و موقعیت های اضطراری زیست محیطی را کاهش دهند.
 • ایجاد فرصت های جدید: تعهد به پایداری می تواند به سازمان ها کمک کند تا فرصت های جدید تجاری را ایجاد کنند.

اگر به دنبال بهبود عملکرد زیست محیطی سازمان خود هستید، پیاده سازی ایزو 14001 و ایزو 14004 را در نظر بگیرید. این استانداردها می توانند به شما کمک کنند تا یک EMS مؤثر ایجاد کنید که به شما در دستیابی به اهداف زیست محیطی خود کمک می کند.

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند