بیانیه مشترک IAF/ISO در مورد افزودن ملاحظات تغییرات اقلیمی به استانداردهای سیستم های مدیریت

فهرست مطالب

هدف از این بیانیه برجسته کردن انتشار اصلاحیه‌های اقدام اقلیمی برای استانداردهای سیستم های مدیریت  است و این موضوع منعکس کننده تعهدات اقدامات اقلیمی است. مهم است که همه ذینفعان این موضوع را درک کنند تا بتوان تغییرات را معرفی کرده و به طور مداوم اجرا کرد

افزودن ملاحظات تغییر اقلیم به استانداردهای سیستم های مدیریت

  در حمایت از اعلامیه  ایزو لندن در مورد تغییر آب و هوا، ISO قطعنامه ای را تصویب کرد که نتیجه آن دو قطعنامه خواهد بود بیانیه های جدید به تعدادی از استانداردهای سیستم های مدیریت موجود اضافه می شود و در تمام استانداردهای جدید  و در دست توسعه هم گنجانده خواهد شد و تأثیر تغییر اقلیم بر توانایی دستیابی به نتایج مورد نظر سیستم مدیریت در نظر گرفته میشود. تغییرات در ابتدا به عنوان اصلاحیه های این استانداردهای منتشر شده معرفی خواهند شد

شناخت سازمان و زمینه آن:  سازمان باید مسایل بیرونی و داخلی را که با هدف آن مرتبط است تعیین کند که بر توانایی آن برای دستیابی به نتایج مورد نظر سیستم مدیریتی مورد نظر تأثیر می گذارد.

 اضافه شده: سازمان باید تعیین کند که آیا تغییر آب و هوا یک موضوع مرتبط است یا خیر.

 درک نیازها و انتظارات افراد ذینفع. سازمان باید تعیین کند:

  • اشخاص ذینفعی که با سیستم مدیریتی مورد نظر مرتبط هستند.

• الزامات مربوطه این اشخاص ذینفع.

• کدام یک از این الزامات از طریق سیستم مدیریتی مورد نظر برطرف خواهد شد.

اضافه شده: توجه: طرف های ذینفع مربوطه می توانند الزامات مربوط به تغییرات آب و هوا را داشته باشند.

هدف از تغییرات

هدف این است که اطمینان حاصل شود که مسائل مربوط به تغییر اقلیم توسط سازمان در زمینه اثربخشی سیستم مدیریت در نظر گرفته می شود. این اظهارات الحاقی در هر استاندارد سیستم مدیریت تضمین می کند که این موضوع مهم نادیده گرفته نمی شود بلکه توسط همه سازمان ها در طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت مورد توجه قرار می گیرد. هدف کلی از الزامات بندهای 4.1 و 4.2 بدون تغییر باقی می ماند.

این بندها قبلاً شامل نیاز سازمان به در نظر گرفتن کلیه مسائل داخلی و خارجی است که می تواند بر اثربخشی سیستم مدیریت آنها تأثیر بگذارد. این شمول‌های جدید تضمین می‌کنند که تغییر اقلیم در سیستم مدیریت در نظر گرفته می‌شود و این یک عامل بیرونی است که به اندازه کافی برای جامعه ما مهم است که سازمان‌ها را ملزم به بررسی آن کند. لازم به ذکر است که تغییر اقلیم می تواند تأثیر متفاوتی بر هر جزء سیستم مدیریتی داشته باشد. به عنوان مثال، تأثیر بر یک سیستم مدیریت کیفیت می تواند بسیار متفاوت از یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت باشد. هدف از تغییرات (به عنوان مثال) تبدیل ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و سلامت یا ممیزی سیستم مدیریت ایمنی ترافیک جاده‌ای به ممیزی نیست که عدم تناسب تغییرات اقلیمی را در نظر می‌گیرد، اگرچه این البته اهمیت تغییر اقلیم را کمرنگ نمی‌کند

 IAF و ISO مایلند تأکید کنند که تغییر اقلیم یک موضوع حیاتی است و در حالی که افزودن ملاحظات آب و هوایی بسیار مهم است، استانداردها همیشه شامل نیاز به توجه همه موضوعات مؤثر بر سیستم های مدیریتی توسط سازمان می باشند. بنابراین، بسیاری از سازمان‌هایی که  MSS  را پیاده‌سازی می‌کنند، تغییرات آب و هوایی را در نظر گرفته‌اند.

اطلاعات مفید بیشتر:

برای سازمان هایی که دارای گواهینامه های معتبر برای استانداردهای سیستم مدیریت و نهادهای صدور گواهینامه معتبر هستند، IAF راهنمایی های بیشتری را ارائه خواهد کرد.

استانداردهای MSS نوع A اصلاح شده به شرح زیر است:

ISO 14298:2021 فناوری گرافیک – مدیریت فرآیندهای چاپ امنیتی
ISO 16000-40:2019 هوای داخلی — قسمت 40: سیستم مدیریت کیفیت هوای داخل ساختمان
ISO 22163:2023 کاربردهای راه آهن – سیستم مدیریت کیفیت راه آهن – ISO 9001:2015 و الزامات خاص کاربرد در بخش راه آهن
ISO 22301:2019 امنیت و انعطاف پذیری – سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار – الزامات
ISO 28000:2022 امنیت و انعطاف پذیری – سیستم های مدیریت امنیت – الزامات
ISO 29001:2020 صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی – الزامات برای سازمان های عرضه کننده محصول و خدمات
ISO 30301:2019 اطلاعات و اسناد – سیستم های مدیریت سوابق – الزامات ISO 34101-1:2019 کاکائو پایدار و قابل ردیابی
ISO 35001:2019 مدیریت Biorisk برای آزمایشگاه ها و سایر سازمان های مرتبط
ISO 37301:2021 سیستم های مدیریت انطباق – الزامات همراه با راهنمایی برای استفاده
ISO 46001:2019 سیستم های مدیریت بهره وری آب – الزامات همراه با راهنمایی برای استفاده
ISO/IEC 27001:2022  امنیت اطلاعات، امنیت سایبری و حفاظت از حریم خصوصی – سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات – الزامات
ISO 21401:2018 گردشگری و خدمات مرتبط – سیستم مدیریت پایداری برای موسسات اقامتی   – الزامات
ISO 30401:2018 سیستم های مدیریت دانش – الزامات
ISO 50001:2018 سیستم های مدیریت انرژی – الزامات همراه با راهنمایی برای استفاده
ISO/IEC 20000-1 :2018  فناوری اطلاعات – مدیریت خدمات – بخش 1: الزامات سیستم مدیریت خدمات
ISO 19443:2018 سیستم های مدیریت کیفیت – الزامات خاص برای استفاده از ISO 9001:2015 توسط سازمان های زنجیره تامین بخش انرژی هسته ای که محصولات و خدمات مهم برای ایمنی هسته ای (ITNS) را تامین می کنند
ISO/IEC 19770-1:2017- فناوری اطلاعات – مدیریت دارایی فناوری اطلاعات – بخش 1: سیستم های مدیریت دارایی فناوری اطلاعات – الزامات
ISO 21001:2018 سازمان های آموزشی — سیستم های مدیریت برای سازمان های آموزشی — الزامات همراه با راهنمایی برای استفاده
ISO 37001:2016 سیستم های مدیریت ضد رشوه – الزامات همراه با راهنمایی برای استفاده
ISO 41001:2018 مدیریت تسهیلات – سیستم های مدیریت – الزامات همراه با راهنمایی برای استفاده
ISO 44001:2017 سیستم های مدیریت روابط تجاری مشارکتی – الزامات و چارچوب
ISO 14001:2015 سیستم های مدیریت زیست محیطی – الزامات همراه با راهنمایی برای استفاده
ISO 15378:2017 مواد بسته بندی اولیه برای محصولات دارویی – الزامات خاص برای کاربرد ISO 9001:2015، با ارجاع به عملکرد خوب تولید (GMP)
ISO 18788:2015 سیستم مدیریت برای عملیات امنیتی خصوصی – الزامات همراه با راهنمایی برای استفاده
ISO 21101:2014 گردشگری ماجراجویی – سیستم های مدیریت ایمنی – الزامات ISO 22000:2018 سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی – الزامات برای هر سازمان در زنجیره غذایی
ISO 37101:2016 توسعه پایدار در جوامع – سیستم مدیریت توسعه پایدار – الزامات همراه با راهنمایی برای استفاده
ISO 39001:2012 سیستم های مدیریت ایمنی ترافیک جاده ای (RTS) – الزامات همراه با راهنمایی برای استفاده
ISO 45001:2018 سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی – الزامات همراه با راهنمایی برای استفاده
ISO 9001:2015 سیستم های مدیریت کیفیت – الزامات

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند