ایزو 14006 چیست؟

فهرست مطالب

این سند دستورالعمل هایی را برای کمک به سازمان ها در ایجاد، مستندسازی، پیاده سازی، حفظ و بهبود مستمر مدیریت طراحی اکودیستی به عنوان بخشی از سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS) ارائه می دهد.

این سند برای استفاده توسط سازمان‌هایی در نظر گرفته شده است که EMS را مطابق با ISO 14001 پیاده‌سازی کرده‌اند، اما می‌تواند به یکپارچه‌سازی طراحی زیست محیطی با استفاده از سایر سیستم‌های مدیریتی نیز کمک کند. دستورالعمل ها برای هر سازمانی صرف نظر از نوع، اندازه یا محصول(های) ارائه شده آن قابل اجرا است.

این سند برای جنبه‌ها و فعالیت‌های زیست‌محیطی مرتبط با محصول که یک سازمان می‌تواند کنترل کند و آن‌هایی که می‌تواند بر آن تأثیر بگذارد، کاربرد دارد.

این سند معیارهای عملکرد زیست محیطی خاصی را ایجاد نمی کند.

ایزو 14006: راهنمای گام به گام برای طراحی دوستداران محیط زیست

ایزو 14006 یک استاندارد بین المللی است که راهنمایی های جامعی را برای ادغام جنبه های زیست محیطی در فرآیند طراحی و توسعه محصولات و خدمات ارائه می دهد. این راهنما به سازمان ها کمک می کند تا با در نظر گرفتن تأثیرات زیست محیطی در مراحل اولیه چرخه عمر محصول، محصولات و خدماتی پایدارتر ایجاد کنند.

مزایای استفاده از ایزو 14006:

 • کاهش تأثیرات زیست محیطی: با طراحی محصولات و خدماتی که از منابع کمتری استفاده می کنند، ضایعات کمتری تولید می کنند و آلودگی کمتری ایجاد می کنند، سازمان ها می توانند به طور قابل توجهی ردپای زیست محیطی خود را کاهش دهند.
 • بهبود کارایی: ادغام ملاحظات زیست محیطی در فرآیند طراحی می تواند به سازمان ها کمک کند تا از ضایعات و دوباره کاری جلوگیری کنند و در نتیجه کارایی را افزایش دهند.
 • کاهش هزینه ها: با استفاده از مواد و فرآیندهای کارآمدتر، سازمان ها می توانند هزینه های عملیاتی خود را کاهش دهند.
 • افزایش نوآوری: طراحی دوستدار محیط زیست می تواند به سازمان ها کمک کند تا محصولات و خدمات جدید و نوآورانه ای را توسعه دهند که مورد تقاضای مصرف کنندگان با آگاهی زیست محیطی است.
 • بهبود شهرت: تعهد به پایداری می تواند به ارتقای وجهه عمومی سازمان و جذب مشتریان و شرکای جدید کمک کند.

عناصر کلیدی ایزو 14006:

ایزو 14006 بر هشت عنصر کلیدی تمرکز دارد که برای ادغام موفق طراحی دوستدار محیط زیست ضروری هستند:

 1. تعهد مدیریت: مدیریت ارشد باید تعهد خود را به طراحی دوستدار محیط زیست نشان دهد و منابع لازم را برای آن فراهم کند.
 2. سیاست گذاری: سازمان باید یک سیاست طراحی زیست محیطی را تدوین کند که اهداف و تعهدات آن را مشخص کند.
 3. برنامه ریزی: سازمان باید یک برنامه ریزی طراحی زیست محیطی را برای شناسایی، ارزیابی و کنترل جنبه های زیست محیطی مرتبط با محصولات و خدمات خود توسعه دهد.
 4. اجرا: سازمان باید برنامه ریزی طراحی زیست محیطی خود را در سراسر سازمان اجرا کند.
 5. بررسی: سازمان باید به طور منظم عملکرد طراحی زیست محیطی خود را بررسی کند و در صورت نیاز اقدامات اصلاحی انجام دهد.
 6. اقدام اصلاحی: سازمان باید برای هرگونه عدم انطباق با الزامات طراحی زیست محیطی خود اقدامات اصلاحی انجام دهد.
 7. آگاهی و آموزش: سازمان باید کارکنان خود را در مورد الزامات و رویه های طراحی زیست محیطی خود آگاه و آموزش دهد.
 8. کنترل مستندات: سازمان باید مستنداتی را در مورد سیستم مدیریت طراحی زیست محیطی خود نگهداری کند.

چگونه ایزو 14006 را پیاده سازی کنیم:

سازمان ها می توانند با استفاده از مراحل زیر ایزو 14006 را پیاده سازی کنند:

 1. یک تیم را تشکیل دهید: تیمی را متشکل از نمایندگان از بخش های مختلف سازمان تشکیل دهید که در طراحی و توسعه محصولات و خدمات نقش دارند.
 2. سیستم مدیریت طراحی زیست محیطی خود را ارزیابی کنید: سیستم مدیریت فعلی خود را برای شناسایی زمینه هایی که می توان آنها را برای ادغام ملاحظات زیست محیطی بهبود بخشید، ارزیابی کنید.
 3. اهداف و تعهدات خود را تعیین کنید: اهداف و تعهدات خود را برای طراحی دوستدار محیط زیست تعیین کنید.
 4. یک برنامه ریزی طراحی زیست محیطی را توسعه دهید: یک برنامه ریزی طراحی زیست محیطی را برای شناسایی، ارزیابی و کنترل جنبه های زیست محیطی مرتبط با محصولات و خدمات خود توسعه دهید.
 5. برنامه ریزی خود را اجرا کنید: برنامه ریزی طراحی زیست محیطی خود را در سراسر سازمان اجرا کنید.
 6. عملکرد خود را بررسی کنید: به طور منظم عملکرد طراحی زیست محیطی خود را بررسی کنید و در صورت نیاز اقدامات اصلاحی انجام دهید.
 7. کارکنان خود را آگاه کرده و آموزش دهید: کارکنان خود را در مورد الزامات و رویه های طراحی زیست محیطی خود آگاه و آموزش دهید.
 8. مستندات را نگهداری کنید: مستنداتی را در مورد سیستم مدیریت طراحی زیست محیطی خود نگهداری کنید.

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند