شرایط تعلیق و ابطال گواهینامه ایزو:

فهرست مطالب

شرایط تعلیق گواهینامه ایزو:

سازمان گواهی‌دهنده در موارد زیر می‌تواند گواهینامه ایزو را تعلیق کند:

 • عدم اجرای الزامات سیستم: اگر سازمان به طور جدی الزامات سیستم مدیریت مربوطه (مانند ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 45001 و …) را اجرا و نگهداری نکند.
 • عدم همکاری در ممیزی: اگر سازمان اجازه انجام ممیزی‌های مراقبتی را به سازمان گواهی‌دهنده ندهد.
 • عدم رعایت قوانین: اگر سازمان متعهد به رعایت بندهای قانونی و مقرراتی مرتبط با گواهینامه ایزو که اخذ کرده باشد نباشد.
 • توقف فعالیت: اگر سازمان فعالیت خود را در دامنه کاربرد گواهینامه ایزو به طور کامل متوقف کند.
 • درخواست سازمان: اگر سازمان به طور داوطلبانه خواهان تعلیق گواهینامه باشد.

شرایط ابطال گواهینامه ایزو:

گواهینامه ایزو در موارد زیر ابطال می‌شود:

 • عدم رفع عدم انطباق‌ها: اگر سازمان در مدت زمان تعیین شده برای رفع عدم انطباق‌های شناسایی شده در ممیزی مراقبتی اقدامی نکند.
 • عدم پذیرش ممیزی تأیید کننده: اگر سازمان پس از دوره تعلیق، از پذیرش ممیزی تأیید کننده توسط سازمان گواهی‌دهنده خودداری کند.
 • عدم پرداخت هزینه‌ها: اگر سازمان هزینه‌های مربوط به گواهینامه ایزو، از جمله هزینه‌های ممیزی و تمدید را به سازمان گواهی‌دهنده پرداخت نکند.
 • استفاده غیرقانونی از گواهینامه: اگر سازمان از نشان ایزو و گواهینامه به طور غیرقانونی و خلاف قوانین استفاده کند.

نکات:

 • مدت زمان تعلیق گواهینامه ایزو به شدت و تعداد عدم انطباق‌های مشاهده شده بستگی دارد.
 • سازمان می‌تواند در صورت تمایل، پس از رفع عدم انطباق‌ها و طی مراحل لازم، نسبت به لغو تعلیق و یا تمدید گواهینامه ایزو خود اقدام کند.

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند