شرکت های بازرسی

برای شما که صاحب شرکت بازرسی هستید، سیستم سازی و فعالیت در سطح و سبک و سیاق جهانی، از مسیر ایزو زیر می گذرد.

که خوشبختانه هیوا این امکان را در بالاترین سطح ممکن فراهم آورده است.

با کلیک بر روی دکمه استاندارد iso 17020 که در زیر آمده است، می توانید توضیحات مربوطه را مطالعه و برای دریافت ایزو اقدام کنید.

درخواست مشاوره و ارزیابی

با پر کردن فرم زیر به زودی کارشناسان هیوا با شما تماس خواهند گرفت.

"ضروری" indicates required fields