مراکز آموزشی

برای شما که صاحب مراکز آموزشی هستید، سیستم سازی و فعالیت در سطح و سبک و سیاق جهانی، از مسیر ایزو های زیر می گذرد.

که خوشبختانه ما در طی سالیان متمدادی فعالیتمان در این زمینه دانش فنی و تجربه کافی را کسب کرده ایم.

با کلیک بر روی هر کدام از استاندارد های زیر، می توانید توضیحات مربوطه را مطالعه و برای دریافت ایزو اقدام کنید.

استاندارد های مورد نیاز

درخواست مشاوره و ارزیابی

با پر کردن فرم زیر به زودی کارشناسان هیوا با شما تماس خواهند گرفت.

"ضروری" indicates required fields