دوره آموزشی ISO/IEC 17025:2017

هدف :

هدف :

آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 به عنوان استاندارد صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون، مروری بر الزامات استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025:2017 و شناخت فرآیند ممیزی ، و ارائه راهکارهایی در جهت استقرار ، نگهداری و بهبود مداوم این سیستم .

مدت دوره : 3 روز

محتوای دوره :

  • تعاریف و اصطلاحات بر اساس ویرایش جدید  ISO/IEC 17025:2017
  • مروری بر مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه
  • آشنایی با رویکرد فرآیندی و مدیریت فرآیندها در سازمان
  • آشنایی با نحوه مستند سازی و تدوین مستندات
  • تشریح الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017
  • آشنایی با طراحی چک لیست ممیزی
  • آشنایی با روانشناسی ممیزی>
  • آشنایی با اصول ممیزی
  • کارگاههای آموزشی

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

شناخت کامل الزامات مربوط به آزمایشگاهها بر اساس استاندارد، توانایی شناسایی و ارزیابی ریسک فعالیت ها و فرایندها ، تهیه و بازنگری مستندات مربوط به سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها، اجرای اثربخش ممیزی داخلی .

منابع آموزشی:

متن استاندارد های ISO/IEC 17025:2017 ، ISIRI 4723:1390

قابل استفاده برای :

مدیران ارشد ، مدیران فنی و کیفی ، کارشناسان آزمایشگاه

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.