ghazvin1

اخذ ایزو در قزوین

برای اخذ ایزو در قزوین چه کنیم ؟

1- تماس با مشاورین شرکت بین المللی مهندسی هیوا
2- پر کردن فرم اطلاعات
3- استقرار الزامات استانداردهای بین المللی ایزوی درخواستی توسط سازمان متقاضی
4- ممیزی داخلی توسط مشاورین متخصص شرکت بین المللی مهندسی هیوا و ارزیابی عدم انطباق
5- ممیزی خارجی توسط نهاد صدور گواهینامه دهنده و صدور گواهینامه

ایزو چیست؟

ایزو (ISO) مخفف عبارت International Organization for Standardization به معنای سازمان بین‌المللی
استانداردسازی است. این سازمان یک سازمان غیردولتی است که در سال ۱۹۴۷ در لندن تأسیس شد و در حال حاضر
۱۶۵ عضو از ۱۹۲ کشور جهان دارد.
هدف سازمان ایزو تدوین استانداردهای بین‌المللی در زمینه‌های مختلف است. این استانداردها به منظور تسهیل تجارت و
ارتباطات بین‌المللی، بهبود کیفیت محصولات و خدمات، افزایش بهره‌وری و ایمنی، و حفاظت از محیط زیست تدوین
می‌شوند.

گواهی نامه ایزو چیست؟

گواهینامه ایزو یک سند رسمی است که نشان می‌دهد یک سازمان یا شرکت با الزامات یک استاندارد ایزو مطابقت دارد.
این استانداردها توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) تدوین می‌شوند و در زمینه‌های مختلف مانند مدیریت
کیفیت، ایمنی، محیط زیست، فناوری اطلاعات، تولید، خدمات، و غیره منتشر می‌شوند.
گواهینامه ایزو یک تأییدیه از طرف شخص ثالث است و نشان می‌دهد که یک سازمان یا شرکت از الزامات استاندارد
ایزو مورد نظر پیروی می‌کند. این گواهینامه مزایای زیادی برای سازمان‌ها و شرکت‌ها دارد، از جمله:
 افزایش اعتماد مشتریان و شرکای تجاری
 بهبود کیفیت محصولات و خدمات
 کاهش هزینه‌ها
 افزایش بهره‌وری
 بهبود ایمنی
 حفاظت از محیط زیست
اخذ گواهینامه ایزو یک فرآیند چند مرحله‌ای است که شامل موارد زیر است:
 ارزیابی اولیه
 تدوین و پیاده‌سازی سیستم مدیریت بر اساس استاندارد ایزو مورد نظر
 ارزیابی مجدد توسط یک نهاد ممیزی

 صدور گواهینامه
هزینه اخذ گواهینامه ایزو بسته به نوع استاندارد، حجم فعالیت سازمان، و نهاد ممیزی متفاوت است.

انواع استاندارد های ایزو :

دسته بندی استانداردهای ایزو
استانداردهای ایزو در دسته‌بندی‌های مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند. یکی از مهم‌ترین دسته‌بندی‌ها،
دسته‌بندی بر اساس موضوع است. بر اساس این دسته‌بندی، استانداردهای ایزو به دسته‌های زیر تقسیم
می‌شوند:
 استانداردهای سیستم مدیریت: این استانداردها برای ایجاد و بهبود سیستم‌های مدیریت در
سازمان‌ها و شرکت‌ها طراحی شده‌اند. برخی از معروف‌ترین استانداردهای سیستم مدیریت
عبارتند از:
o ایزو ۹۰۰۱: مدیریت کیفیت
o ایزو ۱۴۰۰۱: مدیریت محیط زیست
o ایزو ۲۲۰۰۱: ایمنی مواد غذایی
o ایزو ۲۰۰۰۰: مدیریت امنیت اطلاعات
o ایزو ۴۵۰۰۱: مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای
 استانداردهای محصولات و خدمات: این استانداردها برای تعیین ویژگی‌ها، عملکرد، و کیفیت
محصولات و خدمات طراحی شده‌اند. برخی از معروف‌ترین استانداردهای محصولات و
خدمات عبارتند از:
o ایزو ۱۰۰۱۲: مدیریت اندازه‌گیری
o ایزو ۱۴۰۶۴: حسابداری چرخه عمر
o ایزو ۲۲۰۰۲: تضمین زنجیره تأمین مواد غذایی
o ایزو ۲۳۲۸۱: امنیت تجهیزات پزشکی
o ایزو ۲۶۲۶۲: ایمنی سیستم‌های الکترونیکی در وسایل نقلیه

 استانداردهای فرایندها و فناوری‌ها: این استانداردها برای بهبود فرایندها و فناوری‌ها در
سازمان‌ها و شرکت‌ها طراحی شده‌اند. برخی از معروف‌ترین استانداردهای فرایندها و
فناوری‌ها عبارتند از:
o ایزو ۱۰۰۰۲: مدیریت شکایات مشتری
o ایزو ۱۷۰۲۵: صلاحیت آزمایشگاه‌ها
o ایزو ۱۹۰۱۱: مدیریت سیستم‌های مدیریت کیفیت – رهنمودهای ممیزی
o ایزو ۱۹۰۳۱: مدیریت محیط زیست – رهنمودهای ممیزی
o ایزو ۲۷۰۰۱: مدیریت امنیت اطلاعات – رهنمودهای ممیزی

ایزو ۹۰۰1: الگوئی بین‌المللی است برای پیاده‌سازی و استقرار سیستم‌های مدیریت. این استاندارد
درراستای تضمین کیفیت بوده و مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت. در واقع ایزو ۹۰۰1
به یک محصول خاص تعلق نمیگیرد، این ایزو یک استاندارد مدیریتی است که تولید کالا یا خدمات را
در یک واحد تجاری مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
مزایای بکارگیری استاندارد ایزو ۹۰۰1:
استاندارد ایزو ۹۰۰۱ یک استاندارد بین‌المللی در زمینه مدیریت کیفیت است که توسط سازمان بین‌المللی استاندارد
(ISO) تدوین شده است. این استاندارد به سازمان‌ها کمک می‌کند تا یک سیستم مدیریت کیفیت موثر ایجاد و پیاده‌سازی
کنند.

مزایای بکارگیری استاندارد ایزو ۹۰۰۱ عبارتند از:

 افزایش رضایت مشتریان: ایزو ۹۰۰۱ به سازمان‌ها کمک می‌کند تا نیازها و انتظارات مشتریان را شناسایی و
برآورده کنند. این امر منجر به افزایش رضایت مشتریان و بهبود روابط با آنها می‌شود.
 بهبود کیفیت محصولات و خدمات: ایزو ۹۰۰۱ بر بهبود کیفیت محصولات و خدمات تمرکز دارد. این امر از
طریق شناسایی و کاهش ضایعات، بهبود فرآیندها، و افزایش رضایت مشتریان حاصل می‌شود.
 کاهش هزینه‌ها: ایزو ۹۰۰۱ به سازمان‌ها کمک می‌کند تا هزینه‌های خود را کاهش دهند. این امر از طریق
بهبود بهره‌وری، کاهش ضایعات، و افزایش رضایت مشتریان حاصل می‌شود.
 افزایش بهره‌وری: ایزو ۹۰۰۱ به سازمان‌ها کمک می‌کند تا بهره‌وری خود را افزایش دهند. این امر از
طریق بهبود فرآیندها، افزایش رضایت مشتریان، و کاهش هزینه‌ها حاصل می‌شود.
 افزایش ایمنی و بهداشت شغلی: ایزو ۹۰۰۱ به سازمان‌ها کمک می‌کند تا ایمنی و بهداشت شغلی را بهبود
بخشند. این امر از طریق شناسایی و کاهش خطرات، افزایش آگاهی کارکنان، و بهبود فرآیندها حاصل می‌شود.

 افزایش حفاظت از محیط زیست: ایزو ۹۰۰۱ به سازمان‌ها کمک می‌کند تا حفاظت از محیط زیست را بهبود
بخشند. این امر از طریق کاهش مصرف منابع، کاهش تولید زباله، و افزایش آگاهی کارکنان حاصل می‌شود.
 افزایش اعتبار و شهرت سازمان: گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ نشان می‌دهد که یک سازمان از الزامات یک استاندارد
بین‌المللی پیروی می‌کند. این امر باعث افزایش اعتبار و شهرت سازمان در بین مشتریان، شرکای تجاری، و
سایر ذینفعان می‌شود.
 دسترسی به بازارهای جدید: بسیاری از مشتریان و شرکای تجاری، داشتن گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ را به عنوان
یک شرط برای همکاری در نظر می‌گیرند. بنابراین، اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ می‌تواند به سازمان‌ها کمک
کند تا به بازارهای جدید دسترسی پیدا کنند.
 کاهش ریسک‌ها: ایزو ۹۰۰۱ به سازمان‌ها کمک می‌کند تا ریسک‌های خود را کاهش دهند. این امر از طریق
بهبود فرآیندها، افزایش رضایت مشتریان، و کاهش هزینه‌ها حاصل می‌شود.
در مجموع، اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ می‌تواند مزایای زیادی برای سازمان‌ها به همراه داشته باشد. این مزایا شامل
افزایش رضایت مشتریان، بهبود کیفیت محصولات و خدمات، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری، افزایش ایمنی و
بهداشت شغلی، افزایش حفاظت از محیط زیست، افزایش اعتبار و شهرت سازمان، و دسترسی به بازارهای جدید می‌شود.


مراحل استقرار الزامات استاندارد ایزو

مراحل استقرار الزامات استاندارد ایزو به طور کلی به شرح زیر است:

 1. آگاهی از استاندارد
  اولین قدم در استقرار الزامات استاندارد ایزو، آگاهی از استاندارد است. برای این کار، باید
  استاندارد مورد نظر را مطالعه کنید و الزامات آن را به طور کامل درک کنید.
 2. ارزیابی نیازها
  پس از آگاهی از استاندارد، باید نیازهای سازمان خود را ارزیابی کنید. نیازهای سازمان شما می
  تواند شامل موارد زیر باشد:
   نوع سازمان
   اهداف سازمان
   نیازهای مشتریان
   الزامات قانونی و مقرراتی
 3. برنامه ریزی

پس از ارزیابی نیازها، باید یک برنامه برای استقرار الزامات استاندارد تهیه کنید. این برنامه باید
شامل موارد زیر باشد:
 اهداف و وظایف
 منابع مورد نیاز
 جدول زمانی

 1. پیاده سازی
  پس از تهیه برنامه، باید الزامات استاندارد را پیاده سازی کنید. این مرحله شامل موارد زیر است:
   تهیه مستندات
   آموزش کارکنان
   اجرای فرآیندها
 2. ممیزی داخلی
  پس از پیاده سازی، باید یک ممیزی داخلی برای ارزیابی سیستم مدیریت انجام دهید.
  ممیزی داخلی به شما کمک می کند تا:
   میزان انطباق سیستم مدیریت با الزامات استاندارد را ارزیابی کنید
   نقاط قوت و ضعف سیستم مدیریت را شناسایی کنید
   اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه لازم را انجام دهید
 3. ممیزی خارجی
  پس از ممیزی داخلی، باید یک ممیزی خارجی برای ارزیابی سیستم مدیریت توسط یک سازمان
  صدور گواهینامه ایزو انجام دهید.
  ممیزی خارجی توسط یک تیم از مراجعان سازمان صدور گواهینامه ایزو انجام می شود.
  در صورت موفقیت در ممیزی خارجی، سازمان صدور گواهینامه ایزو گواهینامه استاندارد را
  برای سازمان صادر می کند.

در ادامه، به بررسی هر یک از این مراحل به طور مفصل خواهیم پرداخت.

ارزیابی نیازها
برای ارزیابی نیازها، می توانید از روش های مختلفی استفاده کنید. یکی از روش های متداول،
استفاده از پرسشنامه است.
پرسشنامه باید شامل سوالاتی در مورد موارد زیر باشد:
 نوع سازمان
 اهداف سازمان
 نیازهای مشتریان
 الزامات قانونی و مقرراتی
برنامه ریزی
برنامه ریزی برای استقرار الزامات استاندارد باید شامل موارد زیر باشد:
 اهداف و وظایف: در این بخش، باید اهداف و وظایف هر بخش یا فرآیند را مشخص کنید.
 منابع مورد نیاز: در این بخش، باید منابع مورد نیاز برای استقرار الزامات استاندارد را
شناسایی کنید.
 جدول زمانی: در این بخش، باید جدول زمانی برای استقرار الزامات استاندارد را تعیین
کنید.
پیاده سازی
پیاده سازی الزامات استاندارد شامل موارد زیر است:
 تهیه مستندات: مستندات باید الزامات استاندارد را به طور واضح و مختصر شرح دهند.
 آموزش کارکنان: کارکنان باید در مورد الزامات استاندارد و چگونگی اجرای آن آموزش
ببینند.

 اجرای فرآیندها: پس از تهیه مستندات و آموزش کارکنان، باید فرآیندها را اجرا کنید.
ممیزی داخلی
ممیزی داخلی توسط کارکنان سازمان انجام می شود. ممیزی داخلی به شما کمک می کند تا:
 میزان انطباق سیستم مدیریت با الزامات استاندارد را ارزیابی کنید
 نقاط قوت و ضعف سیستم مدیریت را شناسایی کنید
 اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه لازم را انجام دهید

در اینجا چند نکته برای موفقیت در استقرار الزامات استاندارد ایزو آورده شده است:
 مشارکت مدیریت ارشد: مشارکت مدیریت ارشد در استقرار الزامات استاندارد بسیار مهم
است.
 آموزش کارکنان: آموزش کارکنان در مورد الزامات استاندارد و چگونگی اجرای آن
ضروری است.
 پشتیبانی مدیریت: پشتیبانی مدیریت از کارکنان در اجرای الزامات استاندارد ضروری
است.
 برنامه ریزی دقیق: برنامه ریزی دقیق برای استقرار الزامات استاندارد ضروری است.
 انعطاف

kerman

شرکت صدور گواهینامه ایزو در کرمان

شرکت بین المللی مهندسی هیوا خدمات مشاوره ای و اجرایی در زمینه پیاده سازی و استقرار استانداردهای ایزو را به شرکت های خصوصی و سازمان های دولتی در استان کرمان ارائه میدهد.
شرکت بین المللی مهندسی هیوا از شرکت های پیشرو در زمینه مشاوره استقرار سیستم های مدیریتی ایزو در ایران است. این شرکت دارای سابقه ای طولانی در این زمینه بوده و خدمات خود را به شرکت های صنعتی، عمرانی، خدماتی، و دولتی ارائه می دهد.
مهندسین مشاور در شرکت بین المللی هیوا دارای تجربه طولانی در این حیطه بوده و از استقرار سیستم های مدیریتی ایزو تا پایان اخذ گواهینامه های ایزو، شما را همراهی خواهند کرد.

انواع گواهینامه ایزو

گواهینامه های ایزو انواع مختلفی دارند که هر کدام برای اهداف و صنایع خاصی طراحی شده اند. برخی از محبوب ترین و پرکاربردترین گواهینامه های ایزو عبارتند از:
 ایزو9001 ورژن سال 2015 – این گواهینامه برای سیستم های مدیریت کیفیت است و به
سازمان ها کمک می کند تا محصولات و خدمات با کیفیتی ارائه دهند که رضایت مشتری
را جلب کند.
 ایزو 14001:2015 – این گواهینامه برای سیستم های مدیریت زیست محیطی است و به
سازمان ها کمک می کند تا از محیط زیست محافظت کنند.
 ایزو 45001:2018 – این گواهینامه برای سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
است و به سازمان ها کمک می کند تا محیط کاری ایمن و سالم برای کارکنان خود ایجاد
کنند.

اخذ گواهینامه ایزو مزایای زیادی برای سازمان ها دارد. این مزایا عبارتند از:

 بهبود کیفیت محصولات و خدمات

 افزایش رضایت مشتری
 کاهش هزینه ها
 افزایش بهره وری
 بهبود ایمنی و بهداشت شغلی
 افزایش اعتبار سازمان در بازار

چه استانداردی مناسب سازمان من است ؟

استاندارد مناسب سازمان به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:
 نوع سازمان
 اهداف سازمان
 نیازهای مشتریان
 الزامات قانونی و مقرراتی
در اینجا چند نکته برای کمک به شما در انتخاب استاندارد مناسب سازمان خود آورده شده است:
 اهداف سازمان خود را مشخص کنید. هدف شما از اخذ گواهینامه ایزو چیست؟ آیا میخواهید کیفیت محصولات و خدمات خود را بهبود بخشید، رضایت مشتری را افزایش دهید، یا هزینه ها را کاهش دهید؟
 نیازهای مشتریان خود را در نظر بگیرید. چه چیزی برای مشتریان شما مهم است؟ آیا آنها
به محصولات و خدمات با کیفیت بالا، قیمت های مقرون به صرفه، یا تحویل سریع اهمیت
می دهند؟
 الزامات قانونی و مقرراتی را بررسی کنید. آیا قوانین یا مقررات خاصی وجود دارد که
باید از آنها پیروی کنید؟
پس از در نظر گرفتن این عوامل، می توانید شروع به بررسی استانداردهای مختلف ایزو کنید.
در اینجا چند استاندارد ایزو محبوب که ممکن است برای سازمان شما مناسب باشد آورده شده
است:

 ایزو 9001:2015 – سیستم مدیریت کیفیت
 ایزو 14001:2015 – سیستم مدیریت زیست محیطی
 ایزو 45001:2018 – سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
 ایزو 22000:2018 – سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
 ایزو 27001:2013 – سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 ایزو 13485:2016 – سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی
 ایزو 17025:2017 – الزامات عمومی برای صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و
کالیبراسیون

اگر هنوز مطمئن نیستید که کدام استاندارد برای سازمان شما مناسب است، با مشاوران ما تماس
بگیرید 03195016428
مشاوران به شما کمک میکنند تا نیازهای سازمان خود را ارزیابی کرده و استاندارد مناسب را
انتخاب کنید.

مراحل اخذ استانداردهای مدیریتی ایزو

مراحل اخذ استانداردهای مدیریتی ایزو به طور کلی به شرح زیر است:

 1. انتخاب استاندارد مناسب
  اولین قدم در اخذ استانداردهای مدیریتی ایزو، انتخاب استاندارد مناسب است. برای انتخاب
  استاندارد مناسب، باید نیازهای سازمان خود را ارزیابی کنید.
 2. بررسی الزامات استاندارد
 3. برنامه ریزی و پیاده سازی
  پس از بررسی الزامات استاندارد، باید برنامه ریزی و پیاده سازی سیستم مدیریت را آغاز کنید.
  این مرحله شامل تهیه مستندات، آموزش کارکنان، و اجرای سیستم مدیریت است.
 4. ممیزی داخلی
  پس از پیاده سازی سیستم مدیریت، باید یک ممیزی داخلی برای ارزیابی سیستم مدیریت انجام
  دهید. ممیزی داخلی توسط مشاوران شرکت بین المللی مهندسی هیوا انجام می شود.
 5. ممیزی خارجی
  پس از ممیزی داخلی، باید یک ممیزی خارجی برای ارزیابی سیستم مدیریت توسط یک سازمان
  صدور گواهینامه ایزو انجام دهید.
 6. صدور گواهینامه
  در صورت موفقیت در ممیزی خارجی، سازمان صدور گواهینامه ایزو گواهینامه استاندارد را
  برای سازمان صادر می کند.
  در ادامه، به بررسی هر یک از این مراحل به طور مفصل خواهیم پرداخت.
  انتخاب استاندارد مناسب
  برای انتخاب استاندارد مناسب، باید نیازهای سازمان خود را ارزیابی کنید. نیازهای سازمان شما
  می تواند شامل موارد زیر باشد:
   نوع سازمان
   اهداف سازمان
   نیازهای مشتریان
   الزامات قانونی و مقرراتی
  در اینجا چند نکته برای کمک به شما در انتخاب استاندارد مناسب سازمان خود آورده شده است:
   اهداف سازمان خود را مشخص کنید. هدف شما از اخذ استاندارد ایزو چیست؟ آیا می
  خواهید کیفیت محصولات و خدمات خود را بهبود بخشید، رضایت مشتری را افزایش
  دهید، یا هزینه ها را کاهش دهید؟

 نیازهای مشتریان خود را در نظر بگیرید. چه چیزی برای مشتریان شما مهم است؟ آیا آنها
به محصولات و خدمات با کیفیت بالا، قیمت های مقرون به صرفه، یا تحویل سریع اهمیت
می دهند؟
 الزامات قانونی و مقرراتی را بررسی کنید. آیا قوانین یا مقررات خاصی وجود دارد که
باید از آنها پیروی کنید؟

بررسی الزامات استاندارد
پس از انتخاب استاندارد مناسب، باید الزامات آن را به طور کامل بررسی کنید. الزامات استاندارد
در کتابچه راهنمای استاندارد ارائه شده است. کتابچه راهنمای استاندارد شامل موارد زیر است:
 دامنه کاربرد استاندارد
 اصطلاحات و تعاریف
 الزامات عمومی
 الزامات خاص
بررسی الزامات استاندارد به شما کمک می کند تا درک کنید که چه کاری باید انجام دهید تا سیستم
مدیریت را پیاده سازی کنید.
برنامه ریزی و پیاده سازی
پس از بررسی الزامات استاندارد، باید برنامه ریزی و پیاده سازی سیستم مدیریت را آغاز کنید.
این مرحله شامل تهیه مستندات، آموزش کارکنان، و اجرای سیستم مدیریت است.
تهیه مستندات
یکی از مهم ترین مراحل در پیاده سازی سیستم مدیریت، تهیه مستندات است. مستندات باید
الزامات استاندارد را به طور واضح و مختصر شرح دهند.
آموزش کارکنان

برای موفقیت در پیاده سازی سیستم مدیریت، کارکنان باید در مورد الزامات استاندارد و چگونگی
اجرای آن آموزش ببینند.
اجرای سیستم مدیریت
پس از تهیه مستندات و آموزش کارکنان، باید سیستم مدیریت را اجرا کنید. اجرای سیستم مدیریت
شامل موارد زیر است:
 ایجاد فرایندها و روش های لازم
 جمع آوری اطلاعات و داده ها
 تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها
 تصمیم گیری و اقدام
ممیزی داخلی
پس از پیاده سازی سیستم مدیریت، باید یک ممیزی داخلی برای ارزیابی سیستم مدیریت انجام
دهید. ممیزی داخلی توسط کارکنان سازمان انجام می شود.
ممیزی داخلی به شما کمک می کند تا:
 میزان انطباق سیستم مدیریت با الزامات استاندارد را ارزیابی کنید
 نقاط قوت و ضعف سیستم مدیریت را شناسایی کنید
 اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه لازم را انجام دهید
ممیزی خارجی
پس از ممیزی داخلی، باید یک ممیزی خارجی برای ارزیابی سیستم مدیریت توسط یک سازمان
صدور گواهینامه ایزو انجام دهید.
ممیزی خارجی توسط یک تیم از مراجعان سازمان صدور گواهینامه ایزو انجام می شود.
در صورت موفقیت در ممیزی خارجی، سازمان صدور گواهینامه ایزو گواهینامه استاندارد را
برای سازمان صادر می کند

هزینه اخذ گواهینامه های ایزو به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

 نوع استاندارد
 اندازه سازمان
 پیچیدگی فرآیندهای سازمان
 نیازهای سازمان
 سازمان صدور گواهینامه