اخذ ایزو در قزوین

فهرست مطالب

برای اخذ ایزو در قزوین چه کنیم ؟

1- تماس با مشاورین شرکت بین المللی مهندسی هیوا
2- پر کردن فرم اطلاعات
3- استقرار الزامات استانداردهای بین المللی ایزوی درخواستی توسط سازمان متقاضی
4- ممیزی داخلی توسط مشاورین متخصص شرکت بین المللی مهندسی هیوا و ارزیابی عدم انطباق
5- ممیزی خارجی توسط نهاد صدور گواهینامه دهنده و صدور گواهینامه

ایزو چیست؟

ایزو (ISO) مخفف عبارت International Organization for Standardization به معنای سازمان بین‌المللی
استانداردسازی است. این سازمان یک سازمان غیردولتی است که در سال ۱۹۴۷ در لندن تأسیس شد و در حال حاضر
۱۶۵ عضو از ۱۹۲ کشور جهان دارد.
هدف سازمان ایزو تدوین استانداردهای بین‌المللی در زمینه‌های مختلف است. این استانداردها به منظور تسهیل تجارت و
ارتباطات بین‌المللی، بهبود کیفیت محصولات و خدمات، افزایش بهره‌وری و ایمنی، و حفاظت از محیط زیست تدوین
می‌شوند.

گواهی نامه ایزو چیست؟

گواهینامه ایزو یک سند رسمی است که نشان می‌دهد یک سازمان یا شرکت با الزامات یک استاندارد ایزو مطابقت دارد.
این استانداردها توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) تدوین می‌شوند و در زمینه‌های مختلف مانند مدیریت
کیفیت، ایمنی، محیط زیست، فناوری اطلاعات، تولید، خدمات، و غیره منتشر می‌شوند.
گواهینامه ایزو یک تأییدیه از طرف شخص ثالث است و نشان می‌دهد که یک سازمان یا شرکت از الزامات استاندارد
ایزو مورد نظر پیروی می‌کند. این گواهینامه مزایای زیادی برای سازمان‌ها و شرکت‌ها دارد، از جمله:
 افزایش اعتماد مشتریان و شرکای تجاری
 بهبود کیفیت محصولات و خدمات
 کاهش هزینه‌ها
 افزایش بهره‌وری
 بهبود ایمنی
 حفاظت از محیط زیست
اخذ گواهینامه ایزو یک فرآیند چند مرحله‌ای است که شامل موارد زیر است:
 ارزیابی اولیه
 تدوین و پیاده‌سازی سیستم مدیریت بر اساس استاندارد ایزو مورد نظر
 ارزیابی مجدد توسط یک نهاد ممیزی

 صدور گواهینامه
هزینه اخذ گواهینامه ایزو بسته به نوع استاندارد، حجم فعالیت سازمان، و نهاد ممیزی متفاوت است.

انواع استاندارد های ایزو :

دسته بندی استانداردهای ایزو
استانداردهای ایزو در دسته‌بندی‌های مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند. یکی از مهم‌ترین دسته‌بندی‌ها،
دسته‌بندی بر اساس موضوع است. بر اساس این دسته‌بندی، استانداردهای ایزو به دسته‌های زیر تقسیم
می‌شوند:
 استانداردهای سیستم مدیریت: این استانداردها برای ایجاد و بهبود سیستم‌های مدیریت در
سازمان‌ها و شرکت‌ها طراحی شده‌اند. برخی از معروف‌ترین استانداردهای سیستم مدیریت
عبارتند از:
o ایزو ۹۰۰۱: مدیریت کیفیت
o ایزو ۱۴۰۰۱: مدیریت محیط زیست
o ایزو ۲۲۰۰۱: ایمنی مواد غذایی
o ایزو ۲۰۰۰۰: مدیریت امنیت اطلاعات
o ایزو ۴۵۰۰۱: مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای
 استانداردهای محصولات و خدمات: این استانداردها برای تعیین ویژگی‌ها، عملکرد، و کیفیت
محصولات و خدمات طراحی شده‌اند. برخی از معروف‌ترین استانداردهای محصولات و
خدمات عبارتند از:
o ایزو ۱۰۰۱۲: مدیریت اندازه‌گیری
o ایزو ۱۴۰۶۴: حسابداری چرخه عمر
o ایزو ۲۲۰۰۲: تضمین زنجیره تأمین مواد غذایی
o ایزو ۲۳۲۸۱: امنیت تجهیزات پزشکی
o ایزو ۲۶۲۶۲: ایمنی سیستم‌های الکترونیکی در وسایل نقلیه

 استانداردهای فرایندها و فناوری‌ها: این استانداردها برای بهبود فرایندها و فناوری‌ها در
سازمان‌ها و شرکت‌ها طراحی شده‌اند. برخی از معروف‌ترین استانداردهای فرایندها و
فناوری‌ها عبارتند از:
o ایزو ۱۰۰۰۲: مدیریت شکایات مشتری
o ایزو ۱۷۰۲۵: صلاحیت آزمایشگاه‌ها
o ایزو ۱۹۰۱۱: مدیریت سیستم‌های مدیریت کیفیت – رهنمودهای ممیزی
o ایزو ۱۹۰۳۱: مدیریت محیط زیست – رهنمودهای ممیزی
o ایزو ۲۷۰۰۱: مدیریت امنیت اطلاعات – رهنمودهای ممیزی

ایزو ۹۰۰1: الگوئی بین‌المللی است برای پیاده‌سازی و استقرار سیستم‌های مدیریت. این استاندارد
درراستای تضمین کیفیت بوده و مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت. در واقع ایزو ۹۰۰1
به یک محصول خاص تعلق نمیگیرد، این ایزو یک استاندارد مدیریتی است که تولید کالا یا خدمات را
در یک واحد تجاری مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
مزایای بکارگیری استاندارد ایزو ۹۰۰1:
استاندارد ایزو ۹۰۰۱ یک استاندارد بین‌المللی در زمینه مدیریت کیفیت است که توسط سازمان بین‌المللی استاندارد
(ISO) تدوین شده است. این استاندارد به سازمان‌ها کمک می‌کند تا یک سیستم مدیریت کیفیت موثر ایجاد و پیاده‌سازی
کنند.

مزایای بکارگیری استاندارد ایزو ۹۰۰۱ عبارتند از:

 افزایش رضایت مشتریان: ایزو ۹۰۰۱ به سازمان‌ها کمک می‌کند تا نیازها و انتظارات مشتریان را شناسایی و
برآورده کنند. این امر منجر به افزایش رضایت مشتریان و بهبود روابط با آنها می‌شود.
 بهبود کیفیت محصولات و خدمات: ایزو ۹۰۰۱ بر بهبود کیفیت محصولات و خدمات تمرکز دارد. این امر از
طریق شناسایی و کاهش ضایعات، بهبود فرآیندها، و افزایش رضایت مشتریان حاصل می‌شود.
 کاهش هزینه‌ها: ایزو ۹۰۰۱ به سازمان‌ها کمک می‌کند تا هزینه‌های خود را کاهش دهند. این امر از طریق
بهبود بهره‌وری، کاهش ضایعات، و افزایش رضایت مشتریان حاصل می‌شود.
 افزایش بهره‌وری: ایزو ۹۰۰۱ به سازمان‌ها کمک می‌کند تا بهره‌وری خود را افزایش دهند. این امر از
طریق بهبود فرآیندها، افزایش رضایت مشتریان، و کاهش هزینه‌ها حاصل می‌شود.
 افزایش ایمنی و بهداشت شغلی: ایزو ۹۰۰۱ به سازمان‌ها کمک می‌کند تا ایمنی و بهداشت شغلی را بهبود
بخشند. این امر از طریق شناسایی و کاهش خطرات، افزایش آگاهی کارکنان، و بهبود فرآیندها حاصل می‌شود.

 افزایش حفاظت از محیط زیست: ایزو ۹۰۰۱ به سازمان‌ها کمک می‌کند تا حفاظت از محیط زیست را بهبود
بخشند. این امر از طریق کاهش مصرف منابع، کاهش تولید زباله، و افزایش آگاهی کارکنان حاصل می‌شود.
 افزایش اعتبار و شهرت سازمان: گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ نشان می‌دهد که یک سازمان از الزامات یک استاندارد
بین‌المللی پیروی می‌کند. این امر باعث افزایش اعتبار و شهرت سازمان در بین مشتریان، شرکای تجاری، و
سایر ذینفعان می‌شود.
 دسترسی به بازارهای جدید: بسیاری از مشتریان و شرکای تجاری، داشتن گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ را به عنوان
یک شرط برای همکاری در نظر می‌گیرند. بنابراین، اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ می‌تواند به سازمان‌ها کمک
کند تا به بازارهای جدید دسترسی پیدا کنند.
 کاهش ریسک‌ها: ایزو ۹۰۰۱ به سازمان‌ها کمک می‌کند تا ریسک‌های خود را کاهش دهند. این امر از طریق
بهبود فرآیندها، افزایش رضایت مشتریان، و کاهش هزینه‌ها حاصل می‌شود.
در مجموع، اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ می‌تواند مزایای زیادی برای سازمان‌ها به همراه داشته باشد. این مزایا شامل
افزایش رضایت مشتریان، بهبود کیفیت محصولات و خدمات، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری، افزایش ایمنی و
بهداشت شغلی، افزایش حفاظت از محیط زیست، افزایش اعتبار و شهرت سازمان، و دسترسی به بازارهای جدید می‌شود.


مراحل استقرار الزامات استاندارد ایزو

مراحل استقرار الزامات استاندارد ایزو به طور کلی به شرح زیر است:

 1. آگاهی از استاندارد
  اولین قدم در استقرار الزامات استاندارد ایزو، آگاهی از استاندارد است. برای این کار، باید
  استاندارد مورد نظر را مطالعه کنید و الزامات آن را به طور کامل درک کنید.
 2. ارزیابی نیازها
  پس از آگاهی از استاندارد، باید نیازهای سازمان خود را ارزیابی کنید. نیازهای سازمان شما می
  تواند شامل موارد زیر باشد:
   نوع سازمان
   اهداف سازمان
   نیازهای مشتریان
   الزامات قانونی و مقرراتی
 3. برنامه ریزی

پس از ارزیابی نیازها، باید یک برنامه برای استقرار الزامات استاندارد تهیه کنید. این برنامه باید
شامل موارد زیر باشد:
 اهداف و وظایف
 منابع مورد نیاز
 جدول زمانی

 1. پیاده سازی
  پس از تهیه برنامه، باید الزامات استاندارد را پیاده سازی کنید. این مرحله شامل موارد زیر است:
   تهیه مستندات
   آموزش کارکنان
   اجرای فرآیندها
 2. ممیزی داخلی
  پس از پیاده سازی، باید یک ممیزی داخلی برای ارزیابی سیستم مدیریت انجام دهید.
  ممیزی داخلی به شما کمک می کند تا:
   میزان انطباق سیستم مدیریت با الزامات استاندارد را ارزیابی کنید
   نقاط قوت و ضعف سیستم مدیریت را شناسایی کنید
   اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه لازم را انجام دهید
 3. ممیزی خارجی
  پس از ممیزی داخلی، باید یک ممیزی خارجی برای ارزیابی سیستم مدیریت توسط یک سازمان
  صدور گواهینامه ایزو انجام دهید.
  ممیزی خارجی توسط یک تیم از مراجعان سازمان صدور گواهینامه ایزو انجام می شود.
  در صورت موفقیت در ممیزی خارجی، سازمان صدور گواهینامه ایزو گواهینامه استاندارد را
  برای سازمان صادر می کند.

در ادامه، به بررسی هر یک از این مراحل به طور مفصل خواهیم پرداخت.

ارزیابی نیازها
برای ارزیابی نیازها، می توانید از روش های مختلفی استفاده کنید. یکی از روش های متداول،
استفاده از پرسشنامه است.
پرسشنامه باید شامل سوالاتی در مورد موارد زیر باشد:
 نوع سازمان
 اهداف سازمان
 نیازهای مشتریان
 الزامات قانونی و مقرراتی
برنامه ریزی
برنامه ریزی برای استقرار الزامات استاندارد باید شامل موارد زیر باشد:
 اهداف و وظایف: در این بخش، باید اهداف و وظایف هر بخش یا فرآیند را مشخص کنید.
 منابع مورد نیاز: در این بخش، باید منابع مورد نیاز برای استقرار الزامات استاندارد را
شناسایی کنید.
 جدول زمانی: در این بخش، باید جدول زمانی برای استقرار الزامات استاندارد را تعیین
کنید.
پیاده سازی
پیاده سازی الزامات استاندارد شامل موارد زیر است:
 تهیه مستندات: مستندات باید الزامات استاندارد را به طور واضح و مختصر شرح دهند.
 آموزش کارکنان: کارکنان باید در مورد الزامات استاندارد و چگونگی اجرای آن آموزش
ببینند.

 اجرای فرآیندها: پس از تهیه مستندات و آموزش کارکنان، باید فرآیندها را اجرا کنید.
ممیزی داخلی
ممیزی داخلی توسط کارکنان سازمان انجام می شود. ممیزی داخلی به شما کمک می کند تا:
 میزان انطباق سیستم مدیریت با الزامات استاندارد را ارزیابی کنید
 نقاط قوت و ضعف سیستم مدیریت را شناسایی کنید
 اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه لازم را انجام دهید

در اینجا چند نکته برای موفقیت در استقرار الزامات استاندارد ایزو آورده شده است:
 مشارکت مدیریت ارشد: مشارکت مدیریت ارشد در استقرار الزامات استاندارد بسیار مهم
است.
 آموزش کارکنان: آموزش کارکنان در مورد الزامات استاندارد و چگونگی اجرای آن
ضروری است.
 پشتیبانی مدیریت: پشتیبانی مدیریت از کارکنان در اجرای الزامات استاندارد ضروری
است.
 برنامه ریزی دقیق: برنامه ریزی دقیق برای استقرار الزامات استاندارد ضروری است.
 انعطاف

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند