شرکت های پیمانکاری

آنچه به رشد شرکت های پیمانکاری کمک چشم گیری کرده و موجب سیستماتیک و اصولی شدن کار ها در این مجموعه ها می شود، سیستم ها ی HSE و IMS است.

هیوا در این مسیر از صفر تا صد در کنارتان خواهد بود.

با کلیک بر روی هر کدام از استاندارد های زیر، می توانید توضیحات مربوطه را مطالعه و برای دریافت ایزو اقدام کنید.

این دو استاندارد برای شما پیمانکاران عزیز است.

درخواست مشاوره و ارزیابی

با پر کردن فرم زیر به زودی کارشناسان هیوا با شما تماس خواهند گرفت.

"ضروری" indicates required fields